Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 361


Luottosopimus, Raision vuokra-asunnot Oy

 

Kaupungin ja Raision vuokra-asunnot Oy:n välisen luottosopimuksen koron tarkistaminen

 

Kaupunginhallitus 01.11.2022 § 361  

1919/02.05.03/2022  

 

 Valmistelija: talousjohtaja Sanna Häkli, kaupunginlakimies Timo Lankinen, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Raision kaupunginhallitus päätti 10.2.2020 § 45 antaa 1 344 360 euron lainan Raision Vuokra-asunnot Oy:lle. Luotto on nostettu 9.11.2020. Hyväksytyn luottosopimuksen mukaan luoton korko on kiinteä ja määrältään 0,8 % luoton jäljellä olevasta pääomasta. Luottosopimuksen mukaan luoton korko tarkistetaan ensimmäisen kerran kahden vuoden kuluttua luoton nostosta ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Koron tarkistuksessa otetaan huomioon, että se on markkinaehtoinen.

 

Yleinen talouskehitys sisältää tällä hetkellä maailmantilanteen vuoksi normaalia enemmän epävarmuustekijöitä. Talouden epätasapaino jatkuu. Rahapolitiikkaa on kuluvan vuoden aika kiristetty nopeasti, ja on todennäköistä, että korkojen nousupaine jatkuu.

 

Markkinaehtoisuus huomioiden luottosopimuksessa määritettyä korkoa on syytä tarkistaa. Kaupunki on pyytänyt Kuntarahoitukselta arvion korkoindikaatiosta. Kyseiselle lainalle kiinteä, rahoittajan marginaalin sisältämä korkoindikaatio vaihteli päiväkohtaisesti lokakuun kahtena eri ajankohtana 3,493 prosentin ja 3,70 prosentin välillä. Koska korkojen nousu on markkinatilanteen vuoksi todennäköistä, korontarkistuksessa on tarkoituksenmukaista käyttää 3,7 prosentin korkoa. Korkoon lisätään 0,5 prosentin marginaali, mikä vastaisi luoton täysimääräisen takausprovision määrää. Näin ollen koron määräksi esitetään 4,2 prosentin kiinteää korkoa luoton jäljellä olevalle pääomalle. Markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi seuraava korontarkistus esitetään tehtäväksi vuoden päästä, vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että liitteenä olevan luottosopimuksen korkoon sovelletaan 9.11.2022 alkaen 4,2 prosentin kiinteää korkoa. Seuraava koron tarkistus tehdään vuoden päästä, vuoden 2023 loppuun mennessä.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös Heikki Suominen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hän on Raision Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen jäsen (HL 28 § 1 mom. 5 kohta, ns. yhteisöjäävi). 
 
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.