Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 15.04.2019/Pykälä 137

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 374/10.03.01.00/2016

§ 137

Tontin 680-3-332-13 myyminen / Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

 

 

                                                          Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala 9.4.2019:

 

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:llä on kaupunginhallituksen 8.10.2018 § 361 hyväksymä 31.5.2019 saakka voimassa oleva suunnitteluvaraus tonttiin 680-3-332-13. Tontti on asemakaavassa osoitettu merkinnällä AK-43 Asuinkerrostalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on n. 1303 m2 ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 3510 k-m2.

 

Tontilla sijaitsee vielä kaupungin omistama vanha toimitilarakennus, jonka kaupunki tulee purkamaan. Rakennuksen purkamisen yhteydessä tullaan purkamaan myös purettavaan rakennukseen liittyvät kansirakenteet sekä tarvittaessa vahvistamaan jäljelle jäävät kansirakenteet. Purku-urakka on kilpailutettu yhteistyössä Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tontille toteuttaman rakennusurakan kanssa. Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n tavoitteena on toteuttaa tontille asumisoikeusjärjestelmän mukainen ARA-rahoitteinen asuinkerrostalo pysäköintiratkaisuineen.

 

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy on nyt anonut tonttia ostettavaksi ja sen pohjalta on valmisteltu oheinen kauppakirja. Tonttia ei ole erikseen hinnoiteltu. Tontti kuuluu kaupunginvaltuuston hyväksymän vyöhykehinnoittelun hintavyöhykkeeseen 150 €/k-m2. Tämä on myös ARAn hyväksymä hinnoittelu alueelle. Asian valmistelun yhteydessä on hinnoittelun 150 €/k-m2 katsottu vastaavan tontin markkinahintaa.  Tontin myyntihinta olisi esitetyllä hinnoittelulla 526 500,00 euroa.

 

Hallintosäännön 107 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää muiden kiinteistöjen kuin omakoti- ja paritalotonttien varaamisesta, vuokraamisesta ja myymisestä valtuuston hyväksymien yleisten luovutusperiaatteiden mukaisesti.

 

 

Liitteet

3

Kauppakirja 3-332-13.pdf

 

4

Kauppakirja 3-332-13_liitekartta.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan koskien tontin 680-3-332-13 myyntiä.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Jari Salonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi). Salonen on Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n hallituksen jäsen.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Marja Salminen, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut

 

 

Satu Mäkelä, Maankäyttöpalvelut

 

 

Laura Niemi, Maankäyttöpalvelut

 

 

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa