Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 289


 

Lisämäärärahaesitys Viljo Rekolan perikunnan kiinteistöjen ostamiseksi

 

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 289  

1266/10.00.01.00/2023  

 

 Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattila ja maankäyttöjohtaja Joonas Kärkkäinen, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Pirilänlaakson alueella sijaitsevien kiinteistöjen 680-424-1-72 Vähäpirilä, 680-424-2-95 Isopirilä, 680-420-2-39 Luhta, 680-415-3-6 Tuulensuu ja 680-406-1-103 Järämäki sekä Mahittulan alueella sijaitsevan kiinteistön 680-413-9-6 Matalakorpi omistajien kanssa on käyty neuvotteluja kiinteistöistä muodostuvan määräalan ostamiseksi kaupungille. Kauppojen toteuttaminen vaatii lisämäärärahaa, joka osoitetaan kaupunginhallituksen maanhankintoihin varatulle kustannuspaikalle ja edellä mainittuun käyttötarkoitukseen.

 

Neuvoteltu määräala sijoittuu vireillä olevalle Pirilänlaakson kaava-alueelle ja sen on tarkoitus muodostaa tulevaisuudessa merkittävän osan Pirilänlaakson asemakaava-alueesta sekä lähivirkistysalueesta. Kiinteistö Matalakorpi 9:6 on metsämaata. Ostettavat kiinteistöt sijaitsevat pääasiassa Raisiontien ja Raisionkaaren risteyksestä luoteeseen, vastapäätä Raision tehtaita. Kaupungilla on maanomistuksia jo ennestään kaupan kohteena olevien kiinteistöjen ympärillä. Pirilänlaakson kiinteistöjen alueella on myös vuonna 1964 vahvistettu asemakaava RK-01. Nyt neuvotellun määräalan vierestä on aiemmin tänä vuonna ostettu kaupungille uuden yhtenäiskoulun tontti.

 

Määräala on suuruudeltaan n. 470 000 m2. Kaupan kohteena olevalla alueella on vanhoja maatalousrakennuksia, jotka kuuluvat kauppaan. Kauppahinta on 3.590.000 euroa.

 

Kaupan toteuttaminen vaatii lisämäärärahan, sillä talousarviossa 2023 budjetoitu määräraha on käytetty mm. E18 katualueiden lunastuksiin sekä loppuvuodesta 2022 hyväksyttyihin, alkuvuodesta 2023 toteutettuihin etuosto-oikeuden käyttöön liittyviin kiinteistökauppoihin.

 

Määräalan ostaminen täydentää merkittävästi kaupungin kaavallisen kehittämisen maa-aluereserviä. Viime vuosien hyvän tonttikysynnän johdosta kaupungin omistuksessa olevia yhtenäisiä, strategisesti hyvillä sijainneilla sijaitsevia maa-alueita ei nykyisellään ole. Pirilänlaakson alue tarjoaa kaupungille tulevaisuuden asumisen reservialueita sekä koulu- ja varhaiskasvatusverkkoon pohjautuvia täydennysalueita merkittävästi tulevia vuosia ajatellen.

 

Määräalan ostamisesta kaupungille on neuvoteltu liitteenä oleva kauppakirja.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että

1. valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kiinteistöitä 680-424-1-72 Vähäpirilä, 680-424-2-95 Isopirilä, 680-420-2-39 Luhta, 680-415-3-6 Tuulensuu, 680-406-1-103 Järämäki ja 680-413-9-6 Matalakorpi koskevan kauppakirjan.

2. valtuusto hyväksyy esitetyn mukaisesti 3.590.000 euron lisämäärärahan kaupunginhallituksen vuoden 2023 talousarvioon.

3. valtuusto hyväksyy talousarviomuutosten aiheuttamat tarvittavat lisäykset lainanottovaltuuteen sekä muutokset rahoituslaskelmaan.

 

Päätös Erkki Haavisto poistui kokouksesta tämän asian aikana klo 17.10 ja kokoukseen saapui Jukka Rantala klo 17.12.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.