Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.10.2017/Pykälä 364

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 884/10.00.02.03/2017

§ 364

Vuokrasopimuksen jatkaminen, tontti 680-3-303-1 / Asunto-oy Keokulma

 

 

                                                          Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala 24.10.2017

 

Asunto-oy Keokulma hallitsee vuokrasopimuksella tonttia 680-3-303-1 osoitteessa Keonpellonkatu 3. Vuokra-alueella sijaitsee kaksi kerrostaloa autokatoksineen. Vuokra-aika on päättymässä 15.10.2019 ja yhtiöllä on tarve saada nyt vuokrasopimus uusittua sekä vuokra-aikaa jatkettua. Yhtiö on nyt tehnyt 8.9.2017 päivätyn vuokrauksen jatkamista koskevan anomuksen.

 

Asian valmistelun yhteydessä ei ole havaittu mitään estettä sopimuksen jatkamiselle. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa edelleen asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-14) ja Keskikaupungin osayleiskaavan keskustatoimintojen aluetta (C-1) joten kaavallisesti ei ole syytä lähteä muuttamaan tilannetta.

 

Vuokra-alue on hinnoiteltu kaupunginvaltuuston päätöksellä 16.10.2017 § 15 hintaan 150 €/k-m2 ja vuokraprosentti 5 %. Valtuuston päätöksen mukaan uuteen hinnoitteluun perustuva uusi korotettu perusvuokra/vuosivuokra otetaan käyttöön asteittain siten, että puolet korotuksesta astuisi voimaan heti uuden vuokrakauden alussa ja toinen puoli korotuksesta tehtäisiin vuoden kuluttua vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Korotusten lisäksi huomioidaan normaaliin tapaan indeksitarkistukset vuosittain.

 

Vuokra-alueen pinta-ala on 7609 m2 ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 4520 k-m2.  Soveltamalla hyväksyttyä hinnoittelua ja ottamalla huomioon hyvityksenä vielä jäljellä oleva halvemman vuokran aika tulee tontin uudeksi laskennalliseksi vuosi-/perusvuokraksi 32 647,00 euroa ja se otetaan käyttöön edellä mainitulla tavalla porrastamalla vuokrankorotus kahteen erään ja huomioiden normaaliin tapaan indeksitarkistukset.

 

 

Liitteet

4

Vuokrasopimuksen jatkaminen 3-303-1 Liitekartta.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin ja Asunto-oy Keokulman välisen tonttia 680-3-303-1 koskevan vuokrasopimuksen jatkamisen esitetyllä tavalla aikavälille 1.1.2018 – 31.12.2067 edellyttäen, että valtuuston päätös hinnoittelusta tulee lainvoimaiseksi.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

Tiedoksi

 

Asunto-oy Keokulma

 

 

Marja Salminen, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut

 

 

Markku Mäkinen, Maankäyttöpalvelut

 

 

Pertti Verho, Maankäyttöpalvelut

 

 

Maija Lehto, Maankäyttöpalvelut

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa