Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 394


 

Valtuutettu Helinä Aaltosen ym. valtuutettujen aloite koskien pitkäaikaistyöttömien työllistämistä ikäihmisten parissa

 

Kaupunginvaltuusto 06.11.2023 § 125 

 

 Valtuutettu Helinä Aaltonen jätti seuraavan aloitteen:

 

 Kuntalehdestä 8/2023 saimme lukea, että vuoden vanhustekopalkinnon sai tänä vuonna Vaasan kaupunki toiminnastaan, jossa se palkkaa pitkäaikaistyöttömiä tai muuten tuetun työllistämisen tarpeessa olevia avustamaan vanhuksia senioritalossa ja vanhusten omissa kodeissa.

 

 Toiminta perustuu Vaasan kaupungin työllistämispalveluiden ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välillä tehtyyn sopimukseen.

 

 Palkatut henkilöt antavat vanhuksille apua arjen asiointiin liittyvissä toimissa ja kodin askareissa ja viettävät aikaa heidän kanssaan: ulkoiluttavat, keskustelevat, lukevat, pelailevat tai vain ovat saatavilla. Samalla työtön kuntoutuu kohti työelämää.

 

 Palvelu on vanhuksille maksutonta. Palkattavilta henkilöiltä ei vaadita koulutusta, koska he eivät tee varsinaista hoitotyötä. Ainoat edellytykset ovat arjen perustaitoja, hyvää käytöstä, rehellisyyttä, luotettavuutta ja tärkeimpänä kykyä kohdata vanhukset arvokkaasti. Palkkaamalla iäkkäämpiä työttömiä henkilöitä mahdollistetaan heille itselleen arvokas päätös työelämälle ennen eläkkeelle siirtymistä.

 

 Hyödyt ovat olleet huomattavat: ikääntyneiden yksinäisyys väheni, helpotti kodin ulkopuolella liikkumista ja näin ollen paransi niin fyysistä-, psyykkistä- kuin sosiaalistakin toimintakykyä.

 

 Toiminta maksetaan työllistämisrahoista. Samalla kun työllistetään pitkäaikaistyöttömiä säästää kaupunki kelasakossa.

 

 Esitämme, että Raision kaupunki neuvottelee Varhan kanssa Vaasan mallin mukaisen toiminnan aloittamisesta Raisiossa.

 

Raisiossa 6.11.2023

 

Helinä Aaltonen Erkki Haavisto

Jukka Rantala  Niina Äikäs

Jarmo Rosama Jari Pulkkinen

Mirva Salonen Eeva Savola

Aleksi Suro  Jonna Mero

Pirita Efe  Sari Suominen

  

  

Päätös Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

Kaupunginhallitus 13.11.2023 § 394  

1475/14.00.01/2023  

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen kaupunkikehityspalvelujen ja konsernipalvelujen valmisteltavaksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.