Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.10.2017/Pykälä 367

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 976/02.03.01/2017

§ 367

Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2018

 

 

Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 26.10.2017:

 

Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin suuruuden samalla, kun se päättää kunnan tuloveroprosentista. Kiinteistöprosentit määrätään sadasosaprosentin tarkkuudella.

 

Nykytila vuonna 2017

 

Kunta saa täysimääräisesti alueensa kiinteistöistä maksettavat kiinteistöverot.

 

Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajat lainsäädännössä ovat seuraavat:

 

·         yleinen kiinteistövero 0,93 -1,80 prosenttia

·         vakituisen asuinrakennusten kiinteistövero 0,41–0,90 prosenttia

·         muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,93 - 1,80 prosenttia

·         Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00-1,80 prosenttia

·         voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin sovellettavan kiinteistövero 0,93–3,10 prosenttia.

·         Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 2,00–6,00 prosenttia

 

Alla olevassa on koottuna kiinteistöveroprosentit vuosilta 2015–2017 sekä vuoden 2017 osalta vertailuna koko maan ja Varsinais-Suomen keskiarvoprosentit:

                                                           

 

2015

2016

2017

V-S ka.
2017

Koko maa
ka. 2017

 

 

 

 

 

 

Yleinen kiinteistöveroprosentti

1,25

1,25

1,25

1,04

1,06

Vakituinen asuinrakennus

0,45

0,45

0,45

0,45

0,49

muut asuinrakennukset

0,80

0,80

0,93

1,23

1,15

voimalaitokset

1,25

1,25

1,25

 

 

yleishyödylliset yhdistykset

0,75

0,75

0,75

 

 

rakentamaton rakennuspaikka

3,00

3,00

3,00

 

 

 

Kiinteistöveron tuotoksi on vuonna 2017 talousarviossa arvioitu 7,7 miljoonaa euroa ja ennusteen mukaan toteuma tulee olemaan noin talousarvion mukainen. Tilinpäätöksen 2016 mukainen kiinteistöveron suuruus oli 7,7 miljoonaa euroa.                

 

Kiinteistöveron maksuunpano 2017

 

Kiinteistöveroa on maksuunpantu vuodelle 2017 em. kiinteistöveroprosenteilla seuraavasti:

                                                           

 

T€

Muutos%

Yleinen kiinteistöveroprosentti

5 126

0,5

Vak.as.rakennus

2 493

0,9

muu kuin vak. as.rakennus

14

21,1

rakentamaton rak.paikka

118

3,2

yhteensä

7 751

0,7

 

 

Maksetut kiinteistöverot Raisio saa vuoden 2017 verotuloksi.

 

Kiinteistöverot vuonna 2018

 

Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit muuttuvat vuodelle 2018. Maan Hallituksen esityksen mukaan vuodelle 2018 esitetään muutoksia yleiseen ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentteihin sekä tuulivoimaloiden kiinteistöverotukseen. Yleisen kiinteistöveroprosentin ylärajan muutos vaikuttaa myös yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentin ylärajaan. Muutokset on tarkoitus saattaa voimaan ennen kuin kuntien tulee ilmoittaa veroprosentit verohallinnolle 17.11.2017.

 

Uuden lainsäädännön mukaiset vaihteluvälit ovat seuraavat:

 

·         yleinen kiinteistövero 0,93–2,00 prosenttia

·         vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,41–0,90

·         muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,93–2,00

·         yleishyödyllinen yhteisö 0,00-2,00

·         voimalaitosten veroprosentti 0,93–3,10

·         rakentamaton rakennuspaikka 2,00–6,00

Raision kaupungin nykyiset kiinteistöveroprosentit ovat uuden esitetyn lainsäädännön mukaiset. Talousarvio on laadittu niin, että kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan vuonna 2018.

 

Kiinteistöverotuoton oletetaan pysyvän vuonna 2018 noin kuluvan vuoden toteuman tasolla ja arvio kiinteistöverotuotoksi on 7,6 miljoonaa euroa.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että kiinteistöveroprosentit määrätään vuodelle 2018 seuraavasti:

 

·         Yleinen kiinteistöveroprosentti           1,25

·         vakituinen asuinrakennus                  0,45

·         Muut kuin vak.as.rakennukset           0,93

·         voimalaitokset                                    1,25

·         Yleishyödylliset yhdistykset               0,75

·         Rakentamaton rakennuspaikka         3,00

 

 

Päätös                                           

Mika Koivisto ehdotti Pipsa Allénin, Kalle Myllymäen ja Jonni Moislahden kannattamana, että vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentiksi vuodelle 2018 määrätään 0,43 %.

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Mika Koiviston tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Ek, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Jormanainen ja Rintee) ja 5 ei-ääntä (Allén, Moislahti, Vuorinen, Koivisto ja Myllymäki). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli hyväksynyt esittelijän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa