Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 362 

Kaupungin ja Raision Vesi Oy:n välisten luottosopimusten korkojen tarkistaminen

 

Kaupunginhallitus 01.11.2022 § 362  

1920/02.05.03/2022  

 

 Valmistelija: talousjohtaja Sanna Häkli, kaupunginlakimies Timo Lankinen, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Raision kaupunginvaltuusto päätti vesihuoltotoiminnan yhtiöittämisestä 17.10.2016 § 286. Päätöksen yhteydessä päätettiin myös vesiyhtiön (Raision Vesi Oy) ja kaupungin välisistä velkakirjoista. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että jatkossa näihin velkakirjoihin tehtävistä tarkistuksista päättää kaupunginhallitus.

 

Hyväksytyn luottosopimuksen mukaan Lainan 1 luoton korko on kiinteä ja määrältään 1,5 % luoton jäljellä olevasta pääomasta. Hyväksytyn luottosopimuksen mukaan Lainan 2 luoton korko on kiinteä ja määrältään 1,2 % luoton jäljellä olevasta pääomasta. Luottosopimusten mukaan luoton korko tarkistetaan ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua luoton nostosta ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Koron tarkistuksessa otetaan huomioon, että se on markkinaehtoinen.

 

Hyväksytyn luottosopimuksen mukaan Pääomalainan luoton korko on kiinteä ja määrältään 3 % luoton jäljellä olevasta pääomasta. Luottosopimuksen mukaan luoton korko tarkistetaan ensimmäisen kerran kolmen vuoden kuluttua luoton nostosta ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Koron tarkistuksessa otetaan huomioon lainan etusija, vakuudettomuus ja että korko on markkinaehtoinen.

 

Kaupunginhallitus käsitteli luottosopimusten korkojen tarkistamista edellisen kerran 2.12.2019 § 399 sekä pääomalainan osalta lyhennysvapaan jatkamista 21.6.2021 § 230.

 

Yleinen talouskehitys sisältää tällä hetkellä maailmantilanteen vuoksi normaalia enemmän epävarmuustekijöitä. Talouden epätasapaino jatkuu. Rahapolitiikkaa on kuluvan vuoden aika kiristetty nopeasti, ja on todennäköistä, että korkojen nousupaine jatkuu.

 

Markkinaehtoisuus huomioiden luottosopimuksissa määritettyjä korkoja on syytä tarkistaa. Kaupunki on pyytänyt Kuntarahoitukselta arvion korkoindikaatiosta. Rahoittajan marginaalin sisältämä korkoindikaatio vaihteli päiväkohtaisesti lokakuun kahtena eri ajankohtana 3,443 prosentin ja 3,58 prosentin välillä. Koska korkojen nousu on markkinatilanteen vuoksi todennäköistä, korontarkistuksessa on tarkoituksenmukaista käyttää 3,58 prosentin korkoa. Lainojen korkoon lisätään Lainojen 1 ja 2 osalta 0,5 prosentin marginaali, mikä vastaisi luoton täysimääräisen takausprovision määrää. Pääomalainan korkoon lisätään luoton luonteen vuoksi 1,5 prosentin marginaali.

 

Näin ollen tarkistetuksi koron määräksi esitetään Lainan 1 ja Lainan 2 osalta 4,08 prosenttia luoton jäljellä olevasta pääomasta.

 

Pääomalainan koroksi esitetään 5,08 prosentin kiinteää korkoa luoton jäljellä olevasta pääomasta.

 

Markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi seuraava korontarkistukset kaikkien luottojen osalta esitetään tehtäväksi vuoden päästä, vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että

1) liitteenä olevien luottosopimusten Laina 1:n ja Laina 2:n osalta korkoihin sovelletaan 1.1.2023 alkaen 4,08 prosentin kiinteää korkoa.

2) liitteenä olevan luottosopimuksen Pääomalainan osalta korkoon sovelletaan 1.1.2023 alkaen 5,08 prosentin kiinteää korkoa.

3) seuraava koron tarkistus tehdään kaikkien luottosopimusten osalta vuoden päästä, vuoden 2023 loppuun mennessä.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös Jonni Moislahti ja Satu Rantanen poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Molemmat ovat Raision Vesi Oy:n hallituksen jäseniä (HL 28 § 1 mom. 5 kohta, ns. yhteisöjäävi).

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.