Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 10.08.2020/Pykälä 217

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 663/01.02.00/2020

§ 217

Oikaisuvaatimus henkilöstöpäällikön päätöksestä 12.6.2020 § 152

 

 

                                                          Henkilöstöpäällikkö Jarmo Niitynperä:

 

Sosiaalityöntekijä *** on jättänyt oikaisuvaatimuksen työkokemuslisää ja vuosilomaoikeutta koskevasta päätöksestä.

 

Henkilöstöpäällikön päätös ja oikaisuvaatimus ovat esityslistan liitteenä. Työtodistus on oheismateriaalina.

 

Raision kaupungin hallintosäännön 116 §:n mukaan työkokemuslisistä ja vuosilomaan oikeuttavasta palvelusajasta päättää henkilöstöpäällikkö.

                                                         

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen II palkkausluvun 12 §:n mukaan työkokemuslisä on 3 % viiden vuoden palvelun jälkeen ja 8 % kymmenen vuoden palvelun jälkeen. Työkokemuslisään huomioidaan:

 

1.       Oman kunnan/kuntayhtymän palvelu,

2.       Muun työnantajan palveluksessa palveltu aika, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä,

3.       Yritystoiminta, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä, enintään viisi vuotta.

 

Kohdan soveltamisohjeessa todetaan, että samasta ammattialasta katsotaan olevan olennaista hyötyä. Olennaisen hyödyn arviointiin sisältyy toimivaltaisen viranomaisen harkintaa. Olennainen hyöty ratkaistaan tapauskohtaisesti. Samankaltaisissa tapauksissa noudatetaan yhtenäistä käytäntöä. Raisiossa olennaisen hyödyn arviointiin on huomioitu, että erityisen vanhoista työsuhteista ja lyhytaikaista työsuhteista ei välttämättä ole olennaista hyötyä nykyisten tehtävien hoidon kannalta.

 

Vuosiloman pituus määräytyy kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen IV vuosilomaluvun 5 §:n mukaan työkokemuslisään oikeuttavan palvelusajan ja palvelussuhteen pituuden mukaan.

 

*** esittää oikaisuvaatimuksessaan, että hänen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa ajalla 30.7.2001 – 31.5.2002 palveltu aika tulee huomioida työkokemuslisään ja vuosilomaoikeuteen laskettavana aikana. Työsuhteesta esitetyssä todistuksessa palvelussuhteesta todetaan vain palvelussuhteen olleen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Kangasvuoren sairaalassa ja tehtävän olleen toimintaterapeutin sijaisuus. Lisäksi on todettu työaika 19 h/38,25 h viikossa. Tämän perusteella ei voi päätellä, onko tehtävästä olennaista hyötyä sosiaalityöntekijän tehtävässä. Tehtävän kuvauksen tulee käydä ilmi työtodistuksesta eikä henkilön omasta kuvauksesta tehtävistään. 

 

 

Liitteet

1

Henkilöstöpäällikön päätös 12.6.2020 § 152

 

2

Oikaisuvaatimus

 

Oheismateriaali

5

Työtodistukset (salainen JulkL 24 § 32 kohta)

 

 

Päätösehdotus                           Vs. kaupunginjohtaja Antti Korte

 

Raision kaupunginhallitus hylkää sosiaalityöntekijä *** oikaisuvaatimuksen.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

***

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa