Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.06.2017/Pykälä 246

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Valinnat kh 16.3.2015 § 76

 

Asianro 59/00.00.01/2017

§ 246

Edustajien valinta työryhmien, yhdistysten, säätiöiden, kuntayhtymien, yhtiöiden ja yhteistyöelimien hallintoon

 

 

                                                          Kaupunginjohtaja Ari Korhonen:

 

Kaupunginhallitus valitsee seuraavat edustajat listalla olevien työryhmien, yhdistysten, säätiöiden, kuntayhtymien ja yhteistyöelimien hallintoon valtuuston toimikaudeksi siihen saakka kunnes yhtiökokoukset ja muut vastaavat valintatoimielimet kokoontuvat valitsemaan edustajansa uudella valtuustokaudella.

 

Jos varsinainen ja varajäsen ovat estyneitä osallistumaan kokoukseen, voi kaupunginjohtaja tarvittaessa valtuuttaa virkamiesedustajan osallistumaan kokoukseen.

 

 

Oheismateriaali

6

Valinnat kh 16.3.2015 § 76

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus valitsee seuraavat edustajat valtuuston toimikaudeksi siihen saakka kunnes yhtiökokoukset ja muut vastaavat valintatoimielimet kokoontuvat valitsemaan edustajansa uudella valtuustokaudella, ellei erikseen muuta ole mainittu.

 

Jos varsinainen ja varajäsen ovat estyneitä osallistumaan kokoukseen, voi kaupunginjohtaja valtuuttaa virkamiesedustajan osallistumaan kokoukseen.

 

1 SISÄISET TYÖRYHMÄT

 

1.1.             Yhteistoimintaryhmä

 

Kaupunginhallitus

 

1.        toteaa, että työnantajan edustajina yhteistyöryhmässä ovat kaupunginjohtaja, varalla kaupunginsihteeri, konsernihallintojohtaja, varalla kaupunginlakimies, henkilöstöpäällikkö, varalla viestintäpäällikkö, työsuojelupäällikkö, varalla varatyösuojelupäällikkö, teknisen keskuksen johtaja, varalla keskuksen hallintopäällikkö, sivistyskeskuksen johtaja, varalla kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, sosiaali- ja terveyskeskuksen johtaja, varalla keskuksen talouspäällikkö, ja

 

2.        valitsee yhteistoimintaryhmään keskuudestaan kaupunginhallituksen toimikaudeksi seuraavat kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:                       

                                                                                      

·         jäsen / varajäsen

·         jäsen / varajäsen

·         jäsen / varajäsen

                                                                                      

1.2.             Vanhusneuvosto

 

1.       Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvostoon seitsemän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 5 ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan raisiolaisten eläkeläisyhdistysten nimeämistä ja kaksi kaupungin edustajista, joista toinen toimii vanhusneuvoston sihteerinä. Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan eläkeläisyhdistysten edustajista.

 

Eläkeläisjärjestöt ovat nimenneet seuraavat edustajat:

 

Eläkeliitto Raision yhdistys

Tarmo Vihersalo, varalla Helinä Aaltonen

                                                         

Raision Eläkeläiset ry.

Kalevi Piironen, varalla Annikki Loikas

 

Raision Eläkkeensaajat ry.

Veijo Mikola, varalla Juhani Hietala

 

Raision Seudun Eläkeläiset ry.

Mauri Salmela, varalla Matti Järvenpää

 

Raision Seniorit ry.

Auli Raunio, varalla Vieno Hemmilä

 

Eläkeläistoimikunta on ehdottanut puheenjohtajaksi Auli Rauniota ja varapuheenjohtajaksi Veijo Mikolaa.

 

2.       Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveyskeskus nimeää vanhusneuvoston yhden jäsenen, joka toimii myös teknisenä sihteerinä

 

3.       ja päättää, että kaupunginjohtaja nimeää vanhusneuvostoon jäseneksi viranhaltijaedustajan.

 

1.3.    Vammaisneuvosto

 

1.    Raision vammaisneuvoston toimintaohjeiden 2 §: mukaan ”Kaupunginhallitus tai sen määräämä toimielin valitsee vammaisneuvoston valtuustokaudeksi eli neljäksi vuodeksi yhdeksän (9) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Vammaisilla henkilöillä, heidän omaisillaan ja vammaisjärjestöillä tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus.”

 

2.    Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta nimeää vammaisneuvostoon yhden jäsenen, joka toimii myös teknisenä sihteerinä.

 

Yhdistykset ovat esittäneet edustajikseen vammaisneuvostoon seuraavia henkilöitä:

 

Turun Seudun Hengitysyhdistys ry

Janne Mäki-Imppula, varalla Liisa Anttalainen

 

Killin Kehitysvammaisten Tuki ry

Maarit Virkki, varalla Veikko Rusanen

 

Raision Seudun Invalidit ry

Jussi Syrjälä, varalla Pirjo Saarinen

 

Raision Seudun Viittomakieliset ry

Jere Jokinen, varalla Jarkko Helminen

 

Kynnys ry Turun toimikunta

Matti Järviö, Helena Eskonmaa

 

Sotainvalidien Veljesliiton Raisio-Maskun osasto ry

Riitta Nikkonen, varalla Risto Nikkonen

 

Raision Seudun Sydänyhdistys ry

Sirkka Nummela, varalla Marja Rosu

 

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry

Helena Eskonmaa, varalla Päivi Helminen

 

Raisio-Naantali Fountain House ry, Karvetin Klubitalo

Maija Räsänen, varalla Petri Korpela

 

2 YHDISTYKSET

 

2.1. Varsinais-Suomen Viro-keskus ry

 

Kaupunginhallitus valitsee

·         vuosikokousedustajan

ja nimeää 

·         edustajan yhdistyksen hallitukseen.

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

 

2.2. Raision-Naantalin Fountain House ry 

 

Kaupunginhallitus valitsee

·         vuosikokousedustajan

·         ja hänelle varahenkilön

                                                                                                                                                

2.3. Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys ry.

 

Kaupunginhallitus valitsee edustajaksi yhdistyksen vuosikokoukseen Kirsi Anttilan.

 

3 SÄÄTIÖT

 

3.1. Eero Rantasen säätiön hallitus

                                                         

Kaupunginhallitus

nimeää säätiön hallitukseen kolme jäsentä:

·         jäsen

·         jäsen

·         jäsen

 

ja nimeää hallituksen

·         puheenjohtajan.

 

4 KUNTAYHTYMÄT

 

4.1. Kuntayhtymä Raision-Naantalin vesilaitos

 

Kaupunginhallitus valitsee

·         yhtiökokousedustajan ja

·         varaedustajan.

 

5 YHTIÖT

 

5.1. Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

 

Kaupunginhallitus valitsee

·         yhtiökokousedustajan

·         ja varaedustajan.

 

5.2. Kerttulan Tenniskeskus Oy

 

Kaupunginhallitus valitsee

·         yhtiökokousedustajan

·         ja varaedustajan.

 

nimeää yhtiön hallitukseen kolme jäsentä ja varajäsentä:

 

·         jäsen /  varajäsen

·         jäsen /  varajäsen

·         jäsen /  varajäsen

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

5.3.  Asunto Oy Kuulaharjat ja Asunto Oy Raision Keonkatu 3 hallitusten jäsenten nimeäminen

 

Kaupunginhallitus nimeää kolme jäsentä AsOy Kuulaharjan hallitukseen:

·         jäsen

·         jäsen

·         jäsen

 

                             Kaupunginhallitus nimeää AsOy Keonkatu 3 hallitukseen jäsenen:

·         jäsen

                                                         

                                                          5.4. Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähalli

 

Kaupunginhallitus valitsee 

·         yhtiökokousedustajan

·         ja varaedustajan.

 

Hallitus nimetään osakassopimusneuvotteluiden jälkeen.

 

                                                          5.5. Turku Science Park Oy yhtiökokoukset

 

Kaupunginhallitus valitsee

·         yhtiökokousedustajan

·          ja varaedustajan

 

                                                          5.6. Turun Seudun Kaukolämpö Oy

 

Kaupunginhallitus valitsee

·         yhtiökokousedustajaksi Antti Kortteen

·         ja varaedustajan

 

ja nimeää yhtiön hallitukseen

·         jäsenen

·         ja varajäsenen.

 

                                                          5.7. Turun Seudun Energiatuotanto Oy

 

Kaupunginhallitus valitsee

·         yhtiökokousedustajaksi Antti Kortteen

·         ja varaedustajan

 

ja nimeää yhtiön hallitukseen

·         jäsenen

·         ja varajäsenen.

 

                                                          5.8. Raision Vuokra-asunnot Oy

 

Kaupunginhallitus valitsee

·         yhtiökokousedustajan

·         ja varaedustajan

 

ja nimeää yhtiön hallitukseen kolme jäsentä ja varajäsentä:

·         jäsen /  varajäsen

·         jäsen /  varajäsen

·         jäsen /  varajäsen

 

                                                          5.9. Keon Autopaikat Oy

 

Kaupunginhallitus valitsee

·         yhtiökokousedustajan

 

                                                          5.10. Turun Seudun Vesi Oy

 

Kaupunginhallitus valitsee

·         yhtiökokousedustajaksi Antti Kortteen

·          ja varaedustajan

 

ja nimeää yhtiön hallituksen

·         jäsenen

·         ja varajäsenen

 

                                                          5.11. Varsinais-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy Vasso Ab

 

Kaupunginhallitus valitsee

·         yhtiökokousedustajan

 

ja nimeää yhtiön hallitukseen

·         jäsenen

                                                         

                                                          5.12. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

 

Kaupunginhallitus valitsee

·         yhtiökokousedustajaksi Antti Kortteen

·         ja varaedustajan

 

ja nimeää yhtiön hallitukseen

·         jäsenen / varajäsen

·         jäsen / varajäsen.

 

                                                          5.13. Turun Seudun Puhdistamo Oy

 

Kaupunginhallitus valitsee

·         yhtiökokousedustajaksi Antti Kortteen

·         ja varaedustajan

 

ja nimeää yhtiön hallitukseen

·         jäsenen / varajäsen.

 

                                                          5.14. Kuntien Tiera Oy

 

Kaupunginhallitus valitsee

·         yhtiökokousedustajan

·         ja varaedustajan 

 

                                                          5.15. Kuntien Taitoa Oy

                                                         

Kaupunginhallitus valitsee

·         yhtiökokousedustajan

·         ja varaedustajan

 

                                                          6 YHTEISTYÖELIMET

 

                                                          6.1. Raina-toimikunta

 

Kaupunginhallitus valitsee Raina-toimikuntaan

·         kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat, konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kaupunginjohtaja Ari Korhosen ja kaupunginsihteerin

 

                                                          6.2. Turun Kauppakamarin vuosikokoukset

                                                         

Kaupunginhallitus valitsee

·         vuosikokouksiin edustajaksi Ari Korhosen

·         ja varaedustajan

 

                                                         

                                                          6.3. Varsinais-Suomen maahanmuuttoasioiden toimikunta

 

Kaupunginhallitus nimeää

·         jäsenen

·         ja varajäsenen

 

 

 

 

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus valitsi seuraavat edustajat valtuuston toimikaudeksi siihen saakka kunnes yhtiökokoukset ja muut vastaavat valintatoimielimet kokoontuvat valitsemaan edustajansa uudella valtuustokaudella, ellei erikseen muuta ole mainittu.

 

Jos varsinainen ja varajäsen ovat estyneitä osallistumaan kokoukseen, voi kaupunginjohtaja valtuuttaa virkamiesedustajan osallistumaan kokoukseen.

 

 

1      SISÄISET TYÖRYHMÄT

 

1.1.        Yhteistoimintaryhmä

 

Kaupunginhallitus

 

1.        totesi, että työnantajan edustajina yhteistyöryhmässä ovat kaupunginjohtaja, varalla kaupunginsihteeri, konsernihallintojohtaja, varalla kaupunginlakimies, henkilöstöpäällikkö, varalla viestintäpäällikkö, työsuojelupäällikkö, varalla varatyösuojelupäällikkö, teknisen keskuksen johtaja, varalla keskuksen hallintopäällikkö, sivistyskeskuksen johtaja, varalla kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja, sosiaali- ja terveyskeskuksen johtaja, varalla keskuksen talouspäällikkö, ja

 

2.        valitsi yhteistoimintaryhmään keskuudestaan kaupunginhallituksen toimikaudeksi seuraavat kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:                                  

                                                                                      

·         jäsen Hannele Lehto-Laurila / varajäsen Veijo Mikola

·         jäsen Jonni Moislahti / varajäsen Pipsa Allén

·         jäsen Aarre Lehtonen / varajäsen Juha Jormanainen

                                                                                      

1.2.        Vanhusneuvosto

 

1.    Kaupunginhallitus nimesi vanhusneuvostoon seitsemän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 5 ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan raisiolaisten eläkeläisyhdistysten nimeämistä ja kaksi kaupungin edustajista, joista toinen toimii vanhusneuvoston sihteerinä. Kaupunginhallitus nimesi vanhusneuvoston puheenjohtajaksi Auli Raunion ja varapuheenjohtajaksi Veijo Mikolan eläkeläisyhdistysten edustajista.

 

Eläkeläisjärjestöt ovat nimenneet seuraavat edustajat:

 

Eläkeliitto Raision yhdistys

Tarmo Vihersalo, varalla Helinä Aaltonen

                                                         

Raision Eläkeläiset ry.

Kalevi Piironen, varalla Annikki Loikas

 

Raision Eläkkeensaajat ry.

Veijo Mikola, varalla Juhani Hietala

 

Raision Seudun Eläkeläiset ry.

Mauri Salmela, varalla Matti Järvenpää

 

Raision Seniorit ry.

Auli Raunio, varalla Vieno Hemmilä

 

2.    Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että sosiaali- ja terveyskeskus nimeää vanhusneuvoston yhden jäsenen, joka toimii myös teknisenä sihteerinä

 

3.    ja päätti, että kaupunginjohtaja nimeää vanhusneuvostoon jäseneksi viranhaltijaedustajan.

 

1.3.    Vammaisneuvosto

 

1.    Kaupunginhallitus totesi, että Raision vammaisneuvoston toimintaohjeiden 2 §: mukaan ”Kaupunginhallitus tai sen määräämä toimielin valitsee vammaisneuvoston valtuustokaudeksi eli neljäksi vuodeksi yhdeksän (9) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Vammaisilla henkilöillä, heidän omaisillaan ja vammaisjärjestöillä tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus.”

 

2.    Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta nimeää vammaisneuvostoon yhden jäsenen, joka toimii myös teknisenä sihteerinä.

 

Yhdistykset ovat esittäneet edustajikseen vammaisneuvostoon seuraavia henkilöitä:

 

Turun Seudun Hengitysyhdistys ry

Janne Mäki-Imppula, varalla Liisa Anttalainen

 

Killin Kehitysvammaisten Tuki ry

Maarit Virkki, varalla Veikko Rusanen

 

Raision Seudun Invalidit ry

Jussi Syrjälä, varalla Pirjo Saarinen

 

Raision Seudun Viittomakieliset ry

Jere Jokinen, varalla Jarkko Helminen

 

Kynnys ry Turun toimikunta

Matti Järviö, Helena Eskonmaa

 

Sotainvalidien Veljesliiton Raisio-Maskun osasto ry

Riitta Nikkonen, varalla Risto Nikkonen

 

Raision Seudun Sydänyhdistys ry

Sirkka Nummela, varalla Marja Rosu

 

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry

Helena Eskonmaa, varalla Päivi Helminen

 

Raisio-Naantali Fountain House ry, Karvetin Klubitalo

Maija Räsänen, varalla Petri Korpela

 

Kaupunginhallitus nimesi vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Janne Mäki-Imppulan.

 

2 YHDISTYKSET

 

2.1. Varsinais-Suomen Viro-keskus ry

 

Kaupunginhallitus valitsi

·         vuosikokousedustajaksi Harri Seikolan

ja nimesi 

·         edustajaksi yhdistyksen hallitukseen Raimo Sulosen.

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

2.2. Raision-Naantalin Fountain House ry 

 

Kaupunginhallitus valitsi

·         vuosikokousedustajaksi Kordnejad Ebrahimin

·         ja hänelle varahenkilöksi Tuula Suomen

 

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi yhdistyksen hallitukseen seuraavat kaksi edustajaa ja heille varahenkilöt:

Teuvo Helenius, varahenkilöksi Sampsa Suominen-Suvisaari

Minna Antila, varahenkilöksi Nina Sacher

                                                                                                                                                

2.3. Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys ry.

 

Kaupunginhallitus valitsi edustajaksi yhdistyksen vuosikokoukseen Kirsi Anttilan.

 

3 SÄÄTIÖT

 

3.1. Eero Rantasen säätiön hallitus

                                                         

Kaupunginhallitus nimesi säätiön hallitukseen kolme jäsentä:

·         jäseneksi Hannele Lehto-Laurilan

·         jäseneksi Seija Sorsavirran

·         jäseneksi Jari Smithin

 

ja nimesi hallituksen

·         puheenjohtajaksi Hannele Lehto-Laurilan

 

3.2.        Raision palvelutalosäätiö

 

Kaupunginhallitus nimesi säätiön hallitukseen kaksi jäsentä

·         jäseneksi Anu Parantaisen

·         jäseneksi Risto Nikkosen

 

3.3.    Lounais-Suomen saattohoitosäätiö

 

Kaupunginhallitus nimesi säätiön hallintoneuvostoon

·           jäseneksi Tuula Suomen

 

4 KUNTAYHTYMÄT

 

4.1. Kuntayhtymä Raision-Naantalin vesilaitos

 

Kaupunginhallitus valitsi

·         yhtiökokousedustajaksi Veijo Mikolan ja

·         varaedustajaksi Jari Salosen

 

Lisäksi kaupunginhallitus valitsi kuntayhtymän hallitukseen

·         jäseneksi Hannele Lehto-Laurilan

 

5 YHTIÖT

 

5.1. Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

 

Kaupunginhallitus valitsi

·         yhtiökokousedustajaksi Kristiina Engströmin ja päätti, että

·         kaupunginjohtaja nimeää varaedustajaksi viranhaltijaedustajan

 

Lisäksi kaupunginhallitus valitsi hallitukseen

·         jäseneksi Jari Salosen

 

5.2. Kerttulan Tenniskeskus Oy

 

Kaupunginhallitus päätti, että

·         kaupunginjohtaja nimeää yhtiökokousedustajaksi viranhaltijaedustajan ja

·         valitsi varaedustajaksi Jan Stenlundin

 

Kaupunginhallitus nimesi yhtiön hallitukseen kolme jäsentä ja varajäsentä:

·         jäseneksi Satu Rantasen / varajäseneksi Jenny Jalon

·         jäseneksi Jyrki Aaltosen / varajäseneksi Jade Tähtisen

·         jäseneksi Jorma Jokiniemen / varajäseneksi Seppo Kalliotien

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

5.3. Asunto Oy Kuulaharjat ja Asunto Oy Raision Keonkatu 3 hallitusten jäsenten nimeäminen

 

Kaupunginhallitus nimesi kolme jäsentä As Oy Kuulaharjan hallitukseen:

·         jäseneksi Jarmo Rosaman

·         jäseneksi Elisa Vuorisen

·         jäseneksi Aarre Lehtosen

 

                             Kaupunginhallitus nimesi As Oy Keonkatu 3 hallitukseen jäsenen:

·         jäseneksi Elisa Vuorisen

                                                         

                                                          5.4. Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähalli

 

Kaupunginhallitus päätti, että

·         kaupunginjohtaja nimeää yhtiökokousedustajaksi viranhaltijaedustajan ja

·         valitsi varaedustajaksi Pasi Pohtion

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että nykyinen hallitus jatkaa, kunnes uusi osakassopimus on tehty.

 

Nykyiset edustajat ovat:

·         jäsen Juhani Hietala / varajäsen Aarre Lehtonen

·         jäsen Jan Stenlund

 

                                                          5.5. Turku Science Park Oy yhtiökokoukset

 

Kaupunginhallitus valitsi

·         yhtiökokousedustajaksi Elisa Vuorisen ja päätti, että

·          kaupunginjohtaja nimeää varaedustajaksi viranhaltijaedustajan

 

                                                          5.6. Turun Seudun Kaukolämpö Oy

 

Kaupunginhallitus valitsi

·         yhtiökokousedustajaksi Antti Kortteen

·         ja varaedustajaksi Aki-Petteri Löfgrenin

 

ja nimesi yhtiön hallitukseen

·         jäseneksi Tanja Parkkon

·         ja varajäseneksi Jarmo Rosaman

 

                                                          5.7. Turun Seudun Energiatuotanto Oy

 

Kaupunginhallitus valitsi

·         yhtiökokousedustajaksi Antti Kortteen

·         ja varaedustajaksi Pekka Heikkilän

 

ja nimesi yhtiön hallitukseen

·         jäseneksi Heikki Laurilan

·         ja varajäseneksi Jari Salosen

 

                                                          5.8. Raision Vuokra-asunnot Oy

 

Kaupunginhallitus päätti, että

·         kaupunginjohtaja nimeää yhtiökokousedustajaksi viranhaltijaedustajan ja

·         valitsi varaedustajaksi Tuure Vepsän

 

Kaupunginhallitus nimesi yhtiön hallitukseen kolme jäsentä ja varajäsentä:

·         jäseneksi Raimo Sulosen / varajäseneksi Jarmo Kössin

·         jäseneksi Ari Leinosen (pj) / varajäseneksi Markus Maunulan

·         jäseneksi Risto Rihkon / varajäseneksi Kristiina Engströmin

 

                                                          5.9. Keon Autopaikat Oy

 

Kaupunginhallitus päätti, että

·         kaupunginjohtaja nimeää yhtiökokousedustajaksi viranhaltijaedustajan

 

                                                          5.10. Turun Seudun Vesi Oy

 

Kaupunginhallitus valitsi

·         yhtiökokousedustajaksi Antti Kortteen

·          ja varaedustajaksi Mika Koiviston

 

ja nimesi yhtiön hallituksen

·         jäseneksi Veijo Mikolan

·         ja varajäseneksi Raino Aitamaan

 

                                                          5.11. Varsinais-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy Vasso Ab

 

Kaupunginhallitus valitsi

·         yhtiökokousedustajaksi Juha Sandbergin

 

ja nimesi yhtiön hallitukseen

·         jäseneksi Minna Urpon

                                                         

                                                          5.12. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

 

Kaupunginhallitus valitsi

·         yhtiökokousedustajaksi Antti Kortteen

·         ja varaedustajaksi Aarre Lehtosen

 

ja nimesi yhtiön hallitukseen

·         jäseneksi Jarmo Rosaman

·         jäseneksi Tuija Hyytiän

 

                                                          5.13. Turun Seudun Puhdistamo Oy

 

Kaupunginhallitus valitsi

·         yhtiökokousedustajaksi Antti Kortteen

·         ja varaedustajaksi Kalle Hellbergin

 

ja nimesi yhtiön hallitukseen

·         jäseneksi Markus Maunulan / varajäseneksi Kari Hankan

 

                                                          5.14. Kuntien Tiera Oy

 

Kaupunginhallitus päätti, että

·         kaupunginjohtaja nimeää yhtiökokousedustajaksi ja varaedustajaksi viranhaltijaedustajan

 

                                                          5.15. Kuntien Taitoa Oy

                                                         

Kaupunginhallitus päätti, että

·         kaupunginjohtaja nimeää yhtiökokousedustajaksi ja varaedustajaksi viranhaltijaedustajan

 

5.16. Raision Vesi Oy

 

Kaupunginhallitus valitsi

·         yhtiökokousedustajiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajat

 

ja nimesi yhtiön hallitukseen

·         jäseneksi Jarmo Rosaman

·         jäseneksi Sirpa Ekin

·         jäseneksi Jonni Moislahden

·         jäseneksi Elisa Vuorisen

·         jäseneksi Tuija Nummelan (2 vuotta)

 

                                                          6 YHTEISTYÖELIMET

 

                                                          6.1. Raina-toimikunta

 

Kaupunginhallitus valitsi Raina-toimikuntaan

·         kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat, konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kaupunginjohtaja Ari Korhosen ja kaupunginsihteerin

 

                                                          6.2. Turun Kauppakamarin vuosikokoukset

                                                         

Kaupunginhallitus valitsi

·         vuosikokouksiin edustajaksi Ari Korhosen

·         ja varaedustajaksi Kristiina Engströmin

                                                         

                                                          6.3. Varsinais-Suomen maahanmuuttoasioiden toimikunta

 

Kaupunginhallitus nimesi

·         jäseneksi Mika Koiviston ja päätti, että

·         kaupunginjohtaja nimeää varajäseneksi viranhaltijaedustajan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa