Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 391


 

Valtuutettu Aarre Lehtosen ym. valtuutettujen aloite koskien yksityisteiden kunnossapitoa

 

Kaupunginvaltuusto 06.11.2023 § 122 

 

 Valtuutettu Aarre Lehtonen jätti seuraavan aloitteen:

 

Raision kaupunki on vuosikymmenien ajan ylläpitänyt alueellaan kaikki kadut ja tiet valtion hoitamia väyliä lukuun ottamatta. lnfrapalvelujen toimialalla on sittemmin herännyt pyrkimys, että kaupunki lakkaisi hoitamasta ns. yksityisteitä. Näin siitä huolimatta, että ne tosiasiassa ovat laajalti kaikkien yhteisesti käyttämiä. Tämä olisi toteutuessaan vahingollista. Kustannustehokkuuden ja tienpidon tason turvaamisen kannalta sekä tasavertaisuuden vuoksi kaupungin tulee jatkaa vuosikymmeniä noudatettua käytäntöä yksityisteiden hoidosta.

 

Raisio on kooltaan vain noin 52 km2. Tämän kokoisessa kaupungissa on järkevää hoitaa teiden ja katujen kunnossapito keskitetysti. Siitä tulee kokonaiskustannusten säästöä ja asukkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa. Kiinteistövero koskee kaikkia ja sillä katetaan kustannukset. Raision ns. yksityisteillä ajetaan hyvin paljon, jopa valtaosaltaan, muiden kuin tien varren asukkaiden toimesta. Osa niistä on kaupungin väylien jatkeita taikka niitä yhdistäviä tienpätkiä, osa kevyen liikenteen yleiskulkuväyliä.

 

Yksityisteiden hoidosta on Suomessa voimassa kaksi keskenään tasavertaista, lakiin perustuvaa tapaa. Toisessa yksityisteiden varsilla asuvat ylläpitävät tien kustannuksellaan. Toisessa kunta hoitaa kustannuksellaan tiet kokonaan tai osaksi. Ensin mainittu on tavallinen kunnissa, jotka sijaitsevat maamme harvaan asutulla maaseudulla. Jälkimmäinen taas on tarkoituksenmukainen Raision tapaisissa alueeltaan pienissä ja tiheään asutussa kaupungissa, joissa on paljon asemakaavoitusta.

 

Tässä asiassa päätösvalta kuuluu Raision kaupunginvaltuustolle.

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Raision kaupunki edelleen jatkaa tähän astista käytäntöä ja ylläpitää katujen ohella yksityistiet.

 

Raisio 6.11.2023

 

Aarre Lehtonen Emma Lindqvist

Sari Suominen Eveliina Tyyskänen

Veli-Matti Salminen Mikko Kangasoja

Mikko Tammelin Heikki Suominen

Mika Koivisto  Jukka Rantala

Erkki Haavisto Anneli Kivijärvi

Jari Salonen

  

  

Päätös Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

Kaupunginhallitus 13.11.2023 § 391  

1476/10.03.01.00/2023  

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen infralautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.