Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 23.01.2024/Pykälä 4 

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman hyväksyminen

 

Infralautakunta 16.01.2024 § 6 

 

 

 

 Valmistelija: kaupungininsinööri Mikko Kunttu, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Ilmastosuunnitelma hyväksyttiin keväällä 2021. Ympäristöohjelma on ilmastosuunnitelman toimeenpanon väline. Ympäristöohjelma hyväksyttiin keväällä 2023. Ympäristöohjelman yksi suuri painopiste on liikenne ja liikenteeseen kohdistuvana toimenpiteenä on kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatiminen.

 

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma on strateginen ohjelma siitä, miten Raisiossa edistetään kävelyä ja pyöräliikennettä vuosina 2024–2035. Työn toteutuksesta vastasivat yhdessä kaupungin poikkihallinnollisen työryhmän kanssa kestävän liikkumisen asiantuntijat Movili Oy:stä. Työn ohjausryhmänä toimi kaupungin johtoryhmä.  Edistämisohjelma laadittiin vuoden 2023 aikana. Työssä osallistettiin asukkaita, päättäjiä sekä kaupungin eri toimijoita ja sidosryhmiä haastatteluiden, työpajojen ja kyselyiden avulla. Raision kaupunki sai työlle liikkumisen ohjauksen valtionavustusta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

 

Ohjelman lähtökohtana on toiminut kaupunkia koskevat ohjelmat ja linjaukset, nykyiset olosuhteet sekä eri toimijoiden tarpeet ja toiveet. Näiden pohjalta on tunnistettu Raision vahvuudet ja heikkoudet ja määritelty yhdessä toivottu kävelyn ja pyöräilyn tavoitetila: vuonna 2035 Raision kävelystä ja pyöräilystä halutaan puhuttavan houkuttelevana ja turvallisena luksuspalveluna, jota edistetään rohkeasti ja yhdessä.

 

Ohjelmassa on laadittu tavoitteet Raision kävelylle ja pyöräliikenteelle sekä määritelty joukko toimenpiteitä, joiden avulla pyritään parantamaan kävelyn ja pyöräliikenteen edellytyksiä ja saavuttamaan asetetut tavoitteet. Toimenpiteiden lisäksi on laadittu kävelyn ja pyöräliikenteen tavoiteverkot ohjaamaan pidemmän aikavälin suunnittelua ja rakentamista.

 

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma sisältää 23 toimenpidettä. Osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa lyhyellä aikavälillä ja osa puolestaan on pidemmän aikavälin toimia, jotka tulevat ajankohtaiseksi maankäytön kehittyessä tai uusien investointihankkeiden yhteydessä. Toimenpiteet koskevat infran, maankäytön, yhteistyön, asenteiden ja palveluiden kehittämistä kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta. Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma liitteineen on oheismateriaalina.

 

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma on strateginen ohjelma, joka antaa suunnan edistämistyölle ja pidemmän aikavälin suunnittelulle. Edistämisohjelma ei ole luonteeltaan työohjelma vaan vaatii tuekseen lisää suunnittelua ja selvitystyötä. Olemassa oleva infra ja tila asettaa rajoitteita toimenpiteille. Edistämisohjelman tavoitteita pyritään toteuttamaan suunnitelmallisesti reunaehtojen puitteissa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Timo Oja

 

Päätösehdotus Infralautakunta hyväksyy osaltaan kävelyn ja pyöräliikenteen  edistämisohjelman ja lähettää ohjelman vahvistettavaksi kaupunginhallitukselle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Vapaa-aikalautakunta 23.01.2024 § 4  

2150/00.01.05/2022  

 

 

 Valmistelija: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Karita Toivonen, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma on strateginen ohjelma siitä, miten Raisiossa edistetään kävelyä sekä pyöräliikennettä vuosina 2024–2035. Edistämisohjelman 23 konkreettista toimenpidettä edellyttävät toteutuakseen tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä sekä yhteistyötä mm. urheiluseurojen kanssa.

 

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma liitteineen on oheismateriaalina. Kaupungininsinööri Mikko Kunttu esittelee ohjelmaa kokouksessa.

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta hyväksyy osaltaan kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman ja lähettää ohjelman vahvistettavaksi kaupunginhallitukselle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupungininsinööri Mikko Kunttu poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.35.