Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 25.09.2019/Pykälä 141

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 863/05.17.01/2019

§ 141

Sosiaalisen asumisen toimintasuunnitelma vuodelle 2020

 

 

                                                      Sosiaalityöntekijä Margit Rajahalme ja johtava sosiaalityöntekijä Leena Lahti 16.9.2019:

 

Raision kaupungissa on verrattain paljon sosiaalisen asumisen asuntoja. Asuntojen määrän lisäksi huolen aiheeksi on noussut asiakkaiden vuokravelkojen määrän nopea kasvu. Asiakkaiden tuen tarpeeseen ei myöskään kyetä nykyisillä resursseilla tehokkaasti vastaamaan. Sosiaalisen asumisen prosesseja on kehitetty, mutta niitä ei kyetä tällä hetkellä toteuttamaan suuren asiakasmäärän vuoksi kokonaisvaltaisesti. Järjestyshäiriöt sekä asuntojen ja niiden ympäristön vahingoittamisesta aiheutuneet suuret kulut sekä häiriökäyttäytyminen vaativat toimenpiteitä talojen ja asuinalueiden turvallisuuden ja viihtyvyyden palauttamiseksi. Kaikille asiakkaille ei ole tarjota heidän tilanteeseensa sopivia asumisen ratkaisuja. On selkeä tarve kehittää toimintaa ja työskentelyn prosesseja tavoitteellisempaan ja tehokkaampaan suuntaan sekä löytää ratkaisuja havaittuihin haasteisiin. Raision kaupungin aikuissosiaalityön asumistiimi on työstänyt mainittuihin haasteiden vastaamiseen sosiaalisen asumisen toimintasuunnitelman. Liitteenä oleva sosiaalisen asumisen toimintasuunnitelma sisältää keskeiset kolme toiminnan, talouden ja asiakaslähtöisyyden parempaan toteutumiseen sekä tuloksellisuuteen tähtäävää kehittämiskokonaisuutta vuodelle 2020.

 

Kehittämiskokonaisuudet:

 

1.     Sosiaalisen asumisen tiimin resurssien lisääminen ja toimivien prosessien mahdollistaminen talouden ja toiminnan sekä asiakastyön vaikuttavuuden parantamiseksi

 

2.     Vaikeasti asutettavien asiakkaiden asumisen mahdollistaminen heidän tarpeidensa mukaisella tavalla, esimerkiksi erillisin asuinrakennuksin

 

3.     Vuokravelkojen velkajärjestely.

Kehittämissuunnitelmat etenevät portaittain, ensimmäisenä aloitetaan vuokravelkojen velkajärjestelystä vuoden 2020 alusta.  

 

 

 

Liitteet

1

Sosiaalisen asumisen toimintasuunnitelma vuodelle 2020 liite.pdf

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää

 

1.      asettaa vaikeasti asutettavien henkilöiden asuntoratkaisujen kehittämiseksi tarveselvitystyöryhmän, johon nimetään ainakin käyttäjähallintokunnan ja teknisen keskuksen edustus. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma laaditaan yhdessä teknisen keskuksen kanssa

 

2.     hyväksyä sosiaalisen asumisen toimintasuunnitelman vuodelle 2020

 

3.     hyväksyä vuokravelkajärjestelyn aloittamisen 1.1.2020 alkaen liitteen mukaisesti.

 

 

 

Päätös                                         

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää

 

1.     asettaa vaikeasti asutettavien henkilöiden asuntoratkaisujen kehittämiseksi tarveselvitystyöryhmän, johon nimetään ainakin käyttäjähallintokunnan ja teknisen keskuksen edustus. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma laaditaan yhdessä teknisen keskuksen kanssa.

 

2.     hyväksyä sosiaalisen asumisen toimintasuunnitelman vuodelle 2020.

 

Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta edellyttää, että sosiaalisen asumisen tilanteesta annetaan lautakunnalle raportti kahden kuukauden välein.

 

Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

Tiedoksi

 

Margit Rajahalme

 

 

Leena Lahti, Sosiaalipalvelut

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa