Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.8.2021 - 31.5.2025)
Pöytäkirja 15.11.2021 klo 8:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
386   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
387   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
388   Esityslistan hyväksyminen
389   Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus
390 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset, pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtäville asettaminen sekä kesätauko vuonna 2022
391 Sommaron AP-tonttien 680-13-1344-1, 680-13-1345-3 ja 680-13-1349-1 hinnoittelu
392 Kiinteistön 680-1-154-4 kauppakirjan hyväksyminen
393   Rakentamisvelvoiteajan jatkaminen / Maankäyttösopimus ja kiinteistön luovutuskirja 22.3.2012
394 Poikkeamishakemus 680-3-3100-4 ja -5 / Kaupinkatu 2
395 Poikkeaminen 680-3-329-19 / Kokinvuorenkatu 5
396 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi
397   Lausunto Ruskon kunnan Ahola-Ojannon alueen asemakaavan muutosluonnoksesta
398 Lausunto läntisen Suomen vesihuoltostrategiasta 2050 ja toimenpideohjelmasta 2030
399 Ympäristöterveydenhuollon taksan tarkistaminen
400   Valtuutettu Erkki Haaviston ym. valtuutettujen aloite koskien puurakenteisen koulun rakentamista Raisioon
401 Lausunto Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarvioluonnoksesta 2022 sekä talous- ja investointisuunnitelmasta vuosille 2022-2024
402 Talousarvion toteutuminen syyskuu 2021 ja talousarviomuutokset
403 Vapaa-aikalautakunnan talousarviomuutos vuoden 2021 talousarvioon
404 Saatavien poistot 2021
405   Valtuutettu Jonni Moislahden ym. valtuutettujen aloite koskien kaupungin ostolaskujen avaamista avoimiksi
406 Ulkovaalimainonnasta perittävien maksujen määrääminen
407   Merja Niemen eronpyyntö Raision kaupungin luottamustoimista
408   Hallituksen jäsenten valinta Eero Rantasen säätiöön
409   Hallituksen jäsenten valinta Kiinteistö Oy Kerttulan jäähalliin
410   Hallituksen puheenjohtajan nimeäminen Kerttulan Tenniskeskus Oy:lle
411   Green Industry Park Oy, hallituksen täydentäminen
412   Raision kaupungin konserni- ja jäsenyhteisöjen yhtiökokoukset
413   Luottamushenkilöiden osallistuminen alueelliselle maanpuolustuskurssille
414 Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
415   Teknisen johtajan avoimen viran hoito
416 Valtuuston päätösten täytäntöönpano/1.11.2021
417   Lautakuntien pöytäkirjat
418   Viranhaltijapäätökset 25.10.-12.11.2021
419 Kaupunginhallituksen ilmoitusasiat/15.11.2021
420 Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023-2024

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
386-420   Muutoksenhakuohjeet

Saapuvilla olleet jäsenet
Jari Salonen, puheenjohtaja
Jarmo Rosama, 1. varapuheenjohtaja
Mika Koivisto, 2. varapuheenjohtaja
Kristiina Engström
Mikko Kangasoja
Emma Lindqvist, saapui klo 8.35 § 388 aikana
Jonni Moislahti
Annika Ollila Satu Rantanen
Tanja Parkko
Jukka Rantala, saapui klo 10.00 § 400 aikana
Niina Äikäs

Muut saapuvilla olleet
Janne Laulumaa, poissa § 413, poistui klo 16.30 § 420 aikana
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Harri Seikola
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Heikki Suominen
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jonna Mero, poistui klo 15.15 § 420 aikana
kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja
Eero Vainio
kaupunginjohtaja, esittelijä
Juha Sandberg, poistui klo 8.45 § 389 aikana ja saapui klo 12.50 § 420 aikana
sosiaali- ja terveysjohtaja
Leena Laakso, saapui klo 9.50 § 398 aikana, poissa § 415
sivistysjohtaja
Sanna Häkli, poissa § 415
talousjohtaja
Samu Mattila, poissa § 415
kaupunkikehitysjohtaja
Timo Oja, paikalla klo 8.55-9.38 § 390-392 aikana, saapui klo 12.50 § 420 aikana
va. tekninen johtaja
Maria Taipale, paikalla klo 14.00-14.40
johtava rehtori, Raseko
Suvi Posio
pöytäkirjanpitäjä