Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.10.2017/Pykälä 368

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 850/02.02.00/2017

§ 368

Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2019-2020

 

 

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen 26.10.2017:

 

Yleistä

Vuoden 2018 talousarvion ja vuoden 2019-2020 taloussuunnitelman laadinta alkoi kaupunginhallituksen 26.6.2017 § 245  lautakunnille antaman kehyksen mukaisesti. Lähtökohtana talousarvion laadinnalle on ollut kulujen osalta vuoden 2017 taso. Tarkennettujen verotuloennusteiden pohjalta kaupunginhallitus linjasi 25.9.2018 § 318, että lautakuntien talousarvioesitysten tulee lähtökohtaisesti olla nettokulujen osalta kuluvan vuoden tasolla kuitenkin siten, että lautakunnat voivat lisätä talousarvioon pakottavien toiminnallisten muutosten kustannusvaikutuksen, joille ei haeta tässä vaiheessa korvaavaa kohdetta lautakunnan omasta toiminnasta.

Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on kasvun tukeminen. Kuluvan vuoden verotulot ovat ennusteen mukaisesti toteutumassa 3,3 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Työttömyys on syyskuun lopun tilanteen mukaan pudonnut 2,5 %-yksikköä vuoden takaisesta. Toimintakulujen arvioidaan jäävän alle talousarvion. Talous on kääntymässä alijäämäisestä tasapainoiseksi.

Muutokset verotulo- ja valtionosuusennusteisiin

Kuntaliiton ennusteen mukaan veroperustemuutokset sekä muut veromuutokset vähentävät kuntien tuloja. Ennusteet on arvioitu tämän hetkisen väestön perusteella eikä ota huomioon mahdollista väestölisäystä ja/tai työllisyyden paranemista kunnittain. Kuntaliiton arvioiden mukaan Raision kaupungin kunnallisverot eivät kasvaisi vuonna 2018 verrattuna vuoden 2017 verotulojen toteumaan. Kuntaliiton ennusteen mukaiseen kunnallisverotuottoon vuodelle 2018 on lisätty 0,8 miljoonaa euroa perustuen väestön lisäykseen ja työllisyyden parantumiseen. Kunnallisverotuotto vuodelle 2018 arvioidaan olevan 86,4 miljoonaa euroa ja kasvua 0,9 % vuoden 2017 toteumaan verrattuna.

Muihin kuntaliiton vero- tai valtionosuusennusteisiin ei ole tehty muutoksia.

Muutokset lautakuntien talousarvioehdotuksiin

Käyttötalous

                             maanvuokratuotot +150 000 euroa (tela)

                             opetuspäällikkö - 72 630 euroa (sila)

                             jalkautuvan nuorisotyön resurssi +24 210 euroa (vala) – lisätään nuorisotoimen näkyvyyttä keskustan alueella – mahdollinen kumppanuusprojekti

 

Investoinnit

·         päiväkoti Kirsikka toteutetaan palvelusetelillä, ei omana investointina

·         Kuloisten koulun ja päiväkodin uudisrakennus yhteensä 3,7 miljoonaa euroa (100.000 euroa suunnittelurahaa vuodelle 2018 ja 3,6 miljoonaa euron hankeraha vuodelle 2019) – hankevaihtoehdot selvitetään ennen lopullista päätöstä.

Edellä mainituin muutoksin talousarvioehdotus muodostuu 3,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja velkaa lisätään konsernitilin luottolimiitti huomioiden 9,2 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien kokonaissumma on 10,4 miljoonaa euroa. Ehdotus ei sisällä veronkorotuksia.

Taloussuunnitelma 2019–2020

Taloussuunnitelmat vuodelle 2019–2020 on laadittu kunnallisveroprosentin 19,75 mukaan. Verotuloennusteet näille vuosille on laadittu kuntaliiton ennusteiden mukaan. Valtionosuuksien arvioidaan vähentyvän suhteessa vuoden 2018 tasoon ilman toiminnallisia muutoksia noin 2 % vuodessa.

Taloussuunnitelmavuodet 2019 ja 2020 on laadittu vuoden 2018 tulojen ja menojen tasolle huomioon ottaen kuntaliiton verotuloennusteet. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2020 ei ole huomioitu mahdollisen sosiaali- ja terveyspalveluiden- sekä maakuntauudistuksen vaikutuksia. Mikäli alijäämä toteutuu budjetoidun suuruisena vuonna 2018, on harkittava verotasojen muutoksia vuodelle 2019 tai talous on saatettava tasapainoon muilla keinoin.

 

Oheismateriaali

19

Maisemataulukot sote

 

20

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

 

21

Lautakuntien talousarviokäsittelyt

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

 

Päätös                                           

Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

 

Esittelijä teki talousarvion noudattamista koskeviin ohjeisiin seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

 

Raision kaupunginvaltuuston 5.6.2017 hyväksymässä hallintosäännössä on luovuttu tilaaja-tuottajamallista. Talousarvioehdotuksessa luovutaan vastaavasti tilaaja-tuottajamalli –viittausten käytöstä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta

 

Hannele Lehto-Laurila ehdotti Veijo Mikolan kannattamana, että intervallihoidon resurssien lisäämiseen varataan 300 000 €.

 

1.äänestys

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Hannele Lehto-Laurilan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Allén, Moislahti, Vuorinen ja Koivisto) ja 7 ei-ääntä (Ek, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Jormanainen, Rintee ja Myllymäki).

 

Puheenjohtaja totesi, että Lehto-Laurilan ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

 

Sivistyslautakunta

 

Hannele Lehto-Laurila ehdotti Veijo Mikolan kannattamana, että koulukuraattori-toimintaan lisätään 50 000 €, jolla katetaan mm. lukion koulukuraattorivajaus.

 

2.äänestys

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Hannele Lehto-Laurilan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Allén, Moislahti, Vuorinen, Koivisto ja Myllymäki) ja 6 ei-ääntä (Ek, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Jormanainen ja Rintee).

 

Puheenjohtaja totesi, että Lehto-Laurilan ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

 

--

 

Esittelijä teki sivistyslautakunnan osalta seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

 

Sivistyslautakunta muuttaa sopimusta yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisesta siten, että mahdollistetaan hoidon jatkuminen yksityisellä perhepäivähoitajalla myös niissä tapauksissa, kun vanhempi jää vanhempainvapaalle.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.

 

Tekninen lautakunta

 

Jonni Moislahti ehdotti Pipsa Allénin, Veijo Mikolan, Mika Koiviston ja Sailan Rinteen kannattamana, että teknisen lautakunnan käyttötalouteen lisätään kohdentamattomana 100 000 € jo olemassa olevien viheralueiden kunnostamiseen ja hoitoon.

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit toimielimittäin

 

Sivistyslautakunta:

 

Jonni Moislahti ehdotti Veijo Mikolan, Mika Koiviston, Hannele Lehto-Laurilan, Vesa Parantaisen, Juha Jormanaisen ja Saila Rinteen kannattamana, että sivistyslautakunnan käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesityksestä vähennetään tietotekniikkahankintojen osalta 100 000 € siten, että tabletit hankintaan vuonna 2018 ainoastaan 7-luokkalaisille, ei 6-luokkalaisille.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Vapaa-aikalautakunta:

 

Veijo Mikola ehdotti Saila Rinteen kannattamana, että luontopolkujen opasteiden (ml. luontopolkujen taulut) kunnostamiseen lisätään 10 000 €.

 

3.äänestys

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Veijo Mikolan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni (Koivisto) ja 10 ei-ääntä (Ek, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Allén, Moislahti, Vuorinen, Jormanainen, Rintee ja Myllymäki).

 

Puheenjohtaja totesi, että Mikolan ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

 

---

 

Saila Rintee ehdotti Vesa Parantaisen kannattamana 17 000 € esteettömän luontopolun perustamiseen. 

 

4.äänestys

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Saila Rinteen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni (Koivisto) ja 10 ei-ääntä (Ek, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Allén, Moislahti, Vuorinen, Jormanainen, Rintee ja Myllymäki).

 

Puheenjohtaja totesi, että Rinteen ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

 

Tekninen lautakunta:

 

Hannele Lehto-Laurila ehdotti Veijo Mikolan kannattamana, että teknisen lautakunnan käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesityksestä poistetaan yhden pakettiauton hankintaesitys (40 000 €).

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kunnallistekniikan investointiohjelma 2018 - 2020

 

Pipsa Allén ehdotti Jonni Moislahden, Mika Koiviston, Veijo Mikolan ja Hannele Lehto-Laurilan kannattamana, että kaupungin ja vesihuollon investointiohjelman 2018-2020 omakotialueita koskevan osion hanke 3025 Kuuanlaakso siirretään vuodelle 2018 ja hanke 3026 Järviniitty vastaavasti vuodelle 2019.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

--

 

Jonni Moislahti ehdotti Veijo Mikolan ja Mika Koiviston kannattamana, että kaupungin ja vesihuollon investointiohjelman 2018-2020 hankkeelta 3500 Viheralueet vähennetään 100 000 €.

 

5.äänestys

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Jonni Moislahden tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni (Rintee) ja 10 ei-ääntä (Ek, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Allén, Moislahti, Vuorinen, Jormanainen, Koivisto ja Myllymäki).

 

Puheenjohtaja totesi, että Moislahden ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

 

--

 

Veijo Mikola ehdotti Hannele Lehto-Laurilan kannattamana, että kaupungin ja vesihuollon investointiohjelman 2018-2020 kohdasta 3010 Raisionkaaren jatke vähennetään vuodelle 2018 esitetystä (700 000 €) 500 000 €, jolloin hankkeelle 3010 jää 200 000 € vuodelle 2018. Vuodelle 2019 esitetään 500 000 € ja vuodelle 2020 1 000 000 €.

 

6.äänestys

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Veijo Mikolan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Ek, Parantainen, Allén, Moislahti, Vuorinen, Jormanainen, Rintee, Koivisto ja Myllymäki) ja 2 ei-ääntä (Lehto-Laurila, Mikola).

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

 

---

 

Veijo Mikola ehdotti, että kaupungin palvelukseen palkataan oma projektityöntekijä valvomaan kaupungin etua E 18-hankkeessa (investointiohjelman hanke 3202). Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

--

 

Veijo Mikola ehdotti Mika Koiviston ja Juha Jormanaisen kannattamana, että investointiohjelman hankkeen 3501 Vaisaaren lähiliikuntapaikka toteuttamisehdotusta muutetaan siten, että hiekkakenttä saneerataan tekonurmikentäksi jo hankkeen 1. vaiheessa ja 2. vaiheeseen siirretään koulun pihan laajennus ja sinne rakennettavat liikuntalaitteet.

 

7.äänestys

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Veijo Mikolan tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni (Rintee) ja 10 ei-ääntä (Ek, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Allén, Moislahti, Vuorinen, Jormanainen, Koivisto ja Myllymäki).

 

Puheenjohtaja totesi, että Mikolan ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

 

 

Talonrakentamisohjelma 2017 - 2021

 

Pipsa Allén ehdotti Jonni Moislahden kannattamana, että talonrakentamisohjelman hankkeelle 7010 Kiinteistöjen pihatyöt lisätään 50 000 € vuodelle 2018 ja 50 000 € vuodelle 2019.  Talousarviokirjaan lisätään lause, jossa todetaan, että määräraha suunnataan päiväkotien pihojen korjaukseen ja erityisesti päiväkotien pihojen listattujen puutteiden hoitoon.

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

--

 

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen talonrakentamisohjelman hankkeelle 4410 Kuloisten koulun ja päiväkodin uudisrakennus:

 

Kuloisten päiväkoti ja koulu toteutetaan erillishankkeina.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

--

 

Pipsa Allén ehdotti Jonni Moislahden kannattamana, että Kuloisten päiväkoti toteutetaan palvelusetelillä.

 

8.äänestys

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Pipsa Allénin tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Ek, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Jormanainen ja Rintee) ja 5 ei-ääntä (Allén, Moislahti, Vuorinen, Koivisto ja Myllymäki).

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

 

--

 

Pipsa Allén ehdotti Jonni Moislahden kannattamana, että koulujen lisätilat toteutetaan muunneltuna parakkina tai modulaarisena viipalekouluna.

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Juha Jormanainen ehdotti Saila Rinteen ja Jonni Moislahden kannattamana, että myös päiväkoti toteutetaan muunneltuna parakkina tai modulaarisena viipalekouluna.

 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Keskustelun jälkeen kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että investointiosaan varataan päiväkotia varten 300 000 € ja koulua varten 150 000 €. Tämän lisäksi em. yksiköiden vuokraamiseksi varataan määräraha käyttötalouteen vuodelle 2018 siten, että 50 000 € varataan päiväkodin vuokriin ja 40 000 € koulurakennuksen vuokriin. Lisäksi vuodelle 2018 talonrakentamisohjelman hankkeelle 4410 esitetty 100 000 € ja vuodelle 2019 esitetty 3,6 milj. euroa poistetaan.

 

--

 

Jonni Moislahti ehdotti Kalle Myllymäen kannattamana, että talonrakentamisohjelman hankkeelle 4812 Kesärannan kurssi- ja majoitusrakennusten perusparannukseen varataan vuodelle 2018 suunnittelurahaa 25 000 € ja vuodelle 2019 250 000 €.

 

9.äänestys

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Jonni Moislahden tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Ek, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Jormanainen ja Rintee) ja 5 ei-ääntä (Allén, Moislahti, Vuorinen, Koivisto ja Myllymäki).

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

 

--

 

Pipsa Allén ja Kalle Myllymäki poistuivat tämän asian käsittelyn aikana 1.11.2017 klo 15.00. Myllymäen tilalla toisena pöytäkirjantarkastajana jatkoi Mika Koivisto.

 

Kokouksen aikana pidettiin tavanomaiset kokous- ja lounastauot. Taukojen jälkeen puheenjohtaja totesi läsnäolijat.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2018 talousarvioehdotuksen edellä mainituin muutoksin ja täydennyksin.

 

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy ohessa olevan talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2020.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa