Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.10.2017/Pykälä 359

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Vaalitoimikunnat

 

Asianro 722/00.00.00.02/2017

§ 359

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

 

 

Kaupunginlakimies Outi Reinikainen, palvelusihteeri Päivi Nieminen ja kaupunginsihteeri Sari Vahtera:

 

Presidentinvaalin varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2018 ja ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 17.1. -23.1.2018. Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on 11.2.2018 ja ennakkoäänestys toimitetaan 31.1. – 6.2.2018.

 

Vaalilain 15 §:

 

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:

 

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

 

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.”

 

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan mm. kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

 

Vaalilain 15 §:n mukaan sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Ensisijaisesti jokaisella ryhmällä tulisi olla toimielimessä varsinainen jäsen (KHO 2017:118). Jäseniä ja varajäseniä valittaessa on noudatettava tasa-arvolakia. Raision kaupunki on tiedustellut edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneilta rekisteröityneiltä puolueilta, jotka eivät ole edustettuna valinnan tekevässä toimielimessä (kaupunginhallitus), ehdotuksia vaalitoimielimiin. RKP on esittänyt yhtä miesedustajaa valittavaksi joko vaalilautakuntaan tai vaalitoimikuntaan. Tämän lisäksi Vihreät on esittänyt viittä naisjäsentä ja yhtä miesjäsentä vaalilautakuntiin sekä yhtä naisjäsentä vaalitoimikuntaan. 

 

Vaalilautakuntia on Raisiossa neljä. Käytännössä vaalilautakunnan jäsenet huolehtivat varsinaisena vaalipäivänä 28.1.2018 (mahdollinen toinen vaali 11.2.2018) äänestyksen sujumisesta äänestysalueella. Vaalilautakunnat kokoontuvat vaalipäivänä varajäsenineen. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

 

Raisiossa otetaan käyttöön sähköinen vaalitietojärjestelmä kaikilla neljällä äänestysalueella.

 

Vaalilautakunnan jäseniä valittaessa on siten otettava huomioon, että lautakunnan jäsenten on osallistuttava vaalikoulutukseen. Koulutus pidetään ennen varsinaista vaalipäivää kaupungintalolla. Ohjelma ei ole vaativa, mutta edellyttää kuitenkin aikaisempaa kokemusta tietokoneella työskentelystä.

 

Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta samalla tavalla kuin yleisen ennakkoäänestyspaikankin vaalitoimitsijat.

 

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa asettivat ehdokkaita seuraavat puoluerekisteriin merkityt puolueet ja äänestäjäryhmät:

 

Muutos 2011 r.p.

Piraattipuolue r.p.

Suomen Työväenpuolue STP r.p.

Kansallinen Kokoomus r.p. 

Svenska folkpartiet i Finland r.p. – Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

Suomen Keskusta r.p.

Perussuomalaiset r.p.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) Itsenäisyyspuolue r.p.

Vihreä liitto r.p.

Vasemmistoliitto r.p.

Suomen Kommunistinen puolue r.p.

Kommunistinen työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p.

 

 

Liitteet

2

Vaalitoimikunnat

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus valitsee äänestysalueiden vaalilautakunnat seuraavasti:

 

I  Keskusta-pohjoinen äänestysalue

 

varsinaiset jäsenet

 

jäsen

jäsen

jäsen

äsen

jäsen

 

Kaupunginhallitus nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

varajäsenet

 

1. varajäsen

2. varajäsen

3. varajäsen

4. varajäsen

5. varajäsen

6. varajäsen

7. varajäsen

8. varajäsen

9. varajäsen

10. varajäsen

 

II  Itäinen äänestysalue

 

varsinaiset jäsenet

 

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

 

Kaupunginhallitus nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

varajäsenet

 

1. varajäsen

2. varajäsen

3. varajäsen

4. varajäsen

5. varajäsen

 

III  Eteläinen äänestysalue

 

varsinaiset jäsenet

 

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

 

Kaupunginhallitus nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

varajäsenet

 

1. varajäsen

2. varajäsen

3. varajäsen

4. varajäsen

5. varajäsen

 

IV  Läntinen äänestysalue

 

varsinaiset jäsenet

 

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

 

Kaupunginhallitus nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

varajäsenet

 

1. varajäsen

2. varajäsen

3. varajäsen

4. varajäsen

5. varajäsen

 

Vaalitoimikunta

 

varsinaiset jäsenet

 

jäsen

jäsen

jäsen

 

Kaupunginhallitus nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

varajäsenet

 

1. varajäsen

2. varajäsen

3. varajäsen

 

 

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus valitsi äänestysalueiden vaalilautakunnat seuraavasti:

 

I Keskusta-pohjoinen äänestysalue

 

varsinaiset jäsenet

 

Anneli Vainio (KESK)

Jyrki Aaltonen (KOK)

Katja Koivusalo (PS)

Rauno Saari (SDP)

Pekka Heikkilä (VIHR)

 

Kaupunginhallitus nimesi puheenjohtajaksi Rauno Saaren ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Aaltosen.

 

varajäsenet

 

1.                         Tuure Vepsä (KESK)

2.                         Riitta Nikkonen (KOK)

3.                         Jouni Mäki (PS)

4.                         Ilse Leppäranta (SDP)

5.                         Saila Rintee (VIHR)

6.                         Taija Kainulainen (VAS)

7.                         Seija-Liisa Junkkala (KESK)

8.                         Timo Waris (KOK)

9.                         Satu Rantanen (SDP)

10.                       Veli-Matti Virtanen (VAS)

 

 

II Itäinen äänestysalue

 

varsinaiset jäsenet

 

Olavi Tuomi (KESK)

Tero Reunanen (KOK)

Kaisaleena Lilja (PS)

Terttu Para-Hiltunen (SDP)

Jenny Jalo (VIHR)

 

Kaupunginhallitus nimesi puheenjohtajaksi Olavi Tuomen ja varapuheenjohtajaksi Kaisaleena Liljan.

 

varajäsenet

 

1.                         Helinä Aaltonen (KESK)

2.                         Minna Antila (KOK)

3.                         Mika Koivisto (PS)

4.                         Kari Leivo (SDP)

5.                         Kiira Lasarov-Pernaja (VAS)

 

III Eteläinen äänestysalue

 

varsinaiset jäsenet

 

Tuija Nummela (KESK)

Ari Leinonen (KOK)

Satu Råberg (PS)

Heikki Laurila (SDP)

Risto Rihko (VAS)

 

Kaupunginhallitus nimesi puheenjohtajaksi Ari Leinosen ja varapuheenjohtajaksi Heikki Laurilan.

 

varajäsenet

 

1.                         Rauno Hämäläinen (KESK)

2.                         Heikki Laine (KOK)

3.                         Hans Våg (RKP)

4.                         Annika Aaltonen (SDP)

5.                         Fanny Engström (VIHR)

 

IV Läntinen äänestysalue

 

varsinaiset jäsenet

 

Merja Niemi (KESK)

Reijo Paju (KOK)

Tapio Soiniitty (PS)

Kimmo Nurmi (SDP)

Oili Niittynen (VAS)

 

Kaupunginhallitus nimesi puheenjohtajaksi Kimmo Nurmen ja varapuheenjohtajaksi Reijo Pajun.

 

varajäsenet

 

1.                         Minna Urpo (KOK)

2.                         Aarre Tuhkanen (PS)

3.                         Nils-Jörgen Broberg (RKP)

4.                         Tarja Tiitta-Nieminen (SDP)

5.                         Tuula Suomi (VIHR)

 

Vaalitoimikunta

 

varsinaiset jäsenet

 

Eero Vainio (KESK)

Marja-Leena Kivikko (KOK)

Hannele Lehto-Laurila (SDP)

 

Kaupunginhallitus nimesi puheenjohtajaksi Marja-Leena Kivikon ja varapuheenjohtajaksi Hannele Lehto-Laurilan.

 

varajäsenet

 

1.                         Pasi Pohtio (PS)

2.                         Ilkka Saarinen (KD)

3.                         Soile Salmi (VAS)

 

 

 

 

 

 

Tiedoksi

 

Nimetyt

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa