Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.06.2017/Pykälä 244

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 61/02.02.02/2017

§ 244

Käyttötalouden toteutuminen 31.5.2017

 

 

Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 20.6.2017:

 

Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain, verotulojen toteuma sekä erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen poikkeamat -kaavio toukokuun lopussa.

 

Koko kaupunki

 

Koko kaupungin tuloihin ja menoihin vuodelle 2017 vaikuttavat vesihuollon taseyksikön poistuminen omaksi yhtiökseen sekä perustoimeentulotuen järjestämisen vastuun siirtyminen kelalle. Tuloja ja menoja siirtyi kumpaakin yhteensä noin 12,5 miljoonaa euroa. Nämä edellä mainitut toimintojen siirrot vaikuttavat vuosien välillä tehtäviin vertailulukuihin.

 

Laskennallinen toteuma toukokuun lopussa on 41,67 %.

 

Kaupungin toimintatuotot ovat 15,6 miljoonaa euroa (vähennystä viime vuoteen 14,9 %) ja ovat talousarviosta 39,2 %.

 

Toimintakulut ovat -65,5 miljoonaa euroa (vähennystä viime vuoteen 5,1 %) ja ovat talousarviosta 40,5 %. Toteumaan tulee vaikuttamaan kesäkuussa maksettavat lomarahat noin 1,6 miljoonaa euroa, jotka ovat kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta tänä vuonna noin 30 % pienemmät kuin viime vuonna.

 

Toimintakate on -49,9 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti on 41,0 %. Toimintakate on 0,8 miljoonaa euroa parempi verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan.

 

Vuosikate on 5,9 miljoonaa euroa (viime vuonna 6,2 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos 3,1 miljoonaa euroa (viime vuonna 2,8 miljoonaa euroa).

 

Verotulojen toteutuminen 31.5.2017 ja ennuste

 

Kuntaliitto on päivittänyt kesäkuussa kuntien veroennustekehikkoa. Kaikkien kuntien koko vuoden tilitysarvio on 0,1 %, Raision -0,7 %. Kunnallisverotilitykset vähenisivät 1,5 %, yhteisöverot kasvaisivat 9,7 % ja kiinteistöverojen kasvu olisi 1,8 % viime vuoteen verrattuna.

 

Arvion mukaan kunnallisverotilitysten kasvu tulee olemaan negatiivista vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016. Negatiivinen kehitys johtuu pääosin kilpailukykysopimuksen voimaantulosta ja sen kunnallisverotuottoja alentavasta vaikutuksesta.

 

Raision osalta 1,5 %:n kunnan tuloverojen lasku tarkoittaisi 84,1 miljoonan euron verotilityksiä vuonna 2017. Talousarvion mukainen ennuste on kuitenkin pienempi, jolloin negatiivisesta kehityksestä huolimatta talousarvio tultaisiin ylittämään kunnallisverojen osalta noin 0,8 miljoonaa euroa.

 

Yhteisöverojen toteuma toukokuun lopussa on edellisvuotta 12,2 % suurempi. Toukokuussa tilitetään aina yritysten edelliseen verovuoteen liittyviä ennakontäydennysmaksuja. Tästä syystä toukokuun tilitykset ovat aina suuremmat. Verovuoteen 2016 liittyneet täydennysmaksut ylittivät toukokuussa ennusteet suuren yksittäistapauksen johdosta. Erään liittyy epävarmuutta, mutta selvitysten perusteella on katsottu, että se on syytä huomioida ennusteissa. Tämä nostaa vuoden 2017 yhteisöveron ennusteita merkittävästi. Tämän hetkisen ennusteen mukaan yhteisöverotuotot tulevat ylittämään talousarvion noin 0,6 miljoonaa euroa.

 

Kiinteistöverot tilitetään kunnille pääosin syys- ja lokakuussa. Kiinteistöverotuottojen ennustetaan toteutuvan 0,3 miljoonaa euroa parempana kuin talousarviossa.

 

Kesäkuu verotuloennusteen mukaan talousarvion verotulotavoite tullaan tänä vuonna saavuttamaan ja ennusteen mukainen verotulokertymä on 97,5 miljoonaa euroa. Talousarvio ylittyisi tämän hetkisen arvion mukaan kaikkien verolajien osalta 1,6 miljoonaa euroa.

 

Valtionosuudet

 

Vuoden 2017 päätöksen mukaan valtionosuudet tulevat toteutumaan noin 28,2 miljoonan euron suuruisena eli 0,1 miljoonaa euroa suurempina kuin talousarviossa.

 

Konsernihallinto

 

Konsernihallinnon toimintatuotot ovat kasvaneet 12,8 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 31,6 %.

 

Konsernihallinnon toimintakulut ovat kasvaneet 7,6 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 48,1 %.

 

Konsernihallinnon talousarvioon sisältyy 1,2 miljoonan euron kohdentamaton säästötavoite. Konsernihallinnosta maksetaan keskitetysti koko kaupungin jäsenmaksuja ja työllisyysvaraukseen liittyviä kustannuksia, jotka vaikuttavat menojen kohdentumiseen vuoden aikana. Kirjanpito siirtyi konsernihallintoon teknisestä keskuksesta, joka nostaa konsernihallinnon kustannuksia verrattuna viime vuoteen.

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveys

 

Sosiaali- ja terveyspalvelulautakunnan toimintatuotot ovat vähentyneet 7,8 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 39,2 %.

 

Toimintakulut ovat vähentyneet 3,0 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 40,1 %.

 

Perustoimeentulotuen järjestämisen vastuu siirtyi vuoden alusta kelalle. Perustoimeentulotuen kustannukset ja niihin liittyvät tulot vaikuttavat viime vuoden vastaavan ajan vertailtaviin tietoihin.

 

Sivistyskeskus (sis.vapaa-aika)

 

Sivistyslautakunnan toimintatuotot ovat toteutuvat etupainotteisesti valtion tukien ja avustusten johdosta. Hankerahoitus on vähentynyt viimeisten vuosien aikana. Toimintatuotot ovat vähentyneet 20,8 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 49,9 % talousarviosta.

 

Sivistyslautakunnan toimintakulut ovat vähentyneet 2,9 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 40,8 %.

 

Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut ovat vähentyneet 1,7 % viime vuoteen verrattuna ja ovat talousarviosta 40,8 %. Tuloja on kertynyt viime vuotta 21,1 % enemmän ja ovat 53,4 % talousarviosta. Tulojen kertymiseen viime vuoteen verrattuna on vaikuttanut pääsääntöisesti pääsymaksutuottojen kasvu.

 

Tekninen keskus (sis. ympäristö)

 

Ympäristölautakunnan toimintatuotot ovat kasvaneet 11,6 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 52,9 % talousarviosta. Toimintakulut ovat viime vuoden tasolla ja alittavat talousarvion.

 

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat vähentyneet 49,5 % viime vuodesta ja ovat talousarviosta 33,5 %. Toimintakulut ovat vähentyneet 17,7 % viime vuoteen verrattuna ja ovat 40,8 % talousarviosta.

 

Huomioon tulee ottaa, että vesihuollon taseyksikkö ei ole enää luvuissa mukana, joka vaikuttaa edellisen vuoden vertailtaviin lukuihin.

 

Investoinnit (myynnit)

 

Investoinneista on toteutunut 43,8 % eli 4,4 miljoonaa euroa.

 

Maanmyyntiä on toteutunut toukokuun loppuun mennessä 0,2 miljoonaa euroa. Tavoite koko vuodelle on 1,0 miljoonaa euroa.

 

 

Sairaanhoitopiiri

 

Sairaanhoitopiiri julkaisee kuukausittain jäsenkuntalaskutuksen poikkeamat tasaerälaskutuksesta-kaavion.

 

Erikoissairaanhoito on budjetoitu yhtenevästi sairaanhoitopiirin kanssa. Tämä tarkoittaa, että ennakkosuunnitelman mukainen tasaerälaskutus on toteutunut talousarvion mukaan. 

 

Raision osalta palvelun käyttö on toukokuussa tasaerälaskutuksen suuruinen, Ruskon osalta alitus on peräti 8,5 % tasaerälaskutukseen nähden. Luvut ovat poikkeuksellisia viime vuosiin nähden, kun yleensä käyttö on ollut keväällä vilkkaimmillaan ja tasoittunut kesän aikana.

 

Vielä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä ennustetta koko vuoden käytöstä, mutta viime vuosiin nähden tilanne on positiivinen ja ennusteen mukaan pysytään talousarviossa.

 

Ennuste loppuvuodelle

 

Talousarvion mukainen tilikauden alijäämä vuoden lopussa on 4,5 miljoonaa euroa. Kesäkuussa ilmestyneen kuntaliiton verotuloennusteen mukaan verotulotavoite saavutetaan ja ylitetään noin 1,6 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan noin 0,1 miljoonaa euroa suurempana kuin talousarviossa. Kaupunki on saanut kevään aikana osinkotuottoja 0,9 miljoonaa euroa, jotka ovat parantaneet osittain tulosennustetta talousarvioon verrattuna.

 

Huomioon tulee ottaa, että konsernihallinnon talousarviossa on jakamaton 1,2 miljoonan euron erillinen henkilöstösäästö. Kokonaisuutena kaupungin talouden ennuste on talousarviota parempi, mutta kuitenkin niin että talous päätyy edelleen miinukselle. Loppuvuoden toteumaan liittyy merkittävästi epävarmuustekijöitä, etenkin verotulojen kertymiseen, maan myynnin ja vuokraamiseen liittyviin tuloihin sekä erikoissairaanhoidon kustannuksiin.  

 

 

Oheismateriaali

3

totve052017

 

4

Verotulojen toteutuma 2017

 

5

Kuntaviuhka_toukokuu

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa