Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.06.2017/Pykälä 241

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Asianro 390/00.04.00/2017

§ 241

Valtuutettu Pekka Närhisen ym. valtuutettujen aloite koskien palveluiden jatkuvuuden turvaamista sote-uudistuksen siirtymävaiheessa

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginvaltuusto 13.3.2017 41 §

 

                                                          Valtuutettu Pekka Närhinen jätti seuraavan aloitteen:

 

”Sote-palveluiden siirrossa pois Raisiolta palveluiden jatkuvuus pitää turvata

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä erilliselle maakuntahallinnolle. Palveluvastuiden siirrossa on lukuisia avoimia ja selvittämättömiä kysymyksiä. Eikä vielä ole selvää osaako maan hallitus antaa sellaista lakiesitystä, jolla sosiaali- ja terveyspalvelut siirrettäisiin kunnilta perustettavalle maakuntahallinnolle niin, että kuntalaisten tarvitsemat palvelut pystyttäisiin turvaamaan.

 

Edelleen on täysin epäselvää romuttaako nk. valinnanvapaus nykyisen julkisen palvelurakenteen ja siirtää sosiaali- ja terveyspalvelut tuotettavaksi pelkästään markkinavoimin, vai pystytäänkö edelleen takaamaan julkisen sektorin tuottamia palveluja.

 

Kunnissa ei voida puuttua eduskunnan päätösvaltaan ja eduskunnan niin päättäessä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät pois kuntien vastuulta.

 

Kunnissa kuitenkin valmistaudutaan siihen mitä sote-uudistus käytännössä ehkä tarkoittaisi. On tärkeää, että muutosvaiheessa turvataan palveluiden tuottamisessa riittävät henkilö- ja taloudelliset resurssit. Henkilöresursseja – auki tulevia virkoja ja vakansseja - ja normaaleja investointeja palveluiden tuottamiseen ei sää jäädyttää siirtymäajaksi tai mahdollisen siirtymäajan perusteella.

 

Raisiossa 13.3.2017

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

 

Pekka Närhinen                          Aarre Lehtonen

Eija Nurmi                                     Kari Hanka

Kiira Lasarov-Pernaja                Leena Rihko

Jyrki Yrttiaho”

 

 

Päätös                                            Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Kaupunginhallitus 27.3.2017 § 87

 

                                                          ”- - -

 

                                                          Kaupunginhallitus lähettää - - - valtuutettu Pekka Närhisen aloitteen koskien palveluiden jatkumisen turvaamista sote-uudistuksen siirtymävaiheessa sosiaali- ja terveyskeskuksen valmisteltavaksi, - - -”

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 21.6.2017 § 95

 

                                                          ”Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

                                                          Kaupunginhallitus on lähettänyt sosiaali- ja terveyskeskukselle valmisteltavaksi valtuutettu Pekka Närhisen ym. valtuutettujen aloitteen koskien palveluiden jatkuvuuden turvaamista sote-uudistuksen siirtymävaiheessa.

 

                                                          Sosiaali- ja terveyskeskus toteaa aloitevastauksessaan seuraavaa: Lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava joka päivä kansalaisille. Vastuu on sillä organisaatiolla, jolle järjestämisvastuu on lainsäädännössä määrätty. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Suomessa kunnilla.

 

                                                          Hallituksen sote-järjestämislakiesityksessä vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyisi 18 maakunnalle ja järjestämisvastuu poistuisi kunnilta vuoden 2019 alussa. Asiakkaan valinnanvapaus ulotettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin. Palveluntuottajat saisivat rekisteröityneistä asiakkaista kapitaatiokorvauksen.

 

                                                          Raision sosiaali- ja terveyskeskuksessa ei ole sote-uudistuksen vuoksi keskeytetty tai lopetettu normaalia toimintaa, eikä palvelutuotannon kehittämishankkeita. Sosiaali- ja terveyskeskus on hakenut täyttöluvat lähes kaikkiin auki tulleisiin vakansseihin kaupunginhallituksen konsernijaostolta. Myöskään tarpeellisia investointeja ei ole jäädytetty sote-uudistuksen vuoksi.

 

 

Päätösehdotus                           Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle edellä olevan valmistelun mukaisen vastauksen valtuutettu Närhisen tekemään valtuustoaloitteeseen.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

 

Päätös                                            Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.”

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

 

Kaupunginhallitus päättää

 

-        merkitä aloitteeseen annetun vastauksen tiedokseen ja

-        saattaa sen valtuuston tietoon ja esittää valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

 

 

Päätös                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa