Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raision kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://julkaisut.raisio.fi:443/dynasty10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 14.11.2023/Pykälä 125


 

Vapaa-aikalautakunnan kokoukset, pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtäville asettaminen vuonna 2024

 

Vapaa-aikalautakunta 14.11.2023 § 125  

1489/00.01.02.01/2023  

 

 

 Valmistelija: sivistysjohtaja Leena Laakso, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

 

 Raision kaupungin hallintosääntö sisältää määräyksiä muun muassa lautakunnan kokousmenettelystä. Hallintosäännön § 155:n mukaan " Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten."

 

  Hallintosäännön 156 §:n mukaan "kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Mikäli toimielin ei ole muuta päättänyt, kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kolme päivää ennen kokousta." Vapaa-aikalautakunnan kokouskutsu lähetetään sähköisesti viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

 

 Hallintosäännön 176 §:n mukaan "pöytäkirjan sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti."

 

  Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa ensisijaisesti sähköisesti viimeistään kokousta seuraavana maanantaina, ellei lautakunta jonkin asian osalta erikseen päätä pöytäkirjan tarkastamisesta kyseisen asian osalta heti.

 

 Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi sähköpostilla Raision kaupungin sähköpostiosoitteeseen ja puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan tämän jälkeen tunnistautumalla esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Tarkastuspäivän ollessa pyhäpäivä, pöytäkirjan tarkastus siirtyy seuraavaan arkipäivään ja pöytäkirja asetetaan nähtäville tarkastusta seuraavana arkipäivänä. Vastaavasti nähtäville asettamispäivän ollessa pyhäpäivä, pöytäkirja asetetaan nähtäville tätä seuraavana arkipäivänä.

 

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Leena Laakso

 

Päätösehdotus Vapaa-aikalautakunta päättää, että:

1. vuoden 2024 kevään kokoukset pidetään tiistaisin 23.1., 6.2., 5.3., 16.4., 14.5. ja 11.6.2024. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. Kokoukset alkavat klo 18 pääsääntöisesti Kirjastotalon Raisio-huoneessa tai puheenjohtajan päättämässä paikassa.

2. kokousten pöytäkirjat tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa sähköisesti kokousta seuraavaan maanantaihin klo 12 mennessä, ellei lautakunta jonkin asian osalta erikseen päätä pöytäkirjan tarkastamisesta kyseisen asian osalta heti.

3. lautakunnan tarkastettu julkinen pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille kokousta seuraavan viikon tiistaina.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.