Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 15.04.2019/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Sijaintikartta.pdf

 

Asianro 194/10.00.01.05/2015

§ 135

Anomus maankäyttömaksun rahasuorituksen suorittamistavasta / Maankäyttösopimus ja kiinteistön luovutuskirja

 

 

                                                          Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala 9.4.2019:

 

Raision kaupunki ja *** ja *** kuolinpesän osakkaat, ***, *** ja ***, ovat allekirjoittaneet 18.2.2015 maankäyttösopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan liittyen Järviniityn asemakaavaan.

 

Sopimuksen mukaan maanomistajat ovat sitoutuneet maksamaan kaupungille maankäyttömaksua yhteensä 121.518,00 euroa, josta rahasuorituksen osuus on 69.424,00 euroa sekä maa-alueiden luovutuksen arvo 52.094,00 euroa.

Maankäyttömaksun maksamisesta sopimuksessa todetaan:

”Maankäyttömaksu on maksettava kaupungille kuuden (6) kuukauden kuluessa Sopimusalueen kunnallistekniikan valmistumisesta, kuitenkin ennen kuin Maanomistajalle tuleville tonteille haetaan ensimmäinen rakennuslupa.”

Maa-alueluovutus on tapahtunut sopimuksen voimaantulon myötä.

 

Alueen kunnallistekniikka on parhaillaan rakenteilla ja tulee valmistumaan tämän vuoden aikana. Lisäksi sopimusalueelta on myyty yksi tontti, johon oletettavasti ollaan lähiaikoina hakemassa rakennuslupaa. Näin ollen maankäyttömaksun rahasuorituksen osuus tulee maanomistajien maksettavaksi hyvinkin pian.

 

Maanomistajat ovat nyt yhteisesti anoneet, että maankäyttömaksun rahasuorituksen osuus voitaisiin kuitata maa-alueluovutuksin. He ovat tarjonneet tähän kahta alueelta lohkottua tonttia, 680-13-1359-5 ja 680-13-1364-1. Asian valmistelun yhteydessä esitetylle menettelylle ei ole nähty estettä. Kummallakin tontilla on rakennusoikeutta 250 k-m2 ja laskettuna maankäyttösopimuksessa käytetyllä hinnoittelulla saadaan kahden tontin arvoksi 62.500 euroa, joten tonttien luovutuksen lisäksi maanomistajien tulisi maksaa kaupungille vielä rahana 6.924 euroa.

 

 

Liitteet

1

Sijaintikartta.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus päättää suostua esitettyyn menettelyyn, jolla *** ja *** kuolinpesän osakkaat, ***, *** ja *** suorittavat kaupungille 18.2.2015 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen mukaisen maankäyttömaksun luovuttamalla kaupungille tontit 680-13-1359-5 ja 680-13-1364-1 sekä jäljelle jäävän maksun 6.924 euroa rahana.

 

Tekninen johtaja valtuutetaan hyväksymään ja allekirjoittamaan tätä koskevat sopimukset ehtoineen ja siten kuittaamaan koko maankäyttömaksun maksetuksi.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

***

 

 

Armi Peltonen, Konsernihallinto

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa