Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 25.09.2019/Pykälä 142

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 926/05.17.00/2019

§ 142

Perheoikeudellisten palvelujen tuottaminen ylikunnallisena yhteistyönä

 

 

                                                      Vs. perhepalvelujen johtaja Hannele Elo-Kuru 17.9.2019:

 

Varsinais-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät sopivat yhteisistä, sektori- ja organisaatiorajat ylittävistä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön tavoitteista ja toimenpiteistä alueellisessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa. Suunnitelman päivitys vuosille 2019 – 2020 on ollut lausunnolla alueen kunnissa ja sote-kuntayhtymissä kesällä 2019 ja se on tulossa päätöksentekoon kuntien ja alueen sote-kuntayhtymiin syksyn 2019 aikana.

 

Jo järjestelmäsuunnitelman päivityksessä vuosille 2017 – 2018 on todettu tarve koota perheoikeudellisia palveluja yhteen maakuntatasoisesti organisoiduksi verkostoksi/yksiköksi, jossa toimittaisiin yhtenäisten toimintakäytäntöjen mukaisesti. Suunnitelman päivityksessä vuosille 2019 – 2020 on tavoitteeksi asetettu alueen perheoikeudellisten palvelujen kokoaminen yhteiseen yksikköön.

 

Perheoikeudellisten palvelujen organisointiin liittyvä suunnittelu- ja valmistelutyö käynnistettiin osana vuosien 2017 – 2018 aikana toiminutta ”Lupa auttaa”- hanketta. Hanke oli osa kansallista lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Hankkeen päättymisen jälkeen on suunnittelua jatkettu kuntien välisenä yhteistyönä, jota on koordinoinut Turun kaupunki.

 

Valmistelun pohjalta esitetään, että perheoikeudelliset palvelut (isyyden selvittäminen, äitiyden selvittäminen, lapsen ja puolison elatusavun turvaaminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen, adoptioneuvonta, tapaamisten valvonta) kootaan alueelliseen yksikköön, joka toimii vastuukuntamallilla. Vastuukuntana toimii Turun kaupunki. Tavoitteena on, että yksikkö voi aloittaa toimintansa 1.1.2020.

 

Tavoitteena on tarjota asiakkaille yhdenvertaista palvelua suomen ja ruotsin kielellä, nopeuttaa palveluun pääsyä, mahdollistaa joustavuus toimipisteiden valinnassa sekä turvata asiantuntijuus kaikissa tilanteissa.

 

Alustavan valmistelun pohjalta yksikkö järjestäisi jatkossa perheoikeudelliset palvelut seuraavien kuntien asukkaille: Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Vehmaa. Kukin kunta tekee erikseen päätöksen toiminnan siirrosta perustettavalle perheoikeudelliselle yksikölle.

 

Toiminnasta laaditaan erillinen sopimus, jonka mukaan Turun kaupunki vastaa vastuukuntana sopimuskuntien perheoikeudellisten palvelujen järjestämisestä vuoden 2020 alusta lukien tai myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti.

 

Perheoikeudellinen yksikkö sijoittuu hallinnollisesti Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueelle. Yksikön kokonaisvahvuus on 25 (palveluesimies, 2 toimistosihteeriä, 5 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaajaa, 2 lakimies/lastenvalvojaa, 13 lastenvalvojaa). Yksikön pysyvät toimipisteet sijaitsevat Turussa, Salossa, Paraisilla ja Laitilassa. Pysyvien toimipisteiden lisäksi asiakasvastaanottoa järjestetään erikseen määriteltyinä päivinä muissakin alueen jäsenkunnissa ajanvarausperusteisesti.

 

Toiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken suhteutettuna asukaslukuun. Liitteenä on toiminnan alustava kustannusarvio vuodelle 2020 sekä arvio kustannusten jakautumisesta kunnille, mikäli valmistelussa mukana olleet kunnat ovat mukana toiminnassa. Väestöperusteisesti jaettavien kustannusten lisäksi kunnat vastaavat tarvittaessa ostopalveluina (esim. tuetut ja valvotut tapaamiset, adoptioneuvonta) hankittavien palvelujen kustannuksista oman kuntansa asukkaiden käytön mukaan.

 

Osa sopimuskunnista ja -kuntayhtymistä (lähtökohtaisesti perusturvakuntayhtymä Akseli, Kaarinan kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Laitilan kaupunki, Liedon kunta, Naantalin kaupunki, Paraisten kaupunki, Raision kaupunki sekä Salon kaupunki) luovuttaa uudelle perheoikeudelliselle yksikölle liikkeenluovutuksena nykyisen lastenvalvojapalvelutuotantonsa. Työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-edut siirtyvät luovuttavalta kunnalta Turun kaupungille.

 

Liikkeenluovutuksesta laaditaan erillinen sopimus luovuttavan kunnan/kuntayhtymän sekä vastaanottajana toimivan Turun kaupungin välille.

 

Vuoden 2020 talousarvion mukaisesti Raision osuus kustannuksista olisi 85 387 € ja Ruskon 22 076 €. Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan lastenvalvojapalveluihin on kulunut 58 957 €. Toisin kuin nyt perustettavassa ylikunnallisessa yksikössä, Raisiossa lastenvalvojapalvelut eivät sisällä olosuhdeselvitysten laadintaa, vaan se on ollut lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja vastaavan sosiaalityöntekijän vastuualuetta. On arvioitu, että olosuhdeselvitysten laatiminen vie noin puolen sosiaalityöntekijän työajan, mikä rahaksi muutettuna on noin 22 000€. Joissakin tapauksissa sosiaalityöntekijät ovat olleet jäävejä tekemään ao. selvitystä ja näissä tapauksissa olosuhdeselvitys on jouduttu hankkimaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta korkeaan hintaan. Maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön tehtäviin kuuluisi jatkossa myös olosuhdeselvitysten laadinta. Jos Raisio menee mukaan ylikunnalliseen yhteistyöhön, ostopalvelujen tarve vähenee näiltä osin. Lisäksi tämä järjestely vapauttaisi lastensuojelutyöntekijät varsinaiseen lastensuojelutyöhön.

 

 

 

Oheismateriaali

1

Maakunnallinen perheoikeudellinen yksikkö.pdf

 

2

Maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön talousarvio.pdf

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta tekee periaatepäätöksen perheoikeudellisten palvelujen järjestämisvastuun siirrosta Turun kaupungille 1.1.2020 alkaen tai myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti.

 

Siirrosta laaditaan erillinen sopimus, joka tuodaan erikseen Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan hyväksyttäväksi marraskuussa 2019.

 

Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta tekee periaatepäätöksen perheoikeudellisten palvelujensa liikkeenluovutuksesta Turun kaupungille 1.1.2020 alkaen tai myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti.

 

Liikkeenluovutuksesta laaditaan erillinen sopimus, joka tuodaan erikseen Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan hyväksyttäväksi marraskuussa 2019.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

Tiedoksi

 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

 

 

Perhepalvelut

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa