Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.7.2021)
Pöytäkirja 21.06.2021 klo 16:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
196   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
197   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
198   Esityslistan hyväksyminen
199   Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus
200 Kuntavaalien 2021 tulos ja luettelo valtuutetuiksi valituista
201   Valtuustossa suoritettavien suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali
202   Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
203   Valtuuston koolle kutsuminen ja sen kokouksista ilmoittaminen valtuustokaudella 2021-2025
204   Kaupunginhallituksen jäsenten vaali
205   Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali
206   Keskusvaalilautakunnan jäsenten vaali
207   Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan jäsenten vaali
208   Sivistyslautakunnan jäsenten vaali
209   Vapaa-aikalautakunnan jäsenten vaali
210   Infralautakunnan jäsenten vaali
211   Lupalautakunnan jäsenten vaali
212   Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston jäsenten vaali
213   Lupalautakunnan terveysvalvontajaoston jäsenten vaali
214   Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
215   Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
216   Varsinais-Suomen liiton edustajainkokousedustajien vaali
217   Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali
218   Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenten vaali
219   Raision Palvelutalosäätiön hallintoneuvoston jäsenten vaali
220   Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali
221   Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali
222   Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan
223   Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan
224   Valtuustoryhmän muodostaminen, valtuustoryhmän nimi ja istumajärjestys
225   Valtuuston kokoontuminen vuonna 2021
226   Kutsuntalautakunnan jäsenten valinta vuoden 2021 kutsuntaan
227   Vakanssien täyttölupamenettely
228   Virkanimikkeiden muutokset
229 Lainanottovaltuus heinä-syyskuu 2021
230 Raision kaupungin ja Raision Vesi Oy:n välisen pääomalainan luottosopimuksen lyhennysvapaan jatkaminen
231 Yleisavustukset 2021
232 Raisiolaisten yhdistysten avustaminen koronavaikutusten johdosta
233   Yksityisten toimijoiden tarvitsemien ylimääräisten tarvikkeiden korvaaminen Covid -19 epidemian yhteydessä
234   Tartuntatautilain mukaisen toimivallan laajentaminen ja toimivallan siirtoon oikeuttaminen
235 Sote-uudistuksen valmistelun aloittaminen Varsinais-Suomessa
236   Lausunto sitoutumisesta maakunnan ilmastotiekartan tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseen
237   Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
238   Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekistereistä
239   Lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toiminnan kehittämisestä
240 Valtuuston päätösten täytäntöönpano/7.6.2021
241   Saapuneet lausuntopyynnöt, jotka eivät anna aihetta Raision kaupungin lausunnon antamiseen
242   Lautakuntien pöytäkirjat
243   Konsernihallinnon viranhaltijapäätökset/31.5.-18.6.2021
244   Kaupunginhallituksen ilmoitusasiat/21.6.2021
245 Kaupunkikehitysjohtajan viran auki julistaminen
246 Hallintojohtajan virkavaali
247 Henkilöstöjohtajan virkavaali

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
196-249   Muutoksenhakuohjeet

Saapuvilla olleet jäsenet
Elisa Vuorinen, puheenjohtaja, poissa § 231
Hannele Lehto-Laurila, 1. varapuheenjohtaja
Juha Jormanainen, 2. varapuheenjohtaja, etäyhteydellä
Sirpa Ek, etäyhteydellä, poissa § 230
Kristiina Engström
Mika Koivisto, etäyhteydellä
Veijo Mikola, poissa § 231
Jonni Moislahti, poissa § 230, tilalla etäyhteydellä Eeva Savola klo 17.20-17.25
Vesa Parantainen
Jukka Rantala
Helena Sukari

Muut saapuvilla olleet
Janne Laulumaa
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Jari Salonen
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, poissa § 230
Emma Lindqvist
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, etäyhteydellä
Jarmo Rosama
kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja, poissa § 230-232
Eero Vainio, Konsernihallinto
kaupunginjohtaja, esittelijä
Sanna Häkli, Konsernihallinto
talousjohtaja, poistui klo 18.45.244 jälkeen
Antti Korte, Tekninen keskus
tekninen johtaja, etäyhteydellä, poistui klo 18.45 § 244 jälkeen
Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus
sosiaali- ja terveysjohtaja, poistui klo 17.56 § 239 jälkeen
Leena Laakso, Sivistyskeskus
sivistysjohtaja, poistui klo 19.09 § 249 aikana
Samu Mattila, Konsernihallinto
elinvoimapäällikkö, etäyhteydellä, poistui klo 17.35 § 233 jälkeen
Jarmo Niitynperä, Konsernihallinto
henkilöstöpäällikkö
Anne Rantala, Konsernihallinto
hallintopäällikkö, poistui klo 18.45 § 244 jälkeen
Aleksi Vehmasaho, Konsernihallinto
avustava lakimies, poistui klo 18.45 § 244 jälkeen
Sanna Tammilehto, Konsernihallinto
pöytäkirjanpitäjä