Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 04.03.2019/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 300/10.00.00.02/2019

§ 70

Kaavoitusohjelma 2019 - 2021

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.2.2019 42 §

 

”Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala 18.2.2019:

 

Kaavoitusohjelma 2019 - 2021 sisältää kaupunkikehittämisen kannalta useita merkittäviä maankäytön suunnittelukohteita, jotka koskevat sekä kaupungin keskeisen tieliikenneympäristön että laajojen asuin- ja työpaikka-alueiden asemakaavoitusta.

 

Vuoden 2019 asemakaavahankkeista merkittävässä roolissa ovat Raision läpi kulkevan E 18 -tien kehittämiseen liittyvät asemakaavoitustyöt, E18 Länsiosa ja E18 Keskikaupunki. Nämä sisältävät niin merkittäviä työpaikkakohteita kuin asuinalueitakin. Uusien asuinalueiden kaavahankkeista tärkein on Kuloistenniityn asemakaava. Uusista työpaikka-alueista ohjelmassa on Halla-ahon alueen kaavoituksen jatkaminen ja valmistuminen vuoden 2019 aikana. Viime keväänä jätetyn valtuustoaloitteen pohjalta on Temppelivuoren asemakaava erotettu omaksi hankkeekseen tässä ohjelmassa.

 

Asemakaavahankkeita on vireillä yhteensä noin 18 kappaletta. Uutena hankkeena vireille tulee ainoastaan VT 8 Rinnakkaistien asemakaava.

 

Kaupungin hyväksytyn strategian mukaisesti uudet kaavoitettavat asuntoalueet tiivistävät kaupunkirakennetta, sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle sekä ylläpitävät monipuolista tonttitarjontaa.

Kaavahankkeiden yksityiskohtaisemmat tavoitteet on kirjattu kaavoitusohjelman tekstiosuuteen.

 

Kaavoitusohjelman pohjalta laaditaan vuotuinen kaavoituskatsaus, joka julkaistaan alkukeväällä Raisio Tiedottaa -lehdessä.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy kaavoitusohjelman vuosille 2019- 2021 ohjeellisena noudatettavaksi.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Outi Pekkala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17:00.”

 

 

Liitteet

1

Asemakaavakohteet 2019 kartta

 

2

Kaavoituskohteet vuonna 2019

 

3

Kaavoitusohjelma aikataulukaavio 2019-2021

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaavoitusohjelman vuosille 2019 - 2021 ohjeellisena noudatettavaksi.

 

Päätös                                           

Saila Rintee ehdotti Hannele Lehto-Laurilan kannattamana, että kaavoitusohjelmassa olevan Kuloistenniityn kaavahankkeen (kohta 22) osalta tavoitteeksi kirjataan: ”Kuloistenniityn kaavan valmistelua jatketaan siten, että tieyhteys poistuu kaavasta.”

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Saila Rinteen tekemää muutosehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Ek, Mikola, Virko, Viljanen, Moislahti, Vuorinen, Jormanainen, Koivisto ja Myllymäki) ja 2 ei-ääntä (Lehto-Laurila ja Rintee).

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

Saila Rintee ehdotti Hannele Lehto-Laurilan kannattamana, että kaavoitusohjelmassa olevan Kuloistenniityn kaavahankkeen (kohta 22) osalta tavoitteeksi kirjataan: ”Kuloistenniityn kaavan valmistelua jatketaan siten, että asuinrakentamista suunnitellaan vain Satakunnantien läheiselle peltoalueelle.”

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Saila Rinteen tekemää muutosehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Ek, Mikola, Virko, Viljanen, Moislahti, Vuorinen, Jormanainen, Koivisto ja Myllymäki) ja 2 ei-ääntä (Lehto-Laurila ja Rintee).

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi klo 19.00-19.40.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Outi Pekkala, Maankäyttöpalvelut

 

 

Olli Arvola, Maankäyttöpalvelut

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa