Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.8.2021 - 31.5.2025)
Pöytäkirja 26.10.2021 klo 12:15 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
352   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
353   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
354   Esityslistan hyväksyminen
355   Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus
356 Raision kaupunkistrategia 2035 - Kestävän kasvun rohkea rakentaja
357   Raision kaupungin veroprosenttien asettaminen vuodelle 2022
358 Tiedonpuiston koulu, hankesuunnitelman hyväksyminen
359   Valtuutettu Erkki Haaviston ym. valtuutettujen aloite koskien puurakenteisen koulun rakentamista Raisioon
360 Varhaiskasvatusverkon tulevaisuus 2030, palveluverkkoselvityksen hyväksyminen
361 Hoito- ja vammaispalvelujen vakanssien perustaminen
362 Paikalliset sopimukset Raision terveysaseman määräaikaiseen jonon purkuun
363   Yksityisten toimijoiden tarvitsemien ylimääräisten tarvikkeiden korvaaminen Covid -19 epidemian yhteydessä
364   Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarviomuutos vuoden 2021 talousarvioon
365   Sivistyslautakunnan talousarviomuutos vuoden 2021 talousarvioon
366 Raision kaupungin sähköenergian hankinta 1.1.2022-31.12.2024 + optiovuosi 2025
367   Maankäyttösopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan hyväksyminen / 680-417-3-19
368 Maankäyttösopimuksen ja kiinteistön luovutuskirjan hyväksyminen / Sport-Marketing Oy
369 Raision kaupungin 6. kaupunginosan (Kuloinen) uuden asemakaavan ja korttelia 39 sekä puisto-, liikenne- ja katualueita koskevan asemakaavan muutoksen sekä niihin liittyvän tonttijaon hyväksyminen (...
370 Raision kaupungin 6. kaupunginosan (Kuloinen) uuden asemakaavan ja korttelia 6054 sekä virkistys-, liikenne- ja katualueita koskevan asemakaavan muutoksen sekä niihin liittyvän tonttijaon hyväksymi...
371 Jatkoaika-anomus määräajalle sopimusalueen saattamiseksi rakentamiskelpoiseksi / Kiinteistön luovutuskirja ja maankäyttösopimus, West-Albinus Oy
372 Suunnitteluvaraus, tontti 680-11-1161-1 / Hoivarakentajat Oy ja Humana Oy perustettavan yhtiön nimiin
373   Raision Vuokra-asunnot Oy:n konserniohje
374 Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma 2022-2025 (luonnos 30.9.2021)
375 Kaupunginhallituksen lausunto rehutehtaan ympäristöluvan muuttamisesta ja tarkistamisesta
376 Lausunto Varsinais-Suomen liiton alustavasta talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmaluonnoksesta 2022-2024
377 Lausunto Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarvioluonnoksesta 2022 sekä talous- ja investointisuunnitelmasta vuosille 2022-2024
378 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2022 aluevaaleja varten
379   Hallituksen jäsenen nimeäminen As Oy Kuulaharjat ja As Oy Keonkatu -yhtiöihin
380   Vammaisneuvoston jäsenen valinta
381   Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin
382 Valtuuston päätösten täytäntöönpano/11.10.2021
383   Lautakuntien pöytäkirjat
384   Viranhaltijapäätökset 4.10.-22.10.2021
385 Kaupunginhallituksen ilmoitusasiat/26.10.2021

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
352-385   Muutoksenhakuohjeet

Saapuvilla olleet jäsenet
Jari Salonen, puheenjohtaja
Jarmo Rosama, 1. varapuheenjohtaja
Mika Koivisto, 2. varapuheenjohtaja
Kristiina Engström
Mikko Kangasoja
Emma Lindqvist
Jonni Moislahti
Annika Ollila, saapui klo 12.30 § 357 aikana
Tanja Parkko
Jukka Rantala
Niina Äikäs

Muut saapuvilla olleet
Janne Laulumaa, poissa § 373
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Harri Seikola, poistui klo 14.15 § 361 jälkeen
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Heikki Suominen, poissa § 373
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jonna Mero, saapui klo 12.24 § 356 aikana
kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja
Eero Vainio
kaupunginjohtaja, esittelijä
Juha Sandberg, poistui klo 14.47 § 364 jälkeen
sosiaali- ja terveysjohtaja
Leena Laakso, poistui klo 14.12 § 360 jälkeen
sivistysjohtaja
Sanna Häkli, poistui klo 15.45 § 377 jälkeen
talousjohtaja
Samu Mattila, poistui klo 15.33 § 375 jälkeen
kaupunkikehitysjohtaja
Timo Oja, poistui klo 14.12 § 360 jälkeen
va. tekninen johtaja
Mikko Kunttu, paikalla klo 14.25-14.45 § 366 aikana
kaupungininsinööri
Suvi Posio
pöytäkirjanpitäjä