Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 10.08.2020/Pykälä 218

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 678/07.01.03/2020

§ 218

Lausunto luonnoksesta Kansallisarkiston arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjaksi

 

 

                                                          Arkistosihteeri Anu Eriksson 5.8.2020:

 

Kansallisarkisto pyytää lausuntoa uudistetusta arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjasta. Lausunnon antajilta pyydetään näkemyksiä asiakirjan sisällöstä ja sovellettavuudesta.

 

Kansallisarkiston keskeinen yhteiskunnallinen tehtävä on päättää julkishallinnon toimijoiden pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista ja niiden säilytysmuodosta (Arkistolaki 831/1994 § 8 ja 11). Päätökset ja määräykset arkistolain mukaan pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista ovat perustuneet vuonna 2012 julkaistuihin seulontapolitiikka ja -strategia-asiakirjoihin (AL/21220/07.01.01.03.00/2012). Nämä asiakirjat ilmaisevat Kansallisarkiston arvonmäärityksen ja seulonnan tavoitteet, siinä käytetyt menetelmät sekä kriteerit ja periaatteet. Nyt lausuttavana oleva asiakirja korvaa voimassa olevat asiakirjat.

 

Julkishallinnon toimintaympäristön muutokset edellyttävät politiikka-asiakirjojen uudistamista. Merkittävimpiä muutoksia ovat digitalisoituminen sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679), kansallisen tietosuojalain (1050/2018) ja tiedonhallintalain (906/2019) voimaantulo.

 

Lausuntopyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat ovat luettavissa oheisen linkin kautta https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=fa4694e7-d5c6-478d-80e8-6b55e879f8a5&respondentId=89fac187-45eb-4737-adf2-b8e542192966&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744 

 

 

Raision kaupungin lausunto:

 

0. Yleiset huomiot ja mahdolliset kehittämisehdotukset arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjan luonnoksesta

 

Lausuttavana oleva arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjan uudistus on tarpeellinen ja kokonaisuudessaan kannatettava. Uudistus selkeyttää viranomaisten asiakirjatietojen arvonmäärityksen kriteereitä.

 

Varsinkin henkilötietojen arkistointia koskeva lisäys on tärkeä ja tarpeellinen. Tietosuojalainsäädäntö mahdollistaa henkilötietojen arkistoinnin yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin, mutta näitä yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia ei ole määritelty ko. lainsäädännössä. Kansallisarkiston arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjassa kuvatut arvonmäärityksen analyysitasot ja kriteeriryhmät määrittävät tämän yleisen edun ja tuovat samalla näkyväksi Kansallisarkiston arvonmääritysprosessia. Asiakirjassa esitellyt analyysitasot ja kriteeriryhmät ovatkin asiakirjan keskeisin ja sovellettavin anti julkishallinnon toimijoille. 

 

 

Päätösehdotus                           Vs. kaupunginjohtaja Antti Korte

 

Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon Kansallisarkiston arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjan luonnoksesta.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Kansallisarkisto / lausuntopalvelu.fi

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa