Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 204


 

Lausuntopyyntö veroprosentin aiemmasta ilmoittamisesta

 

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 204  

739/00.04.00/2022  

 

 Valmistelija: talousjohtaja Sanna Häkli, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Verohallinto on lähettänyt pyynnön osallistua kyselyyn koskien verokortin voimassaoloajan muuttamista ja sen vaikutuksista kunnille. Kysely on auki 31.5.2022 saakka.

 

Verohallinnon mukaan "Verohallinnon asiakastutkimuksen kautta on todettu, että Verohallinnon automaattisesti tuottaman perusverokortin nykyinen voimassaoloaika aiheuttaa kansalaisille vaikeutta hahmottaa vuotuisen verotuksen kulkua. Palkansaajan perusverokortin voimassaolon muuttaminen kalenterivuoden mukaan auttaisi selkeyttämään verokorttia. Verohallinnon automaattisesti laskema verokortti tulisi siis voimaan vuoden alusta vuoden loppuun (nykyisin uusi perusverokortti tulee voimaan 1.2. lähtien).

 

Jotta tämä muutos voitaisiin tehdä, kuntien pitäisi ilmoittaa kunnallisveroprosentti nykyistä aiemmin. Haemme tällä kyselyllä kuntien kantaa siihen, millaisia vaikutuksia kuntien päätöksentekoon ja aikatauluihin kunnallisveroprosentin aikaisemmalla ilmoittamisella olisi.

 

Pyydämme, että kyselyn teemaa käytäisiin mahdollisuuksien mukaan läpi kunnan- tai kaupunginhallituksessa ja suosittelemme että taloushallinnon edustaja saa myös ottaa kantaa kyselyn kysymyksiin, joten välitättehän kyselyä tarvittaessa eteenpäin."

 

 

Kysely sisältää kysymyksiä mm. kunnan tämänhetkisestä kunnallisveroprosentin ilmoittamisen aikataulusta. Lisäksi kysytään mm.:

-          Vaikutuksia kunnalle, jos veroprosentti pitäisi ilmoittaa nykyistä ilmoittamisajankohtaa (17.11.) kuukautta aikaisemmin (18.10.), kolmea viikkoa aikaisemmin (28.10.) ja kaksi viikkoa aikaisemmin (4.11.) Vastausvaihtoehdot: Positiivisia vaikutuksia, Ei juurikaan vaikutuksia, Joitain negatiivisia vaikutuksia, Merkittäviä negatiivisia vaikutuksia.

-          Oltaisiinko kunnassa valmiita hyväksymään kunnallisveroprosentin aikaisempi ilmoittaminen, jotta palkansaajien verokorttia voitaisiin selkeyttää? Vastausvaihtoehdot: Kyllä, ja.; Ei koska.

 

Kunnallisveroprosentin määrittäminen on osa kaupungin talousarvioprosessia; kaupungin tuloista merkittävä osa koostuu verotuloista ja tulot ovat merkittävä tekijä pohdittaessa palvelutarjontamahdollisuuksia.

 

Mikäli veroprosentin ilmoittamisajankohta aikaistuu nykyisestä, se merkitsisi koko talousarvioprosessiaikataulun ja talousarvion toimielinkäsittelyiden aikaistamista. Jo nykyisellään syksyn aikataulu on lautakuntien ja koko kaupungin talousarvioprosessin osalta tiivis. Raision kaupungissa tehdään päätös kunnallisveroprosentista ja kiinteistöveroprosenteista ennen budjetin vahvistamista (budjetti päätetään reilusti myöhemmin, veroprosenttipäätöstä seuraavassa valtuuston kokouksessa). Aikataulun aikaistaminen aiheuttaisi kaupungin prosesseihin merkittäviä negatiivisia vaikutuksia kuukautta aikaisemmin ja kolme viikkoa aikaisemmin -vaihtoehdoissa sekä joitain negatiivisia vaikutuksia kaksi viikkoa aikaisemmin -vaihtoehdossa.

 

Raision kaupungin kanta on, että kunnassamme ei oltaisi valmiita hyväksymään kunnallisprosentin aikaisempaa ilmoittamista edellä kuvattuun pohjaten, koska aikaisemmalla ilmoittamisella olisi negatiivisia vaikutuksia kunnalle.

 

Edellisten lisäksi kaupunki lausuu, että nykyinen kuntalaisten verokortin aikataulu on ollut toimiva, vaikkakin vuosikohtainen verokortti voisi osaltaan tuoda joitain myönteisiä vaikutuksia. Toisaalta, kunnan veroprosenttipäätöksellä on vaikutuksia kuntalaisten verojen määrään, ja veroprosenttipäätöstä varten on erittäin tärkeää, että kunnalla on käytössään mahdollisimman ajantasaista ja tuoretta taustatietoa päätöksen tueksi. Mitä aikaisemmin kunnallisveroprosenttipäätös tehdään, sitä aikaisempaan toteuma- ja ennustetietoon päätös joudutaan perustamaan. Näin ollen, on myös kuntalaisten kokonaisedun mukaista, että kunnallisveroprosenttipäätös tehdään myöhemmin (nykyinen aikataulu) ja kuntalaisten palvelutarjontaan vaikuttavat muut talousarviopäätökset voidaan tehdä tuoreisiin verotuloarvioihin pohjautuen mahdollisimman lähellä uuden talousarviokauden alkamista. Lisäksi, on tarkoituksenmukaista, että kunnallisveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittamisajankohta on sama.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee Verohallinnolta tulleen kyselyn tiedokseen ja valtuuttaa talousjohtajan vastaamaan kyselyyn esittelytekstissä esitetyn mukaisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.