Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 25.09.2019/Pykälä 144

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 241/00.01.02/2019

§ 144

Olkkarin toiminnan vakinaistaminen

 

 

                                                      Hankekoordinaattori Laura Leppänen ja johtava sosiaalityöntekijä Leena Lahti 16.9.2019:

 

Olkkari on matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja asiointipiste Raision ydinkeskustassa. Olkkari on perustettu helmikuussa 2019 yhteistyössä THL:n Osallistavan sosiaaliturvan kokeilun kanssa. Toiminnan perustamiskulut on pääosin katettu Osallistavan sosiaaliturvan kokeilun budjetilla. Vuonna 2019 puolet vuokrasta on maksettu kokeilun budjetista ja puolet aikuissosiaalityön budjetista. Vuonna 2020 vuokrakulut 28 644 € (+alv) siirtyvät kokonaisuudessaan kaupungin kuluiksi. Jatkossa uuden palvelun perustamiseen liittyviä isoja kulueriä ei ole tulossa maksettavaksi vuokraa lukuun ottamatta.

 

Olkkari on kaikille raisiolaisille tarkoitettu palvelu, jossa yhdistyvät hyvinvointia ja osallisuutta lisäävä matalan kynnyksen toiminta ja erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin painottuva palveluneuvonta. Olkkarin toiminta tukee kaupungin muuta palvelujärjestelmää siirtämällä painopistettä ennaltaehkäiseviin toimintoihin. Olkkarissa tuetaan kuntalaisia itsenäiseen asioiden hoitoon, digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen ja oman hyvinvointinsa edistämiseen. Matalan kynnyksen palveluneuvonnalla ja ohjauksella pyritään vähentämään kuntalaisten tarvetta raskaampiin palveluihin.

 

Olkkarissa on kokoaikaisesti tavattavissa palveluneuvoja, joka auttaa asioiden selvittelyssä, hakemusten täyttämisessä ja tarvittaessa ohjaa oikean palvelun piiriin. Palveluneuvojan tavoitteena on tarjota kuntalaisille kokemus helposti lähestyttävistä ja helposti saatavista sote-palveluista. Lisäksi palveluneuvoja toimii Olkkarissa tupaemäntinä- ja isäntinä toimivien kuntouttavassa työtoiminnassa olevien ohjaajana. Ikäihmisten palveluneuvoja on tavattavissa kolmena päivänä viikossa Olkkarissa. Lisäksi Olkkarissa ovat säännöllisesti tavattavissa aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, KELA ja digiohjaaja.

 

Olkkari toimii alustana monipuolisille infoille esimerkiksi OmaKanta, asuminen, työllisyys, savuttomuus ja hyvinvointi. Yhteistyössä eri kaupungin palvelualueiden sekä alueella toimivien järjestöjen kanssa järjestetään monipuolisia tapahtumia ja pop up -päiviä. Lähiviikkoina Olkkarissa teemoina ovat mm. vauvaviikko, lasten viikko, senioriviikko ja asunnottomien yö -tapahtuma. Olkkarissa on myös kuukausittain vaihtuva taidenäyttely. Olkkari toimii hyvänä alustana yhteistyön kehittämiselle ja palvelurajojen yli tapahtuvalle yhteistoiminnalle. Olkkari toimii myös keskusta-alueen kävijöiden levähdyspaikkana sekä ainoana yleisenä maksuttomana WC-tilana. Torialueen toimijat ovat olleet tyytyväisiä Olkkariin ja sen palveluihin.

 

Kuntalaiset ovat ottaneet Olkkarin omakseen jo lyhyessä ajassa. Helmikuusta elokuun 2019 loppuun käyntikertoja on ollut 6016 ja päivittäinen kävijämäärä on koko ajan nousussa. Päivittäisiä käyntikertoja on ollut noin 40 – 80. Asiakaspalaute on ollut erittäin positiivista. Yhteisöllisyys koetaan merkittävästi hyvinvointia parantavaksi tekijäksi ja asiakkaat arvostavat palveluneuvontaa ja saamaansa asiointiapua. Erityisesti asiakkaat kokevat tärkeäksi sen, että työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja Olkkarin ilmapiiri on lämminhenkinen ja rento.

 

Olkkari on jo muutamassa kuukaudessa osoittautunut tarpeelliseksi palveluksi raisiolaisille. Osallistavan sosiaaliturvan kokeilun avulla on saatu luotua keskelle Raisiota toimiva ja viihtyisä uusi kaikille kuntaisille avoin palvelu. Olkkariin ohjautuu kuntalaisia, jotka eivät ole tarpeistaan huolimatta tarttuneet muihin palveluihin. Moni kuntalainen on tullut autetuksi kevyellä ohjauksella ja nähtävissä on, että palveluohjausta voidaan siirtää raskaammista palveluista kevyempään. Monissa kunnissa ja kaupungeissa on viime aikoina aktiivisesti perustettu matalan kynnyksen asiointipisteitä. Myös hallitusohjelma nostaa esiin ennaltaehkäisevän toiminnan sekä helposti saatavilla olevan palveluohjauksen merkityksen.

 

 

 

Oheismateriaalit

4

Tuntuu niin olkkarilta_Olkkarin raportti2019.pdf

 

5

Erilaiset työllistämistoimenpiteet 1.1-31.8 Olkkarissa.pdf

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vakinaistaa Olkkarin toiminnan 1.12.2019 alkaen.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

Tiedoksi

 

Leena Lahti, Sosiaalipalvelut

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa