Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 12.08.2019/Pykälä 260

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 65/00.02.01/2019

§ 260

Kaupunginhallituksen ilmoitusasiat/12.8.2019

 

 

                                                          Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

1.       Kuntaliitto

-       Yleiskirje 7/2019: Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2020

-       Yleiskirje 8/2019: Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava toimeenpanoon

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet

 

2.       Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös 18.6.2019 VARELY/2751/2019. Asia: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta. Ilmoituksen tekijä: Oy Teboil Ab.

 

3.       Varsinais-Suomen ELY-keskus 25.6.2019 VARELY/946/2018: Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin Härkäsuolle sijoittuvan sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen laajentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

 

4.       Vaasan hallinto-oikeuden päätös 26.7.2019 nro 19/0171/2. Asia: Valitus ympäristölupa-asiassa. Muutoksenhakija: Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry. Päätös johon on haettu muutosta: Etelä-Suomen aluehallintovirasto 6.10.2017 Nro 190/2017/1. Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus, valituksen enemmälti hyläten, muuttaa aluehallintoviraston päätöksen voimassaoloa koskevan määräyksen kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti (muutokset kursiivilla):

Luvan voimassaolo

Päätös on voimassa 31.12.2023 saakka. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen ja muuttamiseen on ympäristösuojelulain 29 §:n mukaan oltava lupa.

Luvan saajan on toimitettava toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle hakemus kuumaöljyuunin toiminnan jatkamiseksi viimeistään 31.8.2022. Hakemukseen on sisällytettävä perusteltu esitys öljyn ja kaasun jalostuksen parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaisten päätelmien noudattamisesta kuumaöljyuunin toiminnassa. Toimintaa voidaan jatkaa siihen saakka, kunnes uusi hakemus on ratkaistu.

 

5.       Vaasan hallinto-oikeuden päätös 26.7.2019 nro 19/0172/2. Asia: Valitus ympäristölupa-asiassa. Muutoksenhakijat: Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry ja Neste Oyj, Espoo. Päätös johon on haettu muutosta: Etelä-Suomen aluehallintovirasto 26.2.2018 Nro 35/2018/1. Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus, valitukset enemmälti hyläten, muuttaa Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n valituksesta aluehallintoviraston päätöksen lupamääräystä 5 B ja Neste Oyj:n valituksesta lupamääräyksiä 11, 11 A, 47 ja 51.

 

6.       Pöytäkirjaotteita:

-       Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 19.6.2019 § 81: Rollaattorien esteettömyyskokeilun jatkaminen

-       Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, pelastuspäällikön päätöspöytäkirja 11.7.2019 § 2: Pelastusviranomaisen päätös sallia ilotulitus ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta lauantaina 31.8.2019 klo 18.00-24.00

 

7.       Esityslistoja

-       Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus 6.8.2019 http://vsshp.ktweb.fi/

 

8.       Pöytäkirjoja

-       Varsinais-Suomen liitto, maakuntavaltuusto 3.6.2019

-       Varsinais-Suomen liitto, maakuntahallitus 17.6.2019 https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/paeaetoeksenteko/esityslistat-ja-poeytaekirjat/poeytaekirjat

-       Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 13.6.2019 http://ah.turku.fi/vsaluelk/2019/welcome.htm

-       Turun seudun joukkoliikennelautakunta 19.6.2019 http://ah.turku.fi/tksjlk/2019/welcome.htm

-       Suomen museoliitto ry:n vuosikokous 16.5.2019

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa