Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 288 

Talousarvion toteutuminen toukokuu, kesäkuu ja heinäkuu 2023

 

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 288  

448/02.02.02/2023  

 

 Valmistelija: vt. talousjohtaja Sami Koskikallio, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginhallitukselle laadittava toteutumaraportti sisältää koko kaupungin tuloslaskelman lisäksi raportin käyttötalouden toteutumasta lautakunnittain toimintatuottojen, toimintakulujen ja toimintakatteen osalta. Raportissa esitetään talousarvion toteutumisen lisäksi vertailu edelliseen vuoteen. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta.

Kesäkuun tietojen lisäksi ohessa seuraavat tammi-toukokuun ja tammi-heinäkuun talouden toteutumaraportit. Näiden lisäksi tammi-kesäkuun tilanteesta esitetään verotulojen kertymä, kooste jäähalliyhtiölle kohdistuvista kuluista ja tuotoista sekä henkilöstön tilanne 30.6.2023.

Raision kaupungin tuloslaskelman toteutuminen 30.6.2023

Laskennallinen toteutuma 30.6. on 50 %. Toteutumaprosentit esitetään oheismateriaaleina seuraavissa raporteissa.

Toimintakate

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli kesäkuussa noin -27,1 miljoonaa euroa ja se toteutui noin 3,9 miljoonaa euroa laskennallista talousarviota paremmin. Toteutumaprosentti oli 43,7 %.

Lautakuntien toimintakatteet toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin kaikkien lautakuntien osalta. Toimintatuottojen toteutuma oli laskennallista talousarviota parempi kaupunginhallituksella, infralautakunnalla, sivistyslautakunnalla ja vapaa-aikalautakunnalla. Laskennallista talousarviota heikommin toimintatuotot toteutuivat lupalautakunnalla. Toimintakulujen osalta laskennallista talousarviota pienempinä toteutuivat kaupunginhallitus, lupalautakunta sekä infralautakunta. Sivistyslautakunnalla ja vapaa-aikalautakunnalla toimintakulut menivät yli laskennallisen talousarvion.

Kaupunginhallituksen toimintatuottojen toteutuma oli tammi-kesäkuussa laskennallista talousarviota parempi, toteutumaprosentti oli 54,5 %. Toimintakulut olivat puolestaan alle laskennallisen talousarvion toteutumaprosentin ollessa 33,9 %. Kaupunginhallituksen toimintakatteen toteutuma oli talousarviota parempi ollen 14,8 %.

Lupalautakunnan toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat talousarviota pienempinä. Osa toimintatuotoista tulee laskutusrytmin vuoksi viiveellä ja tuotot tulevat tasoittumaan tilikauden aikana. Toimintakate toteutui talousarviota paremmin toteutumaprosentin ollessa 36,3 %.

Infralautakunnan toimintatuottojen toteutuma oli tammi-kesäkuussa yli laskennallisen talousarvion. Tuottojen hyvään toteutumaan vaikuttivat tukien ja avustusten ennakoitua parempi toteutuma sekä arvioitua paremmin toteutuneet satamatoiminnan myyntituotot. Toimintakulut toteutuivat laskennallista talousarviota pienempinä. Toimintakate toteutui talousarviota paremmin toteutumaprosentin ollessa 44,3 %.

Sivistyslautakunnan toimintatuotot toteutuivat laskennallista talousarviota paremmin pääosin avustusten alkuvuoden hyvän toteutuman vuoksi. Toimintatuottojen toteutumaprosentti oli 78,6 %. Toimintakulut toteutuivat laskennallista talousarviota suurempina toteutumaprosentin ollessa 51,8 %. Sivistyslautakunnan toimintakate toteutui kuitenkin laskennallista talousarviota paremmin toteutumaprosentin ollessa 48,3 %.

Vapaa-aikalautakunnan toimintatuotot toteutuivat tammi-kesäkuussa huomattavasti laskennallista talousarviota paremmin toteutumaprosentin ollessa 81,3 %. Merkittävimmin tuottojen hyvään toteutumaan vaikuttivat pääsymaksujen sekä avustusten arvioitua parempi toteutuminen. Toimintakulut toteutuivat laskennallista talousarviota lievästi suurempina. Tuottojen ylityksestä johtuen vapaa-aikalautakunnan toimintakate toteutui laskennallista talousarviota paremmin toteutumaprosentin ollessa 41,7 %.

Koko kaupungin toimintatuottojen toteutuma oli tammi-kesäkuussa noin 10,8 miljoonaa euroa. Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuudessaan noin 2,2 miljoonaa euroa laskennallista talousarviota paremmin ja noin 13,5 miljoonaa euroa heikommin kuin edellisvuonna. Vuoteen 2022 verrattuna toimintatuotot toteutuivat noin 1,2 miljoonaa euroa paremmin ilman sosiaali- ja terveystoimialan toteutumia.

Koko kaupungin toimintakulujen toteutuma oli tammi-kesäkuussa noin -37,9 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat noin 1,7 miljoonaa euroa laskennallista talousarviota paremmin. Toimintakulut toteutuivat noin 3,6 miljoonaa euroa suurempina verrattuna vuoteen 2022 ilman sosiaali- ja terveystoimialan toteutumia. Henkilöstökulut olivat -23,2 miljoonaa euroa ja ne alittivat laskennallisen talousarvion muiden lautakuntien paitsi sivistyslautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan osalta. Toinen iso kululaji, palvelujen ostot, toteutuivat -8,3 miljoonan euron suuruisena alittaen laskennallisen talousarvion noin 0,3 miljoonalla eurolla.

Verotulot

Raision kaupungin koko vuoden verotulojen määrä vuoden 2023 talousarviossa on noin 61,3 miljoonaa euroa.

Kaupungin verotulot toteutuivat tammi-kesäkuussa noin 5,3 miljoonaa euroa laskennallista talousarviota paremmin. Yhteensä verotuloja kertyi noin 36 miljoonaa euroa (vuonna 2022 61,1 M€). Kunnallisveroa kertyi noin 31 miljoonaa euroa (vuonna 2022 54,7 M€) ja yhteisöveroa noin 4,3 miljoonaa euroa (vuonna 2022 5,7 M€). Kiinteistöveron kertymä oli noin 0,6 miljoonaa euroa (vuonna 2022 0,7 M€).

Verohallinnon mukaan ansio- ja pääomatuloveroja tilitettiin kesäkuussa koko maan tasolla 5,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tilitysmäärän kasvun taustalla olivat pääosin ennakonpidätykset palkoista. Vuoden 2023 koko maan yhteisöverojen tilitykset laskivat kesäkuussa edellisvuoteen nähden 13 prosenttia.

Kiinteistöverojen osalta tilitykset kasvoivat 16 prosenttia edellisvuoden tilanteeseen verrattuna.

Valtionosuudet

Valtionosuudet toteutuivat tammi-kesäkuussa 1,6 miljoonaa euroa laskennallista talousarviota paremmin. Valtionosuudet olivat tammi-kesäkuussa noin 7 miljoonaa euroa. Edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna laskua oli noin 12,5 miljoonaa euroa.

Vuosikate ja tuloslaskelman toteutuminen

Vuosikate toteutui tammi-kesäkuussa 16,1 miljoonan euron suuruisena. Vuosikatteen toteutuma oli noin 10,7 miljoonaa euroa laskennallista vuosikatetta parempi ja noin 2,6 miljoonaa euroa edellisvuoden tammi-kesäkuun vuosikatetta parempi. Vuosikatteen hyvään toteutumaan vaikuttivat aiemmin esitetyt erät eli toimintakatteen, verotulojen ja valtionosuuksien talousarviota parempi toteutuma.

Poistot toteutuivat hieman laskennallista talousarviota pienempinä, ollen noin -3,7 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma toteutui kokonaisuudessaan tammi-kesäkuussa 12,4 miljoonan euron suuruisena. Edellisen vuoden tammi-kesäkuun tulos oli 9,7 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveystoimi mukaan lukien.

Investoinnit

Investointimenot olivat tammi-kesäkuussa noin -6,3 miljoonaa euroa toteutumaprosentin ollessa 27,1 %. Investointimenojen toteutuma oli noin 2,4 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Vuoden 2023 laskennallisen toteutuman mukainen investointimenojen toteutuma olisi tammi-kesäkuussa -11,6 miljoonaa euroa.

Investointien nettomenot olivat tammi-kesäkuussa -5,4 miljoonaa euroa.

Lainat

Raision kaupungin lainamäärä toukokuun lopussa oli 37,2 miljoonaa euroa sekä kesäkuun ja heinäkuun lopussa 37,6 miljoonaa euroa. Lainamäärän muutos vuoden 2022 lopusta kesäkuun 2023 loppuun on -4,3 miljoonaa euroa.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen toukokuu, kesäkuu ja heinäkuu 2023 tiedokseen ja esittää edelleen valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä talousarvion toteutumisen toukokuu, kesäkuu ja heinäkuu 2023 tiedokseen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.