Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 15.04.2019/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  totve022019
  Verotulojen toteutuma 2019

 

Asianro 62/02.02.02/2019

§ 122

Talousarvion toteutuminen helmikuu 2019

 

 

Talousasiantuntija Ari Mäkinen:

 

Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain helmikuun lopussa ja verotulojen toteuma tammi-maaliskuu.

Koko kaupunki

Laskennallinen talousarvion toteuma helmikuun lopussa on 16,67 %. 

Kaupungin toimintatuotot ovat 6,5 miljoonaa euroa (lisäystä viime vuoteen 27,3 %) ja ovat talousarviosta 16,7 % helmikuussa.

Toimintakulut ovat -27,4 miljoonaa euroa (kasvua viime vuoteen 5,2 %) ja ovat talousarviosta 16,2 %.

Toimintakate on -20,9 miljoonaa euroa (parannusta viime vuoteen 0,2 %), toteumaprosentti on 16,2 %.

Vuosikate on 2,4 miljoonaa euroa (viime vuonna 60.000 euroa parempi) ja tilikauden ylijäämä 1,1 miljoonaa euroa (viime vuotta 255.000 euroa parempi).

Verotulojen toteutuminen 26.3.2019 ja ennuste

Raision vuoden 2019 talousarviossa verotulojen kasvuksi on arvioitu 4,3%

Kunnallisveron tilitysrytmi muuttuu tänä vuonna, kun siirrytään verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (verotuksen joustava valmistuminen). Tämä tarkoittaa sitä, että jäännösverojen ja ennakonpalautusten vaikutukset tilityskertymiin ajoittuu ajanjaksolle elokuu-marraskuu. Suurimmalle osalle henkilöasiakkaista verotus päättyy jo kesäkuussa ja näin ollen ennakonpalautusten suurin maksuerä olisi jo elokuussa. Suurimmat jäännösverojen maksatukset näkyisivät siten elo- ja lokakuun tilitysten yhteydessä.

Kuntaliiton koko vuoden tilitysarvion kasvu viime vuoteen verrattuna on tällä hetkellä 5,2 %. Kunnallisverotilitykset kasvaisivat 5,1 %, yhteisöverojen kasvu 9,3 % ja kiinteistöverojen kasvu 2,0 %. Kuntaliitto ei ole päivittänyt valtakunnallista kuntien veroennustekehikkoa helmikuun puolen välin jälkeen. Uusi ennuste saadaan huhtikuussa.

Raision osalta tammi-maaliskuun tilityksissä on kasvua 2018 tammi-maaliskuuhun verrattuna kunnallisverossa -1,1 % yhteisöverossa -2,1 % ja kiinteistöverossa 26,4 %

Maailman talouden kehityksestä ja kansallisen tulorekisterin käyttöönotosta johtuen verotuloennusteet koko vuotta 2019 koskien ovat vielä hyvin epävarmoja, eikä niiden perustella voida tässä vaiheessa vuotta tehdä luotettavia päätelmiä koko vuoden tilityksistä.

Tammi-maaliskuun tilitysten kasvun ollessa negatiivista, on vaikea ennustaa merkittävää kasvua koko vuoden tilitysten kertymään. Alkuvuoden tilitysten perusteella talousarvion mukainen verotuottojen kokonaiskasvun saavuttaminen vaikuttaa haastavalta.

Huhtikuun aikana saadaan sekä uusi veroennustekehikko Kuntaliitolta että sairaanhoitopiirin julkaisema alkuvuoden kuntakohtainen palveluiden käyttö. Näiden dokumenttien perusteella voidaan tehdä luotettavampia päätelmiä keskeisten talouden toteumaan vaikuttavien elementtien osalta.

Valtionosuudet

Vuoden 2019 päätöksen mukaan valtionosuudet tulevat toteutumaan noin 27,3 miljoonan euron suuruisena eli 0,3 miljoonaa euroa suurempina kuin talousarviossa.

Konsernihallinto

Konsernihallinnon toimintatuotot ovat kasvaneet vuoteen 2018 verrattuna 0,4 miljoonaa euroa (140%) ja ovat talousarviosta 22%.

Konsernihallinnon toimintakulut ovat kasvaneet 0,4 miljoonaa euroa 36,9% viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 2%.

Konsernihallinnon henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 10,3%

Konsernihallinnon toimintatuloissa ja toimintakuluissa näkyy sähkökaupan vaikutus. 

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatuotot ovat kasvaneet 18,1 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 16,5 %.

Toimintakulut ovat kasvaneet 3,1 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 15,9 %. 

Sekä tuotot että kulut ovat normaalilla talousarvion mukaisella toteumauralla.

Verrattuna vuoteen 2018 voidaan todeta, että henkilöstömenot ovat toteutuneet vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana noin 350.000 euroa suurempina kuin vuonna 2018 eli kasvua on 8%. Avustusten toteuma alittaa vuoden 2018 alkuvuoden noin 0,1 miljoonalla eurolla.

Sivistyskeskus (sis.vapaa-aika)

Toimintatuotot ovat kasvaneet 98,7 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 42 % talousarviosta.

Sivistyslautakunnan toimintakulut ovat kasvaneet 4,3 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 15,9% talousarviosta.

Sivistyslautakunnan tulojen toteumissa näkyy 0,6 miljoonan euron verran saatuja hankerahoituksia, ja ne nostavat toteutuma prosentin korkealle, myös päivähoitomaksuja on kertynyt 11 % viime vuotista enemmän.

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut ovat kasvaneet 10,9 % ja ovat talousarviosta 16,9%. Tuloja on kertynyt viime vuotta enemmän ja ovat talousarviosta 19,1 %.

Henkilöstökulujen kasvu molempien lautakuntien osalta ylittää 4 % vuoteen 2018 verrattuna, mutta on talousarvion mukaisella kasvu-uralla.

Vapaa-aikalautakunnan tuloissa näkyy Ulpukan osalta pieni kasvu sekä budjetin pienentyminen. Toimintakulujen kasvuun vaikuttaa kalusto- ja tavarahankinnat, jotka on tehty alkuvuonna, niiden kasvu on 7 %.

Tekninen keskus (sis. ympäristö)

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat laskeneet 5,7 % viimevuoteen verrattuna ja ovat 18,2 % talousarviosta. Vastaavasti ympäristölautakunnan toimintakulut ovat laskeneet 13,3 % ja ovat 13,5 % koko vuoden talousarviosta.

Kuntayhteistyö ympäristönsuojelussa päättyi vuoden 2018 lopussa. Muutos on otettu huomioon vuoden 2019 talousarviota laadittaessa. Ympäristönsuojelussa tapahtuneesta organisaatiomuutoksesta johtuen vuoden 2018 ja 2019 talousarvioiden kuukausitoteutumat eivät ympäristölautakunnan osalta ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Kuntayhteistyön päättymisen aiheuttama myyntitulojen lasku on otettu huomioon talousarviota laadittaessa ja myyntitulojen toteutuma helmikuun lopussa on laskennallisen toteutuman mukainen eli 16,67  %. Rakennusvalvonnan maksutuottoja on kertynyt n. 19.000 euroa enemmän edellisvuoden helmikuuhun verrattuna. Rakennusvalvontamaksutulojen toteutuma helmikuun lopussa on 25,3 % talousarviossa arvioidusta. Näin ollen rakennusvalvonnan lisääntyneet tulot kompensoivat ympäristönsuojelun myyntitulojen vähenemistä.

Ympäristölautakunnan toimintakulut ovat n. 25.000 euroa (13,3 %) edellisvuotta pienemmät johtuen ympäristönsuojelun henkilöstökulujen vähenemisestä. Toimintakulujen toteutuma on n. 166.000 euroa (13,5 %) talousarviosta.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat vähentyneet 45,8 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 3,6 % talousarviosta.  Satamatoiminnan myyntituloja ei ole kertynyt alkuvuodesta edellisvuosien tapaan, koska tekninen keskus on ottanut käyttöön uuden sähköisen varausjärjestelmän. Venepaikkojen myyntituloja alkaa kertyä huhtikuusta lähtien ja niiden arvioidaan toteutuvan koko vuonna talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Toimintakulut ovat kasvaneet 7, % viime vuoteen verrattuna ja ovat 16,8 % talousarviosta;

Henkilöstökulujen kasvu on noin 3,8 %, joka on pääosin syntynyt palkankorotusten kasvusta. Rakennusten lämmityskulut olivat helmikuun lopussa edellisvuotta korkeammat johtuen kylmemmästä alkutalvesta ja lämmitettävien tilojen (uusi päiväkoti) lisääntymisestä. Palo- ja pelastustoimen kustannukset ovat edellisvuotta suuremmat, koska vuoden 2018 toteutumiin sisältyy palautusta edelliseltä tilikaudelta.

Investoinnit (myynnit)

Investoinneista on toteutunut 4,6 % eli 0,7 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiiri

Raision osalta erikoissairaanhoidon käyttö ylitti tasaerälaskutuksen. Vielä on liian aikaista ennustaa koko vuoden käyttöä.

Raision erikoissairaanhoidon budjetti vuodelle 2019 oli pienempi kuin vuoden 2018 tilinpäätös. Hoitojaksot ovat nousseet 8,4%, poliklinikkakäynnit 9,3 %. Laskutus on noussut 18 %, joten yksikköhinnat ovat nousseet.

Suurin nousu on syöpätautien klinikalla.

Myös muiden alueen kuntien erikoissairaanhoidon käyttö on ollut myös kasvussa alkuvuonna.

 

Oheismateriaali

12

totve022019

 

13

Verotulojen toteutuma 2019

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

 

Päätös                                           

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus päättää edellyttää

·         lautakuntia pidättäytymästä kaikista muista kuin pakollisista käyttötalouteen vaikuttavista hankinnoista vuonna 2019

·         lautakuntia etsimään säästökohteita, jotka vaikuttavat vuoden 2019 käyttötalouden toteutumaan

·         kaupunginjohtajaa valmistelemaan tarkempi ennuste ja säästötoimenpiteen seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Talousasiantuntija Ari Mäkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.58.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Lautakunnat

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa