Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.06.2017/Pykälä 242

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 677/00.01.00/2017

§ 242

Annika Aaltosen ja muiden valtuutettujen kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle nuorisovaltuustosta

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginvaltuusto 19.6.2017 § 127

 

                                                          Kaupunginhallituksen vastattavaksi jätettiin seuraava kirjallinen kysymys:

 

                                                          ”Nuorisovaltuusto on kuntalain edellyttämä nuorten virallinen kuulemiskanava. Nuorisovaltuuston toiminta ja nuorten osallistuminen kunnan päätöksentekemiseen ja läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksiin on lakisääteistä ja jokaisen kunnan nuoren oikeus.

 

Raision SDP-valtuustoryhmä tiedustelee, missä vaiheessa nuorisovaltuuston perustaminen on, koska sen toiminnasta ei mainittu mitään vuoden 2016 tilinpäätös asiakirjoissa.

 

Raisiossa 19.6.2017

SDP:n valtuustoryhmä

 

Annika Aaltonen                        Janne Laulumaa

Hannele Lehto-Laurila              Anneli Kivijärvi

Raimo Sulonen                            Susanna Mäntysaari

Sirpa Ek                                          Aki-Petteri Löfgren

Jarmo Rosama                             Niinä Äikäs

Anita Ruusuranta                       Kimmo Kosonen

Vesa Parantainen”

 

 

Päätös                                            Kirje merkittiin pöytäkirjaan ja lähettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Kaupunginhallitus 26.6.2017

 

                      Kaupunginlakimies Outi Reinikainen ja kaupunginjohtaja Ari Korhonen:

 

Hallintosäännön 9. luvun 8 §:n mukaan ”Vähintään neljäsosa valtuutetuista voi tehdä kaupunginhallitukselle osoitetun kirjallisen kysymyksen kunnan toimintaa ja hallintoa koskevasta asiasta. Kaupunginhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään 3 kk:n kuluttua kysymyksen tekemisestä.”

 

SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.6.2017 kaupunginhallitukselle kirjallisen kysymyksen, joka koskee nuorisovaltuuston perustamista Raision kaupunkiin.

 

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan vastauksen:

 

Kuntalain 26 §:n mukaan ”Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.”

Raision kaupungin hallintosääntö toteaa vaikuttamistoimielinten osalta seuraavasti:

”Kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.”

Raision kaupungissa on toiminut pitkään lasten ja nuorten parlamentti, joka on kokoontunut edellisen kerran kuluvan vuoden keväällä. Tavoitteet ja toiminnan organisoituminen on samansuuntainen kuntalain asettamien tavoitteiden ja toiminnan kanssa. Muun muassa edellisessä lasten- ja nuorten parlamentissa käydyn keskustelun mukaisesti on aloitettu uuden nuorisovaltuuston perustamisen valmistelu.

Kaupunginhallitukselle esitellään erillisestä valmistelusta nuorisovaltuuston perustaminen lain edellyttämällä tavalla.

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen.

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa