Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.10.2017/Pykälä 365

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 846/00.01.02/2017

§ 365

Raision kaupungin strategian päälinjaukset

 

 

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen:

 

Raision kaupunginhallituksessa 18.9.2017 § 300 mukaisesti strategian päälinjaukset hyväksytään kaupunginvaltuustossa talousarvion yhteydessä.

 

Raision kaupungin strategiaprosessi on seuraava:

 

       Keskustelut strategiakonsultin kanssa sekä johtoryhmäkeskustelu kesä-elokuu

       Kaupunginvaltuuston- ja hallituksen strategiaseminaari 30.-31.8.

       Johtoryhmäkäsittely 25.9.

       Kaupunginhallituksen käsittely 25.9.

       Palvelupäälliköiden strategiaseminaari ja strategisten painopisteiden työstäminen 28.9.

       5.10. kaupungin yt-ryhmän käsittely

       Kaupunginhallituksen käsittely 9.10.

       Info kaupunginvaltuustolle 16.10.

       Strategialuonnoksen valmistelu

       Johtoryhmän käsittely 23.10.

       Pääluottamusmiesten käsittely 26.10.

       Kaupunginhallituksen käsittely 30.10. ja esitys valtuustolle strategisista painopisteistä ja kaupunkitason tavoitteista

       Kaupunginvaltuusto päättää strategian painopisteet ja kaupunkitason tavoitteet 13.11.

       Lautakuntien käsittely ja lautakuntien tavoitteiden ja mittareiden laadinta

       Kaupunkitason mittareiden laadinta

       Helmikuun valtuusto – lopullisen strategian ja mittareiden hyväksyntä

       Konsernille asetettavien mittareiden hyväksyntä

 

Kaupunginvaltuuston strategiapäätöksen yhteydessä on myös tarkoitus hyväksyä strategiset ohjelmat tulevalle strategiakaudelle. Strategisiksi ohjelmiksi esitetään:

 

Edellinen strategia on laadittu vuosille 2013-2017. Strategiakauden pituudeksi esitetään v. 2018-2021 kuitenkin, siten että strategia on voimassa niin kauan kunnes uusi strategia on hyväksytty.

 

Liitteenä on ehdotus Raision kaupungin strategian päälinjauksiksi. Tarkoitus on hyväksyä strategiset painopisteet ja tavoitteet, mutta ei tässä vaiheessa kursiivilla tekstillä liitteessä olevia mittareita. Myös kaupunkitason mittarit on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuustossa samassa yhteydessä kun lautakuntatason mittarit ja konserniyhteisöjä koskevat mittarit hyväksytään.

 

Oheismateriaali

16

Strategian päälinjaukset

 

17

Kaupunginvaltuuston strategiainfo

 

18

Saila Rinteen muutosesitykset strategiaan

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan strategian mittareita lukuun ottamatta sekä vahvistaa strategiakauden 2018-2021 strategisiksi ohjelmiksi seuraavat kaupunkitason ohjelmat:

 

·         Kuntalaisten hyvinvointiohjelma (lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma sekä hoito- ja hoivapalveluohjelma)

·         Asunto-ohjelma

·         Elinkeino-ohjelma

·         Henkilöstöstrategia

·         Varhaiskasvatus- ja perusopetussuunnitelma

 

Kaupunginvaltuusto liittää strategian osaksi talousarviota 2018.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

 

Päätös                                           

Saila Rintee ehdotti liitteen mukaisia muutoksia strategian kirjauksiksi. Ehdotuksia ei kannatettu ja ne raukesivat.

 

Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

 

Strategisen painopisteen ”Elinvoimainen Raisio” kriittisestä menestystekijästä ”Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki asua” poistetaan sana ”asua”. 

 

Tavoite ”vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin mielikuviin” muutetaan muotoon ”vaikutetaan Raision houkuttelevuutta lisääviin vetovoimatekijöihin ja mielikuviin.”

 

Kriittinen menestystekijä ”Raisio tarjoaa yrityksille yhden Suomen parhaista ympäristöistä sijoittua” muutetaan muotoon ”Raisio tarjoaa yrityksille yhden Suomen parhaista toimintaympäristöistä”.

 

--

 

Strategisen painopisteen ”Hyvinvoiva Raisio” kriittisestä menestystekijästä ”Raisiossa monipuolisista liikunnan edellytyksistä huolehditaan kaikki ikäryhmät huomioiden” muutetaan muotoon ”Raisiossa monipuolisista liikunnan, kulttuurin ja muun vapaa-ajan toiminnan edellytyksistä huolehditaan kaikki ikäryhmät huomioiden”.

 

--

 

Strategisen painopisteen ”Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö” kriittinen menestystekijä ”konsernivelan kasvu hyväksytään kuluvalla valtuustokaudella suurten investointien toteuttamiseksi” kirjataan tavoitteen ”kaupungin vuositulos on ylijäämäinen” perään.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti ja päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan strategian mittareita lukuun ottamatta sekä vahvistaa strategiakauden 2018-2021 strategisiksi ohjelmiksi seuraavat kaupunkitason ohjelmat:

 

•                          Kuntalaisten hyvinvointiohjelma (lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma sekä hoito- ja hoivapalveluohjelma)

•                          Asunto-ohjelma

•                          Elinkeino-ohjelma

•                          Henkilöstöstrategia

•                          Varhaiskasvatus- ja perusopetussuunnitelma

 

Kaupunginvaltuusto liittää strategian osaksi talousarviota 2018.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa