Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 25.09.2019/Pykälä 140

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginvaltuusto

§ 167

10.12.2018

 

 

Asianro 1255/04.03.01/2018

§ 140

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite koskien humanitaarisen maahanmuuton vetovoimatekijöiden ja maahanmuuttajien asuttamisen selvittämistä

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginvaltuusto 10.12.2018 167 §

 

Valtuutettu Mika Koivisto jätti seuraavan aloitteen:

 

”Raisioon muuttaa paljon sellaisia humanitaarisia maahanmuuttajia, jotka eivät ole saaneet kaupungista sopimusten mukaista kuntapaikkaa, vaan ovat ns. itsenäisiä muuttajia. Käytännössä ko. henkilöt ovat kaukana itsenäisesti muuttaneista ja muutto onkin usein vastaanottokeskusten tai maahanmuuttoviraston tms. tahon järjestämä. Ns. itsenäiselle muutolle on kunnan vaikea tehdä mitään, koska muuttajat lähetetään kuntiin maksusitoumuksen kera ja täten he pystyvät viranomaisverkoston avulla vuokraamaan asunnot yksityisiltä markkinoilta veronmaksajien tukemina.

 

Niin tai näin, on muutto kuntaan sitten sopimuksiin perustuvaa tai ns. itsenäistä muuttoa, on se lähes aina haitallista kohdekunnalle. Liiallinen humanitaaristen maahanmuuttajien keskittyminen tiettyyn kuntaan tai asuinalueelle aiheuttaa herkästi eri ihmisryhmien eristäytymistä omiin piireihinsä.

Liiallisesta keskittämisestä aiheutuu myös muita haittatekijöitä, mitkä liittyvät mm. turvallisuuteen ja ongelmiin mm. päiväkodeissa ja kouluissa.

 

Esitämme, että kaupunki selvittää vetovoimatekijät, jotka aiheuttavat kaupunkiin kohdistuvaa ns. itsenäistä maahanmuuttoa humanitaaristen maahanmuuttajien keskuudessa.

 

Kun vetovoimatekijät ovat selvillä, tulee niitä pyrkiä aktiivisesti vähentämään ja päämääränä tulee olla tilanne, että humanitaaristen maahanmuuttajien määrä Raisiossa ei enää kasva.

 

Lisäksi selvitetään minne (RaVu/muu) vuosina 2016-2018 kaupunkiin Ely-keskuksen pakolaissopimuksen puitteissa muuttaneet on asutettu ja onko noudatettu kaupunginhallituksen päätöstä osoittaa asunnot sijoitettaville vain Raision Vuokra- asunnot Oy:n vapaista asunnoista.

 

10.12.2018

 

Mika Koivisto                              Tapio Soiniitty

Jouni Mäki                                   Mikko Kangasoja

Jonni Moislahti                           Ari Leinonen

Helena Viljanen”

 

 

 

 

 

Päätös                                         

Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

Kaupunginhallitus 17.12.2018 § 465

 

                                                      ”- - -

 

                                                      Kaupunginhallitus lähettää - - - valtuutettu Mika Koiviston aloitteen koskien humanitaarisen maahanmuuton vetovoimatekijöiden ja maahanmuuttajien asuttamisen selvittämistä sosiaali- ja terveyskeskuksen valmisteltavaksi, - - -”

 

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 25.9.2019:

 

Sosiaalityöntekijä Terhikki Mäkelä ja johtava sosiaalityöntekijä Leena Lahti 13.9.2019:

 

Valtuutettu Mika Koivisto on tehnyt valtuustoaloitteen 10.12.2018 167 § Raision vetovoimatekijöiden kartoittamiseksi ja vähentämiseksi maahanmuuttajien osalta sekä pakolaisten asuinpaikkojen selvittämiseksi.

 

KELA voi myöntää vuokravakuuden ja muuttoavustuksen muuttoon, jos myöntämisen kriteerit täyttyvät. Tällöin on kyse yleensä siitä, että henkilö on saanut työ- tai opiskelupaikan uudelta paikkakunnalta. Vastaanottokeskukset voivat auttaa maahanmuuttajia asunnon etsinnässä, mutta vastaanottokeskus ei maksa muuttoon liittyviä tukia vaan muuton kustantaa maahanmuuttaja itsenäisesti omilla tuloillaan tai KELA:n myöntämällä tuella.

 

Raisiossa on kohtuullisesti vapaita asuntoja tarjolla Raision vuokra-asunnoissa ja yksityisillä vuokranantajilla. Ongelmana on kuitenkin pienten kohtuuhintaisten asuntojen löytäminen etenkin Raision vuokra-asunnoilta. Yksityisillä vuokranantajilla on tarjolla paremmin pieniä sopivan hintaisia asuntoja. Kaikki kuntapaikan saaneet pyritään aina sijoittamaan Realian asuntoihin, jos asunnon saaminen on mahdollista inhimillisen aikataulun ja KELA:n vuokratason puitteissa. Vastaanottokeskus voi asuttaa pakolaisia vain kohtuullisen ajan oleskeluluvan saamisen jälkeen. Raision Vuokra-asunnoilta ole kaikissa tapauksissa löytynyt muuttoajankohtaan mennessä sopivan kokoista ja hintaista asuntoa jonotusaikana minkä vuoksi on jouduttu poikkeuksellisesti turvautumaan myös yksityisiin vuokramarkkinoihin.

 

Raision etuna on saada kuntaan uusia asukkaita ja olla kaupunkina vetovoimainen ja ihmisläheinen. Raisiossa on useita vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelevat niin maahanmuuttajia kuin muitakin asuntoa etsiviä muuttamaan Raisioon. Raisio on vehreä ja vireä kaupunki Turun läheisyydessä hyvien kulkuyhteyksien varrella. Raisiossa on hyvät kouluttautumismahdollisuudet (Raseko), toimivat koulut ja päiväkodit ja muut tarpeelliset palvelut.

 

Turun seudulla on myös monipuoliset työmarkkinat. esimerkiksi telakka-, ravitsemus-, siivous- ja hoiva-alalla on jatkuvasti työvoimatarvetta. Maahanmuuttajat ovat työllistyneet hyvin esimerkiksi Uudenkaupungin autotehtaalle ja telakalle, joihin pääsee kulkemaan Raisiosta sujuvasti. Myös muut tekijät vaikuttavat muuttopäätökseen kuten oman kieli- ja uskontoyhteisön läheisyys ja sukulaisverkostot.

 

Kaupungin strategiassa kaupunkia kuvataankin elinvoimaiseksi, kehittyväksi, yhteisölliseksi ja lähellä olevaksi. Mitä paremmin kunta yhdessä muiden toimijoiden kuten oppilaitosten, kolmannen sektorin, TE-toimiston ja alueen työllistäjien kanssa onnistuu kotouttamisessa, sitä nopeammin myös maahanmuuttajat ovat mukana rakentamassa yhteiskuntaa ja tuomassa siihen oman osaamisensa. Raision kotouttamisohjelmassa todetaankin, että maahanmuuttajat tulisi kohdata henkilöinä, jolla on taitoja ja resursseja ja elämänkokomusta, joka hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa. Suvaitsevaisuuden ja etnisen tasa-arvon edistäminen on tärkeää ja aihealueena nostettu esiin kotouttamisohjelmassa (Turun seudun kuntien seudullinen kotouttamisohjelma 2018-21, Raision osuus s. 79).

 

 

 

Päätösehdotus                          Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta antaa valtuustoaloitteeseen edellä olevan vastauksen.

 

 

 

Päätös                                         

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

 

 

Tiedoksi

 

Kaupunginhallitus

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa