Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 25.09.2019/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 898/05.09.02/2019

§ 143

Yhteistoimintasopimus Ankkuri-mallin mukaisesta toiminnasta

 

 

                                                      Vs. perhepalvelujen johtaja Hannele Elo-Kuru 17.9.2019:

 

                                                      Ankkuri-mallilla tarkoitetaan moniviranomaisyhteistyötä, jossa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä poliisiasemalla. Ankkuri-nimitys on vakiintunut kuvaamaan tätä toimintaa. Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla on ollut sopimus Ankkuri-yhteistyöstä Lounais-Suomen poliisilaitoksen kanssa vuodesta 2016 alkaen. Toiminnasta saatujen hyvien kokemusten myötä on nähty järkeväksi laajentaa toimintamalli kattamaan kaikki Turun seudun kunnat.

                                                     

                                                      Ankkuritoiminnan tavoitteena on:

 

1.     Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.

2.     Nopea puuttuminen lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin ohjaaminen.

3.     Sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä.

 

Ankkuritoiminta on tarkoitettu niille, jotka

-        ovat alle 18-vuotiaita ja

-        ovat tehneet rikoksen tai heitä epäillään rikoksesta ja/tai

-        ovat käyttäneet huumeita ja/tai päihteitä ja/tai

-        ovat vaarassa väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoitumiselle (ilman ikärajoja) ja/tai

-        tarvitsevat moniammatillista tukea elämäntilanteessaan, esim. lähisuhde- ja perheväkivaltatapauksissa.

 

Raision perhepalveluissa on vuosina 2004 – 2015 toiminut poliisin sosiaalityöntekijä, jonka tehtävät olivat pitkälti samat kuin nyt Turussa toimivassa Ankkuri-mallissa. Työskentely alkoi Rautalanka-hankkeena ja se toteutettiin silloisen Raision kihlakunnan alueella vuosina 2004 - 2008, jonka jälkeen hankkeen toiminta vakinaistettiin. Hanketta ja toimintaa sen vakinaistamisen jälkeen hallinnoi Raision kaupunki. Poliisin sosiaalityöntekijän toimipiste oli Raision poliisitalolla. Toiminta päättyi siinä vaiheessa, kun poliisit siirtyivät Raision poliisitalolta Turkuun. Poliisin sosiaalityöntekijän siirtyminen Turkuun osoittautui monestakin syystä hankalaksi toteuttaa.

 

Tässä yhteydessä poliisilaitoksen sosiaalityöntekijän tehtäviä siirtyi lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, erityisesti päivystys- ja arviointiyksikköön. Ns. ennaltaehkäisevää työtä nuorten rikollisuuden tai päihteidenkäytön ehkäisemiseksi ei tehnyt nuorisotoimen lisäksi mikään taho. Tarve Ankkuritoiminnalle on ollut ilmeinen siitä lähtien.

 

Vuonna 2018 lastensuojeluilmoituksia, joissa ilmoituksen syynä on ollut nuoren rikollisuus, on ollut raisiolaisten nuorten osalta 28 kpl, ruskolaisten 4 kpl. Elokuuhun 2019 mennessä ko. ilmoituksia on raisiolaisten nuorten osalta ollut 29 kpl, ruskolaisten 5 kpl. Lastensuojeluilmoituksen syynä nuoren väkivaltainen käyttäytyminen on raisiolaisten nuorten osalta ollut 8 kpl vuonna 2018, ruskolaisten nuorten osalta ei yhtään. Elokuuhun 2019 mennessä ko. ilmoituksia on ollut raisiolaisten nuorten osalta jo 22 kpl, ruskolaisten nuorten osalta 8 kpl.

 

Poliisin tilastojen mukaan raisiolaisten alaikäisten tekemiä rikoksia on vuonna 2018 ollut 22 kpl, toukokuuhun 2019 mennessä 15 kpl. Ruskolaisten alaikäisten tekemiä rikoksia samana aikana on ollut 5 kpl ja 2 kpl.

 

Ankkuritoiminnan laajentamisen valmistelussa on lähdetty siitä, että laajentaminen seudulliseksi edellyttää yhden uuden sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja-työparin rekrytointia. Turun toiminnassa on tällä hetkellä yksi sosiaalityöntekijä, yksi sosiaaliohjaaja ja yksi psykiatrinen sairaanhoitaja. Työparin rekrytointi voidaan toteuttaa vastuukuntamallilla, jolloin työpari tulisi Turun kaupungin palvelukseen ja uuden työparin kustannukset jaettaisiin mukaan liittyvien kuntien kesken asukasluvun mukaisessa suhteessa. Turun kaupunki vastaisi jatkossakin kokonaisuudessaan toisen työparin kustannuksista. Lisäksi toimintaan suunnattavan psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksesta aiheutuvat kustannukset jaettaisiin niin, että Turun kaupunki vastaisi 50 % kustannuksista ja muut kunnat 50 %. Tämä osuus jakautuisi näille kunnille asukasluvun mukaisessa suhteessa.

 

Talousarvion mukaiset kustannukset vuodelle 2020 ovat Raision osalta 21 617 € ja Ruskon osalta 5 589 €.

 

Ankkuritoiminta järjestetään pääasiassa poliisilaitoksen tiloissa ja poliisilaitos vastaa toimitila-, kaluste-, työväline- ym. kustannuksista.

 

Laajentuneen toiminnan aloitusajankohdaksi on kaavailtu 1.11.2019.

 

 

 

Liitteet

2

Seudullinen Ankkuritoiminta sopimusluonnos 0.8 2.9.2019

 

 

 

Oheismateriaali

3

Ankkurin laajentumisen talousarvio vuodelle 2020

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää, että Raision kaupunki osallistuu Turun seudun kuntien yhteiseen Ankkurimalliin sen laajentumisesta tehdyn suunnitelman mukaisesti. Ruskon kuntaa on informoitu asiasta ja suhtautuminen Ankkuritoiminnan käynnistämisestä on myönteinen.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

Tiedoksi

 

Hannele Elo-Kuru, Perhepalvelut

 

 

Turun kaupunki/hyvinvointitoimiala

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa