Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 15.04.2019 klo 17:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  
106   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
107   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
108   Esityslistan hyväksyminen
109 Raision kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2018
110   Jorma Jokiniemen eronpyyntö Raision kaupungin luottamustoimista
111   Valtuutettu Eija Erasvuon ym. valtuutettujen aloite koskien lumenkaatopaikkojen harkittua sijoittamista ja mikromuovien suodattamista osaksi vihreämpää ja turvallisempaa Raisiota
112   Valtuutettu Pekka Heikkilän ym. valtuutettujen aloite koskien lähimetsien tarjoamista kuntalaisten virkistyskäyttöön
113   Valtuutettu Emma Lindqvistin ym. valtuutettujen aloite koskien koulunkäynninohjaajien resurssien kasvattamista sekä varhaiskasvatuksen kolmiportaiseen tukeen siirtymistä
114 Sivistyslautakunnan talousarviomuutos vuoden 2019 talousarvioon
115 Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden talousarviomuutos vuoden 2019 talousarvioon
116 Kesärannan kurssi- ja leirikeskus, majoitusrakennus
117   Lisämäärärahaesitys Tornikatu 15 "Music Bar" kiinteistön purkutöiden tekemiseksi
118 Yritystonttien hinnoittelu Kantokankaan asemakaavan kortteleissa 1173-1175, 1180-1181 ja 1183
119   Kiinteistön 680-417-3-20 Mäntymäki kauppakirjan hyväksyminen
120 Tontin 680-12-136-1 varaaminen / Seutek Oy
121 Valtuuston päätösten täytäntöönpano/25.3.2019
122 Talousarvion toteutuminen helmikuu 2019
123 Lainanottovaltuus huhti-kesäkuu 2019
124 Raision kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön soveltamisohje
125   Raision kaupungin konserni- ja jäsenyhteisöjen yhtiökokoukset
126   Raision Vesi Oy:n yhtiökokous ja hallituksen jäsenen valinta
127 Nuorisovaltuuston jäsenen nimeäminen
128   Edustajan valinta yksityisteiden tiekuntien vuosikokouksiin
129 Lausunto eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista
130 Sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö toiminnan kehittämisestä 2020
131   Partiolippukuntien anomus huivittaa Killi ja Nalli -patsas partiohuiveilla partioviikon ajaksi 21.-28.4.2019
132   Lautakuntien pöytäkirjat
133   Konsernihallinnon viranhaltijapäätökset/25.3.-12.4.2019
134   Kaupunginhallituksen ilmoitusasiat/15.4.2019
135 Anomus maankäyttömaksun rahasuorituksen suorittamistavasta / Maankäyttösopimus ja kiinteistön luovutuskirja
136 Tonttialueen varaaminen korttelista 1424 / VG Boats Oy
137 Tontin 680-3-332-13 myyminen / Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
138 Suunnitteluvaraus, tontti 680-3-3085-1 / Talotekniikka Forsblom Oy
139 Rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, kiinteistön luovutuskirja ja maankäyttösopimus / Raision seurakunta
140 Kaavatonttien 6-635-8 ja -9 hinnoittelu (Kuloistenrinne) ja luovutusmenettely
141   Keskustan kiinteistöjen arviointi (Ei julkinen: JulkL 6 §)
142   Jari Smithin eronpyyntö Raision kaupungin luottamustoimista

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
106-146   Muutoksenhakuohjeet

Saapuvilla olleet jäsenet
Elisa Vuorinen, puheenjohtaja
Hannele Lehto-Laurila, 1. varapuheenjohtaja, poissa § 139
Juha Jormanainen Aarre Lehtonen
Sirpa Ek, poissa § 126
Mika Koivisto
Veijo Mikola, poissa § 145
Jonni Moislahti, poissa § 126, sekä § 127-132 aikana klo 20.01-20.16
Kalle Myllymäki
Vesa Parantainen, poissa § 139
Saila Rintee
Helena Viljanen

Muut saapuvilla olleet
Janne Laulumaa
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Jari Salonen
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, poissa § 117, 137
Jarmo Rosama
kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja
Ari Korhonen, Konsernihallinto
esittelijä, kaupunginjohtaja, poissa § 126
Antti Korte, Tekninen keskus
tekninen johtaja, poistui klo 20.38 § 145 jälkeen
Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus
sosiaali- ja terveysjohtaja, poistui klo 20.38 § 145 jälkeen
Juha-Pekka Lehmus, Sivistyskeskus
sivistysjohtaja, poistui klo 20.38 § 145 jälkeen
Anri Niskala, Konsernihallinto
vs. viestintäpäällikkö, poistui klo 20.38 § 145 jälkeen
Jarmo Niitynperä, Konsernihallinto
henkilöstöpäällikkö, poistui klo 20.38 § 145 jälkeen
Ari Mäkinen
talousasiantuntija, poistui klo 17.58 § 122 jälkeen
Sanna Tammilehto, Konsernihallinto
pöytäkirjanpitäjä