Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus (1.6.2017 - 31.5.2021)
Pöytäkirja 12.08.2019/Pykälä 259

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 767/00.04.00/2019

§ 259

Lausunto Suomen merialueiden hiekka- ja mineraalivarantojen kestävästä hyödyntämisestä

 

 

                                                          Vs. kaupunginsihteeri Sanna Tammilehto:

 

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa raportista "Suomen merialueiden hiekka- ja mineraalivarantojen kestävä hyödyntäminen". Raportti on laadittu ympäristöministeriön asettaman ns. merihiekkatyöryhmän ohjauksessa. Taustaraportin pohjana on hyödynnetty Geologian tutkimuskeskuksen laatimaa esiselvitystä.

 

Tausta

 

Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 tehdyllä päätöksellään merenhoidon toimenpideohjelman vuosille 2016-2021. Toimenpideohjelmassa yhtenä toimenpiteenä on valtakunnallisen merihiekan ja kiviainesten ottamista koskevan suunnitelman laatiminen. Suomessa merkittävimmät merenpohjaan kohdistuvien fyysisten vahinkojen aiheuttajat ovat ruoppaaminen, ruoppausmassojen läjittäminen, merihiekan ja kiviainesten otto, rakentaminen sekä kaapeleiden, putkien ja johtojen laskeminen. Tämän pohjalta työryhmän (13.8.2018 – 31.5.2019) tuli kehittää merialueiden mineraalien ja kiviainesten käyttöön liittyviä käytäntöjä, suunnittelua ja tutkimusta maa-ainesten kestävän käytön tueksi.

 

Tavoitteet

 

Suomen merenhoidon toimenpideohjelman 2016-2021 mukaisesti työryhmän tuli laatia kooste hyvistä käytännöistä merihiekan ja kiviainesten kestävän käytön edistämiseksi ja toiminnasta aiheutuvien haittojen hallitsemiseksi. Raportin tavoitteena on ohjeistaa koko merikiviaines- ja mineraalivarantojen hyödyntämiseen liittyvää toimintasektoria näiden varantojen kestävään käyttöön sekä toiminnasta aiheutuvien ympäristö-ja luontovaikutusten kattavaan arviointiin ja vähentämiseen. Raportti sisältää yleisiä ehdotuksia liittyen selvityksiin ja tutkimuksiin, suosituksia merikiviainesvarantojen käyttömahdollisuuksista, toiminnan vaikutusten arviointiin sekä liittyen ottomäärien seurantaan, toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailuun ja ottotoiminnalle asetettaviin rajoituksiin.

 

Lausuntoa pyydetään 16.9.2019 mennessä. Lausuntopyyntö ja työryhmän raportti on luettavissa oheisen linkin kautta https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=574b831a-7f11-4a3d-ae21-67c311d006a9

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus päättää todeta lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa "Suomen merialueiden hiekka- ja mineraalivarantojen kestävä hyödyntäminen" -raportista.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Lausuntopalvelu.fi

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa