Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 380 

Kaavoitusohjelma 2024-2026

 

Kaupunkikehitysjaosto 25.10.2023 § 80 

 

 Valmistelija: kaupunginarkkitehti Emma Kaitaa, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Kaavoitusohjelma 2024–2026 määrittää ohjelmakauden aikana valmistelussa olevat kaavahankkeet sekä kehittämisalueet, joilla on keskeinen merkitys Raision kaupungin strategian toteuttamisessa. Kaavoitusohjelman perusteella laaditaan ja julkaistaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen (7 §) kaavoituskatsaus vuodelle 2024. Kaavoitusohjelmaa tarkistetaan vuosittain.

 

Kaavoitusohjelmaa on nyt tarkistettu mm. suhteessa kaupungin strategiaan, kaupunginvaltuuston hyväksymiin (24.4.2023, § 51) ympäristöohjelmaan ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkojen päivitykseen (4.9.2023, § 88) sekä kaavoituspalveluiden resursseihin. Vuoden 2023 aikana ei saapunut kaavoitusanomuksia, joita tulisi kaavoitusohjelman yhteydessä käsitellä.

 

Vuoden 2024 asemakaavahankkeista merkittävissä rooleissa ovat keskusta-alueen ja satama-alueen kehittäminen, mutta myös seudulliseen joukkoliikenneakseliin tukeutuvan Pirilänlaakson sekä nyt vireille nostettavan Itä-Somersojan yritysalueen kaavoitus. Kaavoitusohjelmassa vuonna 2024 käynnistyvinä kaavahankkeina on lisäksi esitetty Kuloistenmetsän virkistysalueen ja pyörätieyhteyden, Mustikkametsän päiväkodin sekä Orkolantien kevyenliikenteenväylän asemakaavoitus. Vuoden 2024 aikana yleiskaavatyötä pohjustetaan toteuttamalla yleiskaavatasoinen luontoselvitys. Yleiskaavatyön tueksi tullaan selvittämään myös Raision viherverkostoja ja ekologisten käytävien kytkeytyvyyttä.

 

Muutokset vuosien 2023–25 kaavoitusohjelmaan verrattuna:

-          kaavoitusohjelma käsitellään jo syyskaudella, jotta kaavoituskatsaus 2024 saadaan jaeltua heti tammikuussa

-          kaavoitusohjelmamuotoa on päivitetty sisältämään mm. strategiset kehittämisalueet sekä taustatietoa kaavoitusohjelman muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä

-          ohjelmasta on poistettu seitsemän hyväksyttyä asemakaavaa sekä yksi kaavahanke, joka ei ole aktiivisesti edennyt (Meri-Kaanaa).

-          Hahdenniemi 2 sekä Viheriäinen -asemakaavahankkeet on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi satama-alueella

-          Vireillä olleista kaavahankkeista kaksi on siirretty tulevina vuosina käynnistyviin (VT8 Rinnakkaistie ja Temppelivuori)

-          Uusia vireillä olevia kaavahankkeita ovat: Kuloistenmetsä, Orkolantie, Mustikkamäen päiväkoti, Itä-Somersoja sekä erillisellä kaupunginhallituksen päätöksellä (21.8.2023 § 267) käynnistetty Karukkokatu

-          Lähivuosina kaavoitettavaa Nuorikkalan selvitysaluetta on laajennettu kattamaan todennäköinen alakoulun paikka Kaanaantien varressa

-          Uudeksi lähivuosina kaavoitettavaksi alueeksi on nostettu Kuuanvuoren kaavahanke

-          Kaavoitusohjelmassa on lisäksi päivitetty kaavahankkeiden etenemisen aikatauluarvioita

 

Kaavahankkeiden yksityiskohtaisemmat tavoitteet on kirjattu kaavoitusohjelmaan.

 

Kaavoitusohjelma 2024–2026 sekä kaavoitusohjelmakartta ovat liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunkikehitysjaosto esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy oheisen kaavoitusohjelman vuosille 2024–2026 ja kaavoitusohjelmakartan ohjeellisena noudatettavaksi.

 

Päätös Niko Toivonen ehdotti tavoitteeksi kohtaan 15:
Viherkaistaleet ympäristön, maiseman, eläimien kulkemisen ja hulevesien kannalta hyvä jättää. Suunnittelun tavoitteena tulee olla vehreä työpaikka-alue. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallitus 13.11.2023 § 380  

1380/10.00.00.02/2023  

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy kaavoitusohjelman vuosille 2024–2026 ja kaavoitusohjelmakartan ohjeellisena noudatettavaksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginarkkitehti Emma Kaitaa poistui kokouksesta tämän asian jälkeen klo 17.12.