Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.06.2017/Pykälä 245

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Tilaajan arvio 2018

 

Asianro 696/02.02.00/2017

§ 245

Tilaajan arvio

 

 

Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi:

 

Tilaajan arviossa määritetään lautakuntien talousarviotyöskentelyn pohjaksi raami seuraavan vuoden talousarvion laadintaa varten. Kehyksen pohjana käytetään tämän hetkistä verotuloennustetta, valtionosuusennustetta, kuluvan vuoden talousarvion toteutumisennustetta sekä yleistä arviota vallitsevasta taloustilanteesta.

 

Verotulo- ja valtionosuusennuste

 

Kuntaliiton verottajan kanssa laatiman ennusteen mukaan Raision verotulot olisivat vuonna 2018 98,5 miljoonaa euroa, joka on 2,6 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.

 

Valtionosuuksien ennustetaan laskevan 1,5 miljoonalla eurolla yhteissumman ollessa 26,7 miljoonaa euroa.

 

Nettona valtionosuuksien ja verotulojen yhteenlaskettu summa +1,2 miljoonaa euroa vuodelle 2017.

 

Kuluvan vuoden talousarvion toteutumisennuste

 

Kuluvan vuoden ennusteen mukaan menopuoli on toistaiseksi pysynyt talousarviota alempana. Tulopuolella verotulot laskevat hieman viime vuodesta, mutta näyttää siltä, että toteuma on kuitenkin talousarviota parempi eli talousarviossa verotulojen pudotus oli arvioitu suuremmaksi. Kulupuolen maltillinen kasvu on syytä huomioida ennustetta 2018 tehtäessä, eli lähtötaso tulee arvioida talousarviota 2017 alemmaksi.

 

Toimintakulujen kasvu

 

Toimintakulujen kasvu on viimeisinä vuosina ollut erittäin maltillinen 2014: 1,8 %, 2015: 3,4 %, 2016: 0,8 %. Tilinpäätöksessä 2016 kasvut jakaantuivat lautakunnittain seuraavasti: Sote 0,9 %, Sike -0,6 %, Teke 0,7 %. Kuluvan vuoden kasvu on jäämässä ennusteiden mukaan talousarviota alemmalle tasolle.

 

Rahoituskulut ja tuotot

 

Rahoituskuluihin ja tuottoihin arvioidaan +0,2 miljoonaa euroa korkeampi nettotaso verrattuna kuluvaan. Toimintatuottoihoihin arvioidaan +0,5 miljoonaa euroa korkeammat tuotot verrattuna talousarvioon 2017.

 

 

Vuositulos

 

Mikäli oletusarvoiksi asetetaan edellä mainitut verotulo- ja valtionosuusennusteet, rahoituskulut- ja tuotot sekä kuluvan vuoden 2017 talousarvion mukainen kulujen kasvu ilman 1,2 miljoonan henkilöstösäästöä, päädytään tilikauden tuloksessa 3,8 miljoonan euron alijäämään. Tämä vastaa lähes veroprosenttiyksikön suuruista alijäämää. Tuloslaskelma on ohessa liitteenä. Todettakoon kuitenkin, että ennusteissa kuluva vuosi on päätymässä parempiin lukuihin kuin mitä ennusteet talousarviota tehtäessä osoittivat. Osaltaan tämä johtuu myös parantuneesta aluetaloudellisesta tilanteesta.

 

Investoinnit

 

Raision kaupunki on pienentänyt lainaosuuksiaan neljässä vuodessa 11 miljoonaa euroa. Kaupungin investointitaso on pidetty hyvin maltillisena varautuen tuleviin investointeihin. Tällä hetkellä emokaupunki kestää velanottoa, mutta konsernin puolella velka taas on lisääntymässä mm. Raision Vuokra asuntojen rakentamiskohteiden myötä. Investointien kokonaisuutta tuleekin tarkastella koko konsernitasolla varsinaista talousarviota tehtäessä.

 

Taloussuunnitelma

 

Tässä vaiheessa ei ole varmaa tietoa tuleeko maakuntauudistus suunnitellulla aikataululla eli vuoden 2019 alusta lukien. Maakuntauudistuksen vaikutukset taloussuunnitelmavuosien toteumiin ovat erittäin merkittävät. Taloussuunnitelmavuosien lukuihin ei näin ollen oteta tässä vaiheessa kantaa, vaan asiaan palataan myöhemmin talousarvioprosessissa.

 

 

Liitteet

1

Tilaajan arvio 2018

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus päättää antaa ohjeistuksena lautakuntien talousarvion laatimista varten, että talousarvio tulisi laatia lähtökohtaisesti kulujen osalta vuoden 2017 tasolle ja lisäksi pyrkiä toimenpiteisiin, joilla tulopuolta voitaisiin kasvattaa.

 

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa