Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 15.04.2019/Pykälä 119

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 668/10.00.01.00/2016

§ 119

Kiinteistön 680-417-3-20 Mäntymäki kauppakirjan hyväksyminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 22.8.2016 230 §

 

                                                          ”Mittausteknikko Pertti Verho 11.8.2016:

 

*** ovat tarjonneet Raision kaupungille ostettavaksi kiinteistöä 680-417-3-20 Mäntymäki. Kiinteistö sijaitsee 1.7.1964 vahvistetun asemakaavan (aikaisemmin rakennuskaava) alueella osoitteessa ***.

 

Kiinteistöllä on vuonna 1951 rakennettu bruttoalaltaan 220 m² suuruinen omakotitalorakennus ja bruttoalaltaan 36 m² suuruinen saunarakennus. Myyjät ovat asuneet kiinteistössä tähän päivään asti.

 

Kiinteistö on tarkoitus erillisellä vuokrasopimuksella vuokrata myyjille 31.8.2017 asti, koska he asuvat talvikauden ulkomailla.  

 

Kiinteistön hankkiminen kaupungille edesauttaa Kuloistenniityn alueen asemakaavoittamista.

 

Kaupunginhallitus päättänee esittää liitteenä olevan kiinteistön kauppakirjan valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kiinteistön kauppakirjan.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.”

 

Kaupunginhallitus 19.9.2016 250 §

 

”Päätösehdotus                         Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kiinteistön kauppakirjan.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta.”

 

Kaupunginhallitus 8.10.2018 347 §

 

                             Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala 26.9.2018:

 

Kiinteistön omistaja on kesällä lähestynyt kaupunkia uudelleen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta on valmisteltu nyt käsittelyssä oleva kauppakirja. Kauppakirjassa on kauppahinta hieman alempi. Muutoin kaupan ehdot ovat pääpiirteissään samat kuin aiemminkin.

 

Näiden parin vuoden aikana myös alueen asemakaavan laadinta on edistynyt ja siinä yhteydessä on entisestään korostunut tarve saada alue kaupungin omistukseen.

 

Kaupunginhallitus päättänee esittää liitteenä olevan kiinteistön kauppakirjan valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kiinteistön kauppakirjan.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös                                            Jonni Moislahti ehdotti Markus Maunulan kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.”

 

 

Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala 9.4.2019:

 

Kiinteistönomistajien kanssa on käyty keskusteluja kauppaan liittyen. Samoin viereisen asuinkiinteistön omistajan kanssa on keskusteltu mm. alueen tulevasta kaavallisesta tilanteesta.

 

Itse kauppakirjaan ei ole tehty muita muutoksia, kuin mitä ajan kulumisesta on aiheutunut esim. omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisen osalta.

 

Oheismateriaali

8

Kauppakirja 417-3-20 ***

 

9

Kauppakirja 417-3-20 *** Liitekartta

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä ole-van kiinteistöä 680-417-3-20 Mäntymäki koskevan kauppakirjan.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

***

 

 

***

 

 

Armi Peltonen, Konsernihallinto

 

 

Outi Pekkala, Maankäyttöpalvelut

 

 

Pirjo Lerkki, Maankäyttöpalvelut

 

 

Laura Niemi, Maankäyttöpalvelut

 

 

Terttu Suni, Kunnallistekniset palvelut

 

 

Ari Jalonen, Tilapalvelut

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa