Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.06.2017 klo 17:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
206   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
207   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
208   Esityslistan hyväksyminen
209   Vuoden 2016 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
210   Tilintarkastusmuistio vuoden 2016 tilinpäätöksen tarkastuksesta
211 Elinkeinopoliittinen katsaus 2016
212 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016
213 Tarkastuslautakunnan kooste valtuustokaudesta 2013 - 2016
214   Konserniohjeen antaminen Raision Vuokra-asunnot Oy:lle
215 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 526, 538 ja 539 sekä katualueen osaa, suojaviher- ja lähivirkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen hyväksyminen (Etelä-Kuninkojan li...
216 Raision kaupungin 3. kaupunginosan (Kerttula) kortteleita 3018-3020 sekä urheilu-, puisto- ja katualueita koskevan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan sekä siihen liittyvän tonttijaon hyväksyminen...
217   Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten ja varajäsenten valinta
218   Konsernihallintojohtajan valinta
219   Kaupunginsihteerin viran julistaminen haettavaksi
220   Sivistysjohtajan viran julistaminen haettavaksi
221   Katsaus maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun
222   Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
223   Lausunto Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi
224   Liittyminen Turun Suomalaisen Yliopistoseuran yhteisöjäseneksi
225   Valtuuston päätöksen 13.3.2017 § 27 Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) ostotarjous määräalasta Isosuon Jäteaseman kiinteistöstä 529-24-9908-1001 täytäntöönpano
226 Valtuuston päätösten täytäntöönpano/5.6.2017
227   Lautakuntien pöytäkirjat
228   Konsernihallinnon viranhaltijoiden johtosääntöjen ja hallintosäännön perusteella tekemien päätösten tiedoksi saattaminen/toukokuu 2017
229   Kaupunginhallituksen ilmoitusasiat/12.6.2017
230 Etuosto-oikeuden käyttämisestä päättäminen kiinteistöjä 680-404-4-19 ja 680-404-4-105 koskevassa kiinteistökaupassa
231 Etuosto-oikeuden käyttämisestä päättäminen kiinteistöjä 680-410-4-32, 680-410-5-95 ja 680-410-4-66 koskevassa kiinteistökaupassa
232 Vuokrasopimuksen jatkaminen, 680-12-1208-1 / DNA Oy
233   Kaupunginhallituksen edustajien määrääminen lautakuntiin ja toimielimiin vuosiksi 2017-2019

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
206-234   Muutoksenhakuohjeet

Saapuvilla olleet jäsenet
Elisa Vuorinen, puheenjohtaja
Hannele Lehto-Laurila, 1. varapuheenjohtaja
Juha Jormanainen, 2. varapuheenjohtaja
Pipsa Allén
Sirpa Ek
Mika Koivisto
Veijo Mikola
Jonni Moislahti
Kalle Myllymäki
Vesa Parantainen
Saila Rintee

Muut saapuvilla olleet
Emma Lindqvist
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Jarmo Rosama
kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja
Ari Korhonen, Konsernihallinto
kaupunginjohtaja, esittelijä
Anna-Kristiina Järvi, Konsernihallinto
talousjohtaja
Antti Korte, Tekninen keskus
tekninen johtaja
Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus
sosiaali- ja terveysjohtaja
Jarmo Niitynperä, Konsernihallinto
pöytäkirjanpitäjä