Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 15.04.2019/Pykälä 117

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Tekninen lautakunta

§ 51

26.3.2019

 

 

Asianro 802/02.02.00/2018

§ 117

Lisämäärärahaesitys Tornikatu 15 "Music Bar" kiinteistön purkutöiden tekemiseksi

 

 

Päätöshistoria

 

Tekninen lautakunta 26.3.2019 51 §

 

                                                          ”Tekninen johtaja Antti Korte 20.3.2019:

 

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (VASO) rakennuttaa Raisiossa osoitteeseen Tornikatu 15 kahdeksankerroksisen kerrostalon, nimeltään Melodia. Tontti on kaupungin omistuksessa ja sitä rasittaa purkukuntoinen liikerakennus. VASO hankkii tontin omistukseensa kaupungilta ennen rakennustöiden aloittamista purkurasitteesta vapaana.

 

Asuinkerrostalon rakentaminen edellyttää kaksikerroksisen liikerakennuksen (ns. Music Bar) ja siihen liittyvien kansirakenteiden purkamista. Rakennusten purkaminen tulee rahoittaa talousarvion käyttöpuolelta, koska rakennuksen purkamista ei tulkita investoinniksi. Talousarviolaadinnan yhteydessä on vaikea varautua rakennusten purkamisista aiheutuviin kustannuksiin, koska tuolloin ei ole tiedossa mitkä yksityiset hankkeet toteutuvat ja mitkä eivät. Teknisen keskuksen tilapalvelujen vuoden 2019 talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa ei ole budjetoitu määrärahoja rakennusten purkamiselle.

 

Music Bar -kiinteistön purkutyö on kilpailutettu yhdessä kaupungin ja VASO:n kanssa Melodian rakennusurakkakilpailutuksen yhteydessä. Purku-urakan hinta on 170.000 euroa (alv. 0 %). Purku-urakkaan kuuluu vanhan liikerakennuksen purkaminen jätemaksuineen ja työmaajärjestelyineen. Kaupungin vastuulle jää mm. paikalleen jäävien kansirakenteiden vahvistaminen, uusien kaiteiden rakentaminen, sekä näiden suunnittelu. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 250.000 euroa.

 

Päätösehdotus                           Tekninen johtaja Antti Korte

 

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kiinteistöltä 680-003-0332-0002 puretaan vanha liikerakennus ”Music Bar” tämän vuoden aikana ja vuoden 2019 talousarvioon myönnetään lisämäärärahaa 250.000 euroa käyttötalouden kustannuspaikalle 635816.

 

Päätös                                            Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.”

 

                                                         

                                                          Kaupunginjohtaja Ari Korhonen:

 

                                                          Investointikohteen lisämääräraha ei edellytä erillistä lainanottovaltuuden lisäämistä tällä hetkellä. Talousarviomuutos lisää kuitenkin kaupungin talouden alijäämää. Uudeksi alijäämäksi muodostuisi määrärahamuutoksella 5.050,262. Kaupungin kokonaistalouden osalta tarkempia tietoja saadaan huhtikuun loppuun mennessä. Tämän hetkinen talouden tilanne on epävarma ja sisältää riskin alijäämän huomattavastakin kasvusta.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteluun siten, että teknisen lautakunnan osalta selvitetään, voidaanko muita käyttötalouden menoja vähentää purkuhankkeen rahoittamiseksi.

 

Päätös                                           

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus päättää, että purku-urakka voidaan toimeenpanna. Kaupunginhallitus edellyttää, että selvitetään, onko purku-urakka mahdollista toteuttaa nykyisen käyttötalouden puitteissa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Jari Salonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi). Salonen on Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n hallituksen jäsen.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Tekninen lautakunta

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa