Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 15.04.2019/Pykälä 126

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 83/00.04.02/2019

§ 126

Raision Vesi Oy:n yhtiökokous ja hallituksen jäsenen valinta

 

 

Vs. kaupunginsihteeri Sanna Tammilehto 10.4.2019:

 

Kaupungille on saapunut kokouskutsu Raision Vesi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.4.2019. Yhtiökokouksen esityslista on oheismateriaalina.

 

Raision kaupunginhallitus on 26.6.2017 § 246 nimennyt Raision Vesi Oy:n hallituksen jäseniksi Jarmo Rosaman, Sirpa Ekin, Jonni Moislahden, Elisa Vuorisen ja Tuija Nummelan. Kaupunginhallitus valitsi edustajat valtuuston toimikaudeksi siihen saakka, kunnes yhtiökokoukset ja muut vastaavat valintatoimielimet kokoontuvat valitsemaan edustajansa uudella valtuustokaudella, ellei erikseen muuta ole mainittu. Päätöksen mukaisesti Tuija Nummela on nimetty Raision Vesi Oy:n hallituksen jäseneksi kahdeksi vuodeksi.

 

19.3.2018 § 109 kaupunginhallitus on nimennyt Raision Vesi Oy:n hallituksen jäseneksi Jari Salosen Elisa Vuorisen tilalle.

 

Hallintosäännön 107 § 21. kohdan mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on nimetä ehdokkaat ja kaupungin edustajat yhteisöjen hallintoelimiin.

 

 

Oheismateriaali

23

Raision Vesi Oy varsinainen yhtiökokous 15.4.2019

 

 

Päätösehdotus                           Vs. kaupunginjohtaja Antti Korte

 

Kaupunginhallitus päättää, että hallituksen yhtiökokoukselle esittämät asiat eivät edellytä erillistä konserniohjetta ja että Raision kokousedustaja voi yhtyä hallituksen yhtiökokoukselle tekemiin esityksiin, ellei yhtiökokouksessa nouse esille asioita, jotka edellyttävät muunlaista harkintaa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää jäsenen Raision Vesi Oy:n hallitukseen Tuija Nummelan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

                                                         

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi Tuija Nummelan jäseneksi Raision Vesi Oy:n hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Jonni Moislahti, Jarmo Rosama, Sirpa Ek, Jari Salonen ja kaupunginjohtaja Ari Korhonen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 mom. 5 kohta (yhteisöjäävi). Moislahti, Rosama, Ek ja Salonen ovat Raision Vesi Oy:n hallituksen jäseniä ja Korhonen on yhtiön toimitusjohtajan läheinen.

 

Jonni Moislahti poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.01.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Nimetty

 

 

Raision Vesi Oy

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa