Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 23.01.2024/Pykälä 5 

Kuntakohtaiset fyysisen toimintakyvyn Move! -mittaustulokset Raisio syksy 2023

 

Vapaa-aikalautakunta 23.01.2024 § 5  

39/12.01.10/2024  

 

 

 Valmistelija: sivistysjohtaja Leena Laakso, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Move! -mittauksissa selvitetään oppilaiden kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta sekä motorisia perustaitoja ja havaintomotorisia taitoja. Move! -järjestelmän tavoitteena on tukea oppilaita fyysisestä toimintakyvystä huolehtimisessa. Keskeisenä tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvät mittaukset toteutetaan kaikille 5. ja 8. vuosiluokan oppilaille ja ne voidaan tehdä toimintarajoitteisten osalta sovelletusti. (www.oph.fi/fi/move)

 

Move! -mittaustulokset kertovat kuntatasolla perusopetusikäisten lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn tilasta. Tulosraporttia voidaan hyödyntää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveydentilan seurannassa sekä moniammatillisen yhteistyön suunnittelussa, mm. hyvinvointikertomus ja strategioiden seuranta. Move!-mittaustuloksia hyödynnetään esimerkiksi koulujen liikunnanopetuksessa, kouluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa sekä valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten hyvinvointitoimenpiteiden suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa. Valtakunnalliset, maakunta- ja kuntakohtaiset tulokset on julkaistu joulukuussa OPH:n sivustolla  https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/move-mittaustuloksia.

 

Raision perusopetuksen 5.-luokkalaisia osallistui mittauksiin 260 oppilasta, 8.-luokkalaisia 228 oppilasta, yhteensä 488 oppilasta. Kuntakohtaiset tulokset mittauksista oheismateriaalina. Kouluilla koulukohtaiset tulokset käsitellään opiskeluhuoltoryhmässä, opettajainkokouksessa ja liikuntatiimi ottaa ne huomioon toimintaa suunnitellessaan.

 

Valtakunnallisesti perusopetuksen 5.- ja 8.-luokkalaisten toimintakyvyn lasku on tasaantunut ja jopa osin parantunut edelliseen mittauskertaan 2022 ja valtakunnallisesti verrattuna. Noin 35 (2022: 40) prosentilla oppilasta toimintakyky voi aiheuttaa haasteita arjen jaksamiseen. Raisiossa 8. luokkalaisista 50,6 (2022: 50,9) prosentilla ja 5.-luokkalaisesta 25,1 (2022: 31,4) prosentilla, yhteensä raisiolaisilla 8.- ja 5.-luokkalaisista oppilaista 35,3 (2022: 41,8) prosentilla fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Raisiolaisten 5.-luokkalaisten toimintakyky on parantunut 6,3 prosenttiyksikköä, 8.-luokkalaisten toimintakyky on parantunut hieman.

 

Tulokset otetaan kaupunkitasoisesti huomioon nuorten hyvinvointitoimenpiteiden suunnittelussa moniammatillisesti koulujen, kouluterveydenhuollon, liikunta- ja nuorisopalveluiden ja hyvinvointikoordinaattorin yhteistyössä. Perusopetusikäisille luodaan henkilökohtaisen liikuntaneuvonnan toimintamalli mittausten tulosten perusteella.

 

Liikuntasuunnittelija Mari Ruohonen esittelee kuntakohtaisia tuloksia kokouksessa.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta merkitsee Move!-mittausten kuntakohtaiset tulokset syksyn 2023 osalta tiedokseen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liikuntasuunnittelija Mari Ruohonen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.53.