Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 388


 

Vastaus kaupunginhallitukselle osoitettuun kirjelmään

 

Kaupunginhallitus 13.11.2023 § 388  

324/10.03.01.00/2022  

 

 Valmistelija: hallintojohtaja Suvi Posio, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

Yksityishenkilö on toimittanut kaupunginhallitukselle kirjelmän otsikolla ”valitus kaupungin hallitukselle”. Kyseinen kirjelmä ei liity kaupunginhallituksen käsiteltävänä olleeseen asiaan tai kaupunginhallituksen tekemään päätökseen.

 

Kirjelmän kirjoittaja on tyytymätön viranhaltijoiden aiemmin antamiin vastauksiin. Kirjelmän kirjoittaja on tehnyt useita valituksia kaupungin päätöksistä. Tällä hetkellä yksi valitus on vireillä Turun hallinto-oikeudessa ja yksi valitus on vireille Vaasan hallinto-oikeudessa, muut valitukset on hallinto-oikeuden toimesta hylätty.

 

Kirjelmän kirjoittajan tyytymättömyys liittyy yksityistien kunnostustoimenpiteisiin. Kirjelmän kirjoittaja ei ole kyseisen yksityistien osakas. Kirjelmän kirjoittaja on useaan kertaan pyytänyt valituskelpoista päätöstä, mutta tätä ei ole voitu hänelle antaa, koska tyytymättömyyden kohteena ei ole kaupungin tekemä päätös vaan tyytymättömyys yksittäisiin toimenpiteisiin ja viranhaltijoiden käyttäytymiseen. Kirjelmässä ei tarkemmin perustella esitettyjä väitteitä.

 

Hallintosäännön 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen esittelijä on kaupunginjohtaja. Hallintosäännön 169 §:n mukaisesti toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. Koska tässä asiassa on kyse kaupunginjohtajan toimintaa koskevien väitteiden käsittelystä, asia tuodaan hallintosäännön 169 §:n mukaisesti kaupunginhallituksen käsiteltäväksi puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

 

Esittelijä Puheenjohtaja Jari Salonen

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1) käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä
2) merkitä saadun kirjelmän tiedoksi ja todeta, että kirjelmä ei anna aihetta ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

 

Päätös Kaupunginjohtaja Eero Vainio poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, asia koskee häntä itseään (HL 28 § 1 mom. 1 kohta, ns. asianosaisjäävi).

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pidettiin tämän asian jälkeen kokoustauko klo 18.00-18.10.