Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 04.03.2019/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Toteumavertailu 012019
  Verotulot

 

Asianro 62/02.02.02/2019

§ 69

Talouden katsaus

 

 

Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain tammikuun lopussa ja verotulojen toteuma tammi-helmikuu.

Koko kaupunki

Laskennallinen toteuma tammikuun lopussa on 8,33 %. 

Kaupungin toimintatuotot ovat 3,2 miljoonaa euroa (lisäystä viime vuoteen 21,1 %) ja ovat talousarviosta 8,3 % (6,6% vuonna 2018 tammikuussa, alla sulkeissa vuoden 2018 toteumaprosentti).

Toimintakulut ovat -13,2 miljoonaa euroa (kasvua viime vuoteen 3,7 %) ja ovat talousarviosta 7,8 % (7,7%).

Toimintakate on -9,9 miljoonaa euroa (vähennystä viime vuoteen 1,0 %), toteumaprosentti on 7,6 % (8,1 %). Toimintakate on 0,1 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuoteen verrattuna. Merkittävin yksittäinen syy toimintakatteen parantumiseen on sähkön myynnistä tammikuussa saatu tuotto, jota voidaan pitää kaupungin toiminnasta riippumattomana (sääolot ja niistä seurannut pörssisähkön hinta). Sähkökaupasta saatu nettovaikutus tammikuun toimintakatteeseen on 0,3 miljoonaa euroa. Ts. ilman tätä erää toimintakate olisi ollut noin 2 % (= 0,2 miljoonaa euroa) vuodentakaista heikompi.

Vuosikate on 1,1 miljoonaa euroa (viime vuonna 1,0 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 0,4 miljoonaa euroa (viime vuonna 0,4 miljoonaa euroa).

Verotulojen toteutuminen 26.2.2019 ja ennuste

Kunnallisveron tilitysrytmi muuttuu tänä vuonna, kun siirrytään verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (verotuksen joustava valmistuminen). Tämä tarkoittaa sitä, että jäännösverojen ja ennakonpalautusten vaikutukset tilityskertymiin ajoittuu ajanjaksolle elokuu-marraskuu. Suurimalle osalle henkilöasiakkaista verotus päättyy jo kesäkuussa ja näin ollen ennakonpalautusten suurin maksuerä olisi jo elokuussa. Suurimmat jäännösverojen maksatukset näkyisivät siten elo- ja lokakuun tilitysten yhteydessä.

Kuntaliitto on päivittänyt helmikuussa valtakunnallista kuntien veroennustekehikkoa. Koko vuoden tilitysarvion kasvu viime vuoteen verrattuna on tällä hetkellä 5,2 %. Kunnallisverotilitykset kasvaisivat 5,1 %, yhteisöverojen kasvu 9,3 % ja kiinteistöverojen kasvu 2,0 %.

Talousarviota laadittaessa vuodelle 2019 verotilitysten kasvuksi arvioitiin 6,0 %, joten arvio on heikentynyt koko maan osalta.

Raision osalta tammi-helmikuun tilityksissä on kasvua 2018 tammi-helmikuuhun verrattuna kunnallisverossa -0,3% yhteisöverossa -1,0% ja kiinteistöverossa 33 %

Raision tammikuun kunnallisverotilitykset ylittivät viime vuoden tammikuun noin 2,1 %.

Helmikuun tilitys oli vuoden takaiseen verrattuna -2,5 %. Helmikuun tilityksissä näkyi ennakoidut ongelmat kansalliseen tulorekisteriin siirtymisessä. Tämän pitäisi korjaantua vuoden muissa tilityksissä.

Kuntakohtaisia veroennustekehikoita Kuntaliitto ei ole vielä päivittänyt alkuvuonna 2019. Kuntaliiton 11/2018 ennusteiden mukaan Raision kunnallisverotilitykset vuonna 2019 kasvaisivat 4,9% (1,0 %), yhteisöverot kasvaisivat 12,7 % (-6,7%) ja kiinteistöverojen kasvu olisi 0,0% (-1,0) % viime vuoteen verrattuna.

Raision osalta 4,9 %:n kunnan tuloverojen kasvu tarkoittaisi n. 90 miljoonan euron verotilityksiä vuonna 2019. Talousarvion mukainen ennuste on 89,6 miljoonaa euroa, joten ylitys olisi kunnallisverojen osalta noin 0,4 miljoonaa euroa.

Raision yhteisöverojen kasvulla laskettu toteuma olisi 6,3 miljoonan euron suuruinen. Talousarvion mukainen ennuste on 6,2 eli ylitystä olisi noin 0,1 miljoonaa euroa.

Kiinteistöverot tilitetään kunnille pääosin syys- ja lokakuussa. Kiinteistöverotuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti eli noin 7,6 miljoonaa euroa.

Maailman talouden kehityksestä ja kansallisen tulorekisterin käyttöönotosta johtuen verotuloennusteet koko vuotta 2019 koskien ovat vielä hyvin epävarmoja, eikä niiden perustella voida tässä vaiheessa vuotta tehdä luotettavia päätelmiä koko vuoden tilityksistä.

 Tammi-helmikuun tilitysten kasvun ollessa negatiivista, on vaikea ennustaa merkittävää ylitystä koko vuoden tilitysten kertymään, vaikka Kuntaliiton ennuste niin lupaisikin.

Valtionosuudet

Vuoden 2019 päätöksen mukaan valtionosuudet tulevat toteutumaan noin 27,3 miljoonan euron suuruisena eli 0,3 miljoonaa euroa suurempina kuin talousarviossa.

Konsernihallinto

Konsernihallinnon toimintatuotot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 147,6% ja ovat koko vuoden talousarviosta 13,2%.

Konsernihallinnon toimintakulut ovat alentuneet 48,2% viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 5,3%.

Konsernihallinnon toimintatuloissa ja toimintakuluissa näkyy sähkökaupan vaikutus. 

Sosiaali- ja terveys

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintatuotot ovat kasvaneet 18,7 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 7,9 %.

Toimintakulut ovat kasvaneet 4,4 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 7,8 %. 

Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaisesti ilman merkittäviä poikkeamia.

Sivistyskeskus (sis.vapaa-aika)

Toimintatuotot ovat kasvaneet 37,3 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 19,1 % talousarviosta.

Sivistyslautakunnan toimintakulut ovat kasvaneet 4,6 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 7,8 % talousarviosta.

Sivistyslautakunnan tuloihin on tammikuussa kirjautunut hankkeiden tuottoja 0,1 miljoonaan euroa viime vuotta enemmän ja päivähoitomaksuissa on 9,8 % kasvu.  Kasvua selittää mm. Pasalanpuiston päiväkodin avautuminen, joka vaikuttaa osaltaan myös toimintakulujen kasvuun.

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut ovat kasvaneet 10,7 % ja ovat talousarviosta 8,0 %. Tuloja on kertynyt viime vuotta enemmän ja ovat talousarviosta 11,0 %.

Vapaa-aikalautakunnan toimintatuotot ovat ennallaan, toteutumaprosentissa näkyy talousarvion tulotavoitteen pieneneminen.

Sivistys- ja vapaa-aikalautalautakunnan talousarviot ovat toteutuneet tähän asti suunnitelmien mukaisesti ilman merkittäviä muutoksia.

Tekninen keskus (sis. ympäristö)

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat kasvaneet 20,9 % viimevuoteen verrattuna ja ovat 8,3 % talousarviosta. Ympäristölautakunnan toimintakulut ovat hieman alemmat kuin 2018 tammikuussa, tämä johtuu henkilöstömäärän vähentymisestä.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat vähentyneet 58,2 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 1,9 % talousarviosta. Tämä johtuu Satamatoiminnan tuotoista, jotka viime vuonna kirjautuivat tammikuulle ja tänä vuonna helmikuulle.

Toimintakulut ovat kasvaneet 18,3 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 8,2 % talousarviosta; rakennusten ja alueiden ylläpito- ja hoitokustannukset olivat korkeammat kuin viime vuoden tammikuussa. Näissä kuluissa on paljon kuukausikohtaista vaihtelua, eikä yhden kuukauden toteuman perusteella voida vielä ennustaa koko vuoden toteumaa.

Investoinnit (myynnit)

Investoinneista on toteutunut 2,5 % eli 0,3 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitopiiri ei julkaise käyttöraportteja ennen kuin maaliskuussa.

 

 

Oheismateriaali

4

Toteumavertailu 012019

 

5

Verotulot

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Asiantuntija Ari Mäkinen esitteli asiaa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa