Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 127 

Varsinais-Suomen liikuntastrategia

 

Vapaa-aikalautakunta 14.11.2023 § 127  

1493/00.04.01/2023  

 

 

 Valmistelija: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Karita Toivonen, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Raision kaupunki on mukana Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (LiikU) koordinoimassa Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkostossa. Varsinais-Suomen Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkoston ohjausryhmän kokouksessa 28.10.2022 päätettiin, että Varsinais-Suomessa toteutetaan maakunnallinen liikuntastrategiatyö.

 

Liikuntastrategiassa määritellään keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet liikkuvalle ja hyvinvoivalle Varsinais-Suomelle. Ne tukevat kehittämistyötä liikuntapalveluja tuottavien toimijoiden keskuudessa ja niiden välisessä yhteistyössä. Maakunnallinen liikuntastrategia piirtää kokonaiskuvan tahtotilasta liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi Varsinais-Suomessa.

 

Varsinais-Suomen liikuntastrategia tukee ja konkretisoi Varsinais-Suomen maakuntastrategian ja Varhan strategian keskeisiä tavoitteita erityisesti ennaltaehkäisevän ja hyvinvointia edistävän toiminnan sekä seutukunnan elin-, veto- ja pitovoiman vahvistamisen osalta.

 

Liikuntastrategian tavoitteilla ja toimenpiteillä konkretisoidaan ja edistetään keskeisiä maakuntastrategian 2040 + tavoitteita

1) Liikuntakenttä pyrkii omassa toiminnassaan kestävään kasvuun, puhtaisiin ja hiilineutraaleihin ratkaisuihin ja innovaatioihin,

2) Liikunnan toimijat edistävät ennalta ehkäisevää toimintapolitiikkaa terveyden ja hyvinvoinnin mahdollisuuksia tarjoavassa maakunnassa,

3) Liikuntaihmiset perustavat toimintansa yhdessä tekemisen periaatteille ja tietoon perustuen,

4) Digitalisaation haasteet ja mahdollisuudet otetaan huomioon ennakoidessamme muutoksia ja tulevaa kehitystä.

 

Varsinais-Suomen liikuntastrategiasta kerätään kommentteja Varsinais-Suomen kunnilta ja muilta keskeisiltä strategiaprosessiin osallistuneilta toimijatahoilta, kuten Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta ja Lounais-Suomen aluehallintovirastolta. Varsinais-Suomen liitto rahoittaa maakunnallisen liikuntastrategian valmistelua 14 350 eurolla (AKKE-määrärahat), ja sille raportoidaan prosessin etenemisestä. LiikUn toimesta kootaan liikuntakentän kommentteja laajemmin LiikUn nettisivuilla.

 

Varsinais-Suomen liikuntastrategia tuodaan jokaisen kunnan liikunnasta päättävän lautakunnan tai valiokunnan käsittelyyn sekä valmistuttuaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Lopullinen Varsinais-Suomen liikuntastrategia julkistetaan vuoden 2024 alkupuolella. Samalla käynnistetään myös strategian jalkauttamisprosessi.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Laajempi maakunnallinen liikuntastrategia on tarpeellinen, koska liikunnallisen aktiivisuuden polarisoituminen ja liikkumattomuus on iso yhteiskunnallinen haaste. Strategian sisältö on monipuolinen ja kattava. Se tuo esille tavoitteet ja keinot liikkumisen lisäämiseksi. Strategia sisältää konkreettisia toimenpiteitä, joita kunnat ja muut toimijat voivat hyödyntää toimintojensa kehittämisessä.

Varsinais-Suomen liikuntastrategia otetaan käyttöön ohjaavana dokumenttina Raision kaupungin liikkumista ja liikuntaa edistävien toimintojen suunnittelussa ja kehittämisessä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.