Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 59 

Kaavoitusohjelma 2023 - 2025

 

Kaupunkikehitysjaosto 13.02.2023 § 10 

 

 Valmistelija: kaupunginarkkitehti Emma Kaitaa, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Kaavoitusohjelma 2023-2025 sisältää kaupunkikehittämisen kannalta useita merkittäviä maankäytön suunnittelukohteita, jotka koskevat sekä kaupungin keskeisen tieliikenneympäristön että laajojen asuin- ja työpaikka-alueiden asemakaavoitusta.
 

Vuoden 2023 asemakaavahankkeista merkittävissä rooleissa ovat sekä keskusta-alueen että satama-alueen kehittäminen. Uusina kohteina ohjelmaan on nostettu mm. Raisiontien ja Raisionkaaren kulmaukseen sijoittuvan yhtenäiskoulun kaavoittaminen, Kuloistenniityn palvelukorttelin asemakaavamuutos sekä E18 -tien tarkentuneen tiensuunnitelman mukanaan tuomat useat asemakaavamuutoskohteet.
 

Lähivuosina kaavoitettava laaja työpaikkakohde tulee olemaan Rauman valtatietä reunustava Somersojan selvitysalue, jonka kehittäminen aloitetaan laatimalla alueelle luontoselvitys. Tulevien vuosien laaja-alainen asumiseen kaavailtu kohde on Pirilänlaakson ja Mustikkamäen muodostama alue, joiden kaavallinen suunnittelu tukeutuu niin ikään luontoselvitykseen. Uutena lähivuosien asemakaavakohteena on esitetty Kuloistenmetsän alueen asemakaavoittaminen luontoarvot huomioiden.
 

Tulevina vuosina ajankohtaiseksi nousee myös Keskikaupungin osayleiskaavaa ympäröivien alueiden yleiskaavoitus. Yleiskaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Varsinais-Suomen maakuntakaavoitus sekä Turun kaupunkiseudun rakennemalli.
 

Raision kaupungin strategian mukainen visio 2035: "Raisio on vehreä ja vetovoimainen uuden sukupolven kasvukaupunki" on ollut tavoitteena kaavoitusohjelmaa laadittaessa. Kaavahankkeiden yksityiskohtaisemmat tavoitteet on kirjattu kaavoitusohjelman tekstiosuuteen.
 

Kaavoitusohjelman pohjalta laaditaan vuotuinen kaavoituskatsaus, joka julkaistaan alkukeväällä.

 

Kaavoitusohjelma koostuu oheismateriaaleina olevista kartasta, kohdekuvauksista ja kaavoitusohjelmakaaviosta.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunkikehitysjaosto esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy oheisen kaavoitusohjelman vuosille 2023-2025 ohjeellisena noudatettavaksi.

 

Päätös Niko Toivonen ehdotti seuraavia lisäyksiä kaavoitusohjelmaan:

1. Huomioidaan Timalipolun ulkoilureitti ja säilytetään sen ympäristö nykyisellään.
2. Järjestetään Mustikkamäen alueen asukkaille kuulemistilaisuus tavoitteena säilyttää kuntorataa ympäröivä metsä kokonaisuudessaan.

Ehdotukset raukesivat kannattamattomina.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Janne Aso poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 17.46.

Pidettiin kokoustauko asian käsittelyn jälkeen klo 18.08-18.13.

 

 

Kaupunginhallitus 20.02.2023 § 59  

174/10.00.00.02/2023  

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaavoitusohjelman vuosille 2023 - 2025 ohjeellisena noudatettavaksi.

 

Päätös Emma Lindqvist ehdotti, että kaupunginhallitus hyväksyy kaavoitusohjelman vuosille 2023-2025 ohjeellisena noudatettavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että

1. merellistä Raisiota kehitetään luontoarvot huomioiden ja ranta-alueet säilytetään yhteisessä käytössä ja
2. uudet asuinalueet rakennetaan kaupunkistrategian mukaisesti mm. luontopolut ja lähimetsät huomioiden.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko päätös asiassa tehdä yksimielisesti. Saatuaan myönteisen vastauksen puheenjohtaja totesi, että Emma Lindqvistin ehdotus oli tullut yksimielisesti kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginarkkitehti Emma Kaitaa poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 18.33.