Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 15.04.2019/Pykälä 120

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Liitekartta 12-136-1

 

Asianro 353/10.00.02.03/2019

§ 120

Tontin 680-12-136-1 varaaminen / Seutek Oy

 

 

                                                          Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala 9.4.2019:

 

Seutek Oy hakee perustettavan yhtiön nimissä varausta asuintonttiin 680-12-136-1 osoitteessa Kallastenkatu 61. Tontin pinta-ala on 7027 m2 ja rakennusoikeus 1757 k-m2. Kaavamääräys AP-37 "Asuinpientalojen korttelialue" mahdollistaa rivitalojen, kytkettyjen talojen, ryhmätalojen, paritalojen ja erillistalojen rakentamisen tontille. Asemakaavan mukaan tontille on rakennettava kahteen kerrokseen. Yhtiöllä on ajatuksena toteuttaa rakentaminen tontille kahdessa eri vaiheessa.

 

Tontti on hinnoiteltu valtuuston päätöksellä 20.10.2008 § 146 hintaan 302 161 euroa eli 172 euroa/ k-m2. Yhtiö on tarjoutunut ostamaan tontin hintaan 184 485,00 euroa mikä vastaa hintaa 105 euroa/k-m2.

 

Asian valmistelun yhteydessä on todettu, että yhtiön tarjoama hinta vastaa ulkopuolisen arvioijan (Newsec Valuation Oy) alueelle määrittämää keskihintaa. Kaupunki on hiljattain luovuttanut läheisen tontin samaan hintaan.

 

Valtuuston tulee kuitenkin päättää myyntihinnasta, koska nyt esitetty hinta poikkeaa valtuuston voimassa olevasta päätöksestä.

 

Varaaja on myös esittänyt toiveen, että mikäli tontti vuokrataan, tontista laadittavassa vuokrasopimuksessa todettaisiin yhtenä ehtona, että vuokralaisella on oikeus määrävuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta ostaa tontti sopimuksessa määritellyllä hinnalla.

 

Kauppakirjan / vuokrasopimuksen ehtoineen hyväksyy aikanaan hallintosäännön mukaisesti tekninen johtaja.

 

Oheismateriaali

10

Liitekartta 12-136-1

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus varaa tontin 680-12-136-1 Seutek Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 15.10.2019 asti. Jotta varaus tulisi voimaan, varaajan on 6.5.2019 mennessä maksettava kaupungille varausmaksu, joka on 2,5 % em. nyt esitetystä kauppahinnasta eli 4.612 euroa, joka hyvitetään kauppahinnassa/vuokrasopimuksessa, mikäli kauppa/vuokrasopimus tehdään varausajan kuluessa. Mikäli kauppaa/vuokrasopimusta ei varaajasta johtuvista syistä synny, varausmaksu jää kaupungille.

 

Kaupunginhallitus hyväksyy tontin vuokrasopimukseen sisällytettäväksi ehdon, jonka mukaan vuokralaisella on kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta oikeus lunastaa tontti omakseen hinnalla, joka on 20 kertaa kulloinkin voimassa oleva indeksitarkistettu vuosivuokra.

 

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että tontin myyntihinnaksi hyväksytään tämän kaupan osalta 184 485,00 euroa ja vuosivuokra määräytyy tästä 5 %.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Marja Salminen, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut

 

 

Satu Mäkelä, Maankäyttöpalvelut

 

 

Laura Niemi, Maankäyttöpalvelut

 

 

Markku Mäkinen

 

 

Seutek Oy

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa