Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 128 

Vuoden 2023 kohdeavustusten myöntäminen urheiluseuroille

 

Vapaa-aikalautakunta 14.11.2023 § 128  

1453/02.05.01.02/2023  

 

 

 Valmistelija: liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Karita Toivonen, karita.toivonen(at)raisio.fi

 

 Vapaa-aikalautakunnan 23.1.2018 hyväksymän avustusohjeen mukaisesti kohdeavustuksen piiriin kuuluvaa toimintaa on:

 

 Terveys- ja perheliikuntatoiminta

 Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että toiminta täyttää terveysliikunnan kriteerit, toiminta on kaikille avointa eikä osallistujilla ole jäsenvelvoitetta järjestävään seuraan.

 

 Kurssi- ja koulutustoiminta

 Hakemuksesta tulee ilmetä kurssin tai koulutuksen nimi, ajankohta, paikka, osallistuneiden määrä, koulutuksen hinta sekä tositteet kustannuksista.

 

 Muut kohteet

 Lautakunta voi myöntää avustusta harkintansa mukaan muihin tärkeiksi katsomiinsa kohteisiin, mikäli talousarvion käyttösuunnitelmassa on määrärahavaraus.

 

 Soveltavan liikunnan toiminta-avustus haetaan ja jaetaan kohdeavustuksen yhteydessä

 Avustus on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikuntatoiminnan kehittämiseksi sekä tukemiseksi Raisiossa. Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, joilla on iän, sairauden, vamman tai muun toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluita. Avustusta voi hakea myös integroidun ryhmän toiminnan tueksi. Järjestettävän toiminnan tulee olla säännöllistä (viikottaista) ja kattaa vähintään yhden toimintakauden (syys- ja/tai kevätkausi)

 

 Avustus jaetaan aiheutuneiden nettokustannusten suhteessa jälkikäteen loka-marraskuussa sen jälkeen, kun kustannuksista on annettu hyväksyttävä kirjallinen selvitys.

 

 Liikuntapalvelujen kohdeavustukset ja soveltavan liikunnan toiminta-avustukset olivat haettavana 15.10.2023 klo 16 mennessä. Hakemusvaiheessa kokeiltiin sähköistä, vahvalla
Suomi.fi-tunnistautumisella toimivaa hakemuslomaketta.

 

 Kohdeavustuksia haki kahdeksan eri urheiluseuraa, joista yhden urheiluseuran kaksi eri jaostoa toimi hakijana. Soveltavan liikunnan toiminta-avustusta haki yksi yhdistys.

 

 Kohdeavustuksia haettiin yhteensä 33 163,19 euroa. Esitämme käytettäväksi kohdeavustuksiin ja soveltavan liikunnan toiminta-avustuksiin yhteensä 8 975,39 euroa.

 

 Vuoden 2023 talousarvioon on varattu avustusmäärärahaa 84 000 €. Tästä määrärahasta urheilijastipendeinä vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 24.1.2023 jaettiin 6 650 €, toiminta-avustuksina vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 2.5.2023 jaettiin 71 000 €. Tässä kokouksessa päätettiin, että syksyllä 2023 jaettaviin kohdeavustuksiin jää jaettavaksi 6350 euroa, jota kasvatetaan liikuntapalveluiden vuoden 2023 hyväksytystä budjetista 2650 eurolla, jolloin kohdeavustuksen jaettava osuus on kokonaisuudessaan 9000 euroa.

 

 Avustuksia hakeneet seurat ja yhdistykset sekä jakoehdotus liitteenä.

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää kohdeavustusten ja soveltavan liikunnan toiminta-avustusten jakamisesta liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.