Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.10.2017/Pykälä 366

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 975/02.03.01/2017

§ 366

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2018

 

 

Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.10.2017:

Kuntalain 111 §:n mukaan "viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosenteista, kiinteistöverosta sekä muiden verojen perusteista."

Voimassa olevien ohjeiden mukaan ilmoitus tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosentista on toimitettava verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallituksen ohjeen mukaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.  

Tuloveroprosentti ja kunnallisverotuksella koottava määrä

Raision tuloveroprosentti on 19,75. Sitä korotettiin 1,25 % -yksiöllä vuodelle 2014.

Työttömyyden väheneminen sekä ikärakenteen muutos näkyy Raision verotuloissa, joissa arvion mukaan palkkatulot kasvavat kuluvana vuonna 2,5 %, eläketulot 2,4 % ja työttömyysturva vähenee -10,7 %.

Saatavan verotulon määrä on verotettavista tuloista maksetun veron määrä vähennyksillä vähennettynä. Vuonna 2017 efektiivinen eli todellinen veroaste Raisiossa arvioidaan olevan 14,67 ja vuonna 2018 sen ennustetaan olevan 14,63 nykyisellä veroprosentilla.

Arviot verotulojen kehityksestä perustuvat Kuntaliiton laatimaan veroennustekehikkoon. Väestökehityksellä, kunnan ikärakenteella ja työttömyydellä on vaikutusta verotuloihin. Työttömyysprosentti oli syyskuussa 2017 8,9 %. Työttömyysaste on laskenut 2,4 prosenttiyksiköllä vuoden 2016 syyskuusta vuoden 2017 syyskuuhun.

Raision väestömäärä on ollut kasvussa vuonna 2017. Ennakkoväkiluku syyskuun lopulla 2017 oli 24 296, asukkaita oli 13 enemmän kuin vuoden alussa.

Taulukossa on kuvattu nykyisellä verotasolla verotettavan tulon määrä, vähennysaste ja efektiivinen veroaste vuoteen 2020 saakka:

 

 

 

Verovuosi

verotettavat
 tulot M€

kasvu %

vähennysaste %

efektiivinen
veroaste *

2015

561,1

0,1

19,8

15,2

2016

568,2

1,3

19,9

15,1

2017

578,2

1,8

21,3

14,7

2018

589,0

1,9

21,5

14,6

2019

600,6

2,0

21,4

14,7

2020

615,8

2,5

20,9

14,8

On syytä huomioida, että kunnallisverot kasvavat arvioiden mukaan suhteellisen paljon vuosina 2019 ja 2020. Yksittäinen syy tähän liittyy vähennysten maltilliseen kehitykseen. Ennusteissa huomioidaan ainoastaan päätösperäiset vaikutukset vähennyksiin ja kun päätöksiä vuosien 2019 ja 2020 ei ole tehty, kasvavat verotulot normaalia myönteisemmin.

Kuluvan vuoden kunnallisverojen kasvun ennustetaan olevan 0,3 % eli 0,3 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2016.   Muutetun vuoden 2017 talousarvion kunnallisverotavoite ylitetään arvion mukaan noin 2,0 miljoonalla eurolla.

Kokonaisuudessaan kuluvana vuonna ylitetään kuntaliiton arvion mukaan muutetun talousarvion verotulotavoite noin 2,8 miljoonaa euroa. Tilitysten lopulliseen määrään vaikuttavat valtion ja kuntien väliset jako-osuudet sekä kuntien keskinäiset jako-osuudet, jotka tarkistetaan vuoden lopulla seuraavalle vuodelle.

Vuoden 2018 verotulojen kehitys ja tuloveroprosentti

Talousarvio on laadittu kunnallisveroprosentin 19,75 mukaan.

Kuntaliiton ennusteen mukaan veroperustemuutokset sekä muut veromuutokset vähentävät kuntien kunnallisverotuottoja vuodelle 2018. Ennusteet eivät kuitenkaan ota huomioon kuntakohtaisia vaikutuksia väestönkasvun tai työllisyydessä tapahtuviin kuntakohtaisiin muutoksiin.

Kunnallisverotilitysten suuruus arvioidaan olevan 86,4 miljoonaa euroa ja kasvua on noin 0,9 % vuoden 2017 ennusteeseen verrattuna. Ennuste on 800 000 euroa kuntaliiton ennustetta suurempi.

Vuodelle 2018 yhteisöveroa ennustetaan saatavan yhteensä 5,9 miljoonaa euroa. Yhteisöveron arvioidaan pysyvän noin kuluvan vuoden tasolla. Kuluvana vuonna yhteisöverotulot kasvavat arvion mukaan 18,5 % vuoteen 2016 nähden. Yhteisöveron ennusteessa on mukana vuoden 2016 verotukseen liittyvä yksittäinen merkittävä ennakkotäydennysmaksu, johon liittyy epävarmuutta.

Kiinteistöverotulojen ennustetaan olevan noin vuoden 2017 tasolla.

Ennusteen mukaan nykyisellä veroprosentilla kertyy vuonna 2018 verotuloja yhteensä 100 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa kasvua 0,7 % eli 0,7 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2017 verotulojen arvioituun toteumaan.

Talousarvio laaditaan tässä vaiheessa kasvua vauhdittavaksi. Verojen korottamista ei nähdä perusteltuna parantuvan ostovoiman ja siitä välillisesti seuraavan myönteisen työllisyysvaikutuksen vuoksi.

Kaupungilla on tällä hetkellä mahdollisuus sietää alijäämäinen tulos edellisten vuosien kertyneiden ylijäämien näkökulmasta. Koko konsernin velkarahoituksen osalta tulee olla varovaisempi, koska velka voi muodostaa tulevaisuudessa riskin korkotason noustessa. Alijäämäisen talousarvion riskinä on, että alijäämä kertautuu ja seuraavina vuosina tilanne muuttuu vaikeammaksi. Talousarvioehdotus 2018 on 3,3 miljoonaa euroa alijäämäinen ja talousarvion mukaisesti velkaa lisätään 9,2 miljoonaa euroa.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että vuoden 2018 tuloveroprosentiksi määrätään 19,75.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa