Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.11.2017/Pykälä 397

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Asianro 917/10.00.02.03/2017

§ 397

Tonttien 680-3-3099-4 ja 680-3-3099-5 varaaminen / YH Kodit Oy

 

 

                                                          Maankäyttöpäällikkö Outi Pekkala 21.11.2017:

 

YH Kodit Oy hakee myöhemmin perustettavien yhtiöiden nimissä varausta Kisakylän asemakaava-alueen kerrostalotontteihin 3-3099-4 ja 3-3099-5. Tontin 4 pinta-ala on n. 1821 m2 ja rakennusoikeus 2200 k-m2. . Tontin 5 pinta-ala on n. 1665 m2 ja rakennusoikeus 2200 k-m2. Tontit on asemakaavassa osoitettu merkinnällä AK-41 Kerrostalorakennusten korttelialue. Kuhunkin kerrostalotonttiin kuuluu lisäksi osuus kunkin korttelin kaavan mukaisesta paikoitusalueesta (LPA-29) sekä huoltorakennusten korttelialueesta (AH-4). Korttelin 3099 paikoitusalue on kooltaan n.3451 m2 ja sillä on rakennusoikeutta 1450 k-m2. Huoltorakennusten alue on kooltaan n. 856 m2 ja sillä on rakennusoikeutta 200 k-m2.

 

YH Kodit Oy:n tavoitteena on toteuttaa tonteille kaksi asuinkerrostaloa pysäköintiratkaisuineen.

 

Tontit on hinnoiteltu kaupunginvaltuuston päätöksellä 4.9.2017 § 145 hintaan 130 €/k-m2 ja vuosivuokra 5 %, minkä on katsottu vastaavan tonttien markkinahintaa.  Tontin 4 myyntihinta olisi esitetyllä hinnoittelulla sekä huomioiden tontin osuus paikoitusalueesta ja huoltorakennusten alueesta kaikkiaan 339 625,00 euroa ja tästä määritelty perusvuokra 16 981,00 euroa/vuosi. Tontin 5 myyntihinta olisi esitetyllä hinnoittelulla samoin 339 625,00 euroa ja tästä määritelty perusvuokra 16 981,00 euroa/vuosi.

 

Varausta haetaan tontin 4 osalta yhdeksi vuodeksi (12 kk) ja tontin 5 osalta kahdeksi vuodeksi (24 kk).

 

 

Liitteet

6

Tonttien varaaminen, tontit 3-3099-4 ja 3-3099-5 sijaintikartta.pdf

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus päättää varata tontit 3-3099-4 ja 3-3099-5 YH Kodit Oy:lle myöhemmin perustettavien yhtiöiden lukuun. Tontti 4 varataan 27.11.2018 asti ja tontti 5 27.11.2019 asti. Jotta varaus tulisi voimaan, varaajan on tontin 4 osalta 18.12.2017 mennessä ja tontin 5 osalta 27.11.2018 mennessä maksettava kaupungille kustakin tontista 16.981,00 euron suuruinen varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään vuosivuokrassa/kauppahinnassa, mikäli vuokrasopimus/kauppa tehdään varausajan kuluessa. Mikäli vuokrasopimusta/kauppaa ei varaajasta johtuvista syistä synny, varausmaksu jää kaupungille.

 

 

 

Päätös                                           

Elisa Vuorinen ehdotti Pipsa Allénin kannattamana, että kaupunginhallitus päättää päätösehdotuksen lisäksi, että YH Kodit Oy:n tulisi tavoitella tonteille kahta vapaarahoitteista asuinkerrostaloa pysäköintiratkaisuineen.

 

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotuksesta on tehty poikkeava kannatettu ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Elisa Vuorisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Louhi-Rajamäki ja Jormanainen) ja 9 ei-ääntä (Lehto-Laurila, Mikola, Virko, Allén, Moislahti, Vuorinen, Rintee, Koivisto ja Haavisto). 

 

Puheenjohtaja totesi, että Vuorisen ehdotus oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

 

 

Tiedoksi

 

YH Kodit Oy

 

 

Marja Salminen, Tekninen keskus, talous- ja hallintopalvelut

 

 

Markku Mäkinen, Maankäyttöpalvelut

 

 

Pertti Verho, Maankäyttöpalvelut

 

 

Maija Lehto, Maankäyttöpalvelut

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa